wwwieslaw - 2007-03-31 09:01:26

1.    Ma dusza pragnie Boga

1. Ma dusza pragnie Boga, chcę spocząć w Nim. e G D a H7
Z tęsknoty cała drży. e D G H7
Wstań duszo moja, oto oblubieniec, e G D a H7
Oto Pan Bóg twój. e a H7 e

2. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, e G D a H7
Bo Tyś zbawieniem mym e D G H7
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja e G D a H7
I uciszy się e a H7 e

2.    Madonna

1. Już światło dzienne mrok przesłania, E
Z wolna zapada cicha noc. E
Gdybyż jak dzień ten od świtania, H H7
Mogła przeminąć ciepłem noc. E

Ref. Do Twoich stóp ślę prośby moje, E
A Ty je wznieś przed Boga tron. A
Madonno, niech Cię modłów zdroje, E
I ich pobożny wita ton: A H7 E
Ave Maryja! Ave Maryja! A H E

2. Madonno, niechże ze mnie świeża, E
W starości nawet, ufność tchnie! E
Strzeż mojej harfy i psałterza, H H7
Tyś me zbawienie, światło me! E

3. Naraz blask życia mrok przesłania, E
Wszystko otula śmierci noc. E
Dusza na skrzydłach drży rozstania, H H7
Pójść musi w niezbadaną noc. E

4. Madonno, rękom Twym powierzam, E
Ostatni błagalny trwożny szał. E
Uproś, bym skonał w świętej, wierze, H H7
I potem z martwych wiecznie wstał. E

3.    Magnificat

Magnificat, magnificat, E A H E
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea
(Wielbi dusza moja Pana)

4.    Magnificat (Uwielbia dusza moja)

Ref. Uwielbia dusza moja Pana mego moc, G D a e
Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. G a h G
Uwielbia dusza moja Pana mego moc, D e
Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. G D a e

1. Oto mnie teraz błogosławić będą, G a h e
Wszystkie pokolenia ziemi, G a e
Gdyż wielkie rzeczy mi uczynił Wszechmogący, G a h e
Święte jest imię Jego. a h H7 e

2. On pokazał moc ramienia swego, G a h e
Rozproszył w sercu się pyszniących, G a e
Mocarzom świata trony wywraca, G a h e
A wywyższa pokornych. a h H7 e

3. Głodnych nasyca hojnie dobrami swymi, G a h e
Bogaczów z niczym odprawia. G a G
On przygarnął lud swój wierny, a h e
Bo miłość Jego wieczna jest. a C e

5.    Marana tha

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie, C F C F        / A D A D
W Swej chwale do nas zejdź! C D G7            / A E
Marana tha, usłysz wołanie, C F C F             / A D A D
Gdy się wypełnią wieki! C G C                / A E A a

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, h e h e        / a d a d
Jak dobry chleb na głodnego dłoń. h e h Fis H        / a d a E A

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam, h e h e        / a d a d
przez wichru szum dajesz poznać się. h e h Fis H        / a d a E A

3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam h e h e        / a d a d
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc. h e h Fis H        / a d a E A

4. Gdy miłość swą okażemy w krąg, h e h e            / a d a d
przychodzisz już dziś na ziemię swą. h e h Fis H        / a d a E A

6.    Maria Flamenco

1. Tak długo mogę mówić jak bardzo kocham Cię G D
W moich ustach melodia popłynie dla Ciebie! Ole! a H7
Ale potem powrócę do siebie, w starych śmieciach połknę czas G D
I zapomnę o maju i wiośnie, i o kwitnących bzach. a H7

Ref. Maria, Santa Reina, tak kochać naucz mnie e D
Bym nie pragnął dla siebie nic. C H7

2. Kiedyś idąc zmęczony ulicą, zobaczyłem ogromny krzyż G D
Na tym krzyżu umierał Twój Syn, a pod krzyżem stałaś Ty. a H7
Spojrzałem na Twoje dłonie podniesione bezradnie wzwyż G D
Wyciągnęłaś ja nagle do mnie, zrozumiałem, że miłość to krzyż. a H7

3. Matko Pięknej Miłości, za nami się wstaw, G D
Byśmy stojąc pod krzyżem Jezusa, potrafili siebie dać a H7
Matko Pięknej Miłości, za nami się wstaw, G D
Byśmy stojąc pod krzyżem Jezusa, potrafili siebie dać a H7

7.    Mario proszę spraw

Mario proszę spraw, D A h7
Aby życie mi nie było obojętne e A
Abym zawsze kochał to co piękne D fis h
Pozostawił ciepły świat na czyjejś ręce e A

8.    Maryjo, Matko moja

Ref. Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem. A D A
Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć sił nie mają. D E A
Matko pod krzyżem schylona, Matko, co z swym synem konasz. fis cis fis
Maryjo, Matko moja! D E A

Naucz mnie Matko tak, jak Ty A D E A
Przyjmować Krzyża ciężki konar E cis fis
I więcej już nie mówić nic, D Cis fis
Kiedy na Krzyżu Pan mój kona. h E D E A
Bądź ze mną, kiedy wrócić czas A D E A
Z marnotrawnego synów grona, E cis fis
Pozwól mi wówczas spotkać Cię D Cis fis
Tam, gdzie na Krzyżu Pan mój kona, Maryjo! D E
Naucz mnie Matko tak, jak Ty A D E A
Z pokorą słuchać głosu Pana E cis fis
I pojąć, że najlepsze dni, D Cis fis
To te spędzone na kolanach. h E D E A
Zabierz mnie, Matko, pod sam Krzyż, A D E A
Dom stóp Jezusa mego Pana E cis fis
I klęknij ze mną jeszcze dziś D Cis fis
Tam, gdzie Chrystusa Krew przelana, Maryjo! D E

9.    Maryjo, Matko mojego wezwania

Maryjo, Matko mojego wezwania, G H
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem, e C
Czynić wszystko, co powie mi Jezus, G
Miłować Jego wolę, H
A wszystko inne ze względu na Niego samego. e C (D)

Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się. G H
Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą. e C D
Słuchać Słowa całym sercem G
I w Duchu świętym je wypełnić. H
Amen. Amen. Amen. e C

10.    Maryjo, oddana Panu

Maryjo, oddana Panu E E7
W zaufaniu bez końca, fis7 A2
Służebnico pokorna E fis7 cis7 A2
Uznająca Jezusa E fis7 cis7 A2
Całym sercem swym, gis6 fis7
Całym sercem swym. E fis7 E fis7

Bez granic otwarta na słowo Pana, A2 H4
Pośredniczko wszelkich łask. A2 H4
Bez granic otwarta na słowo Pana, A2 H4
Pośredniczko łask A2 H4
Za mną proś i ze mną bądź E fis7 E (C7+) fis7 / A H fis7 A H /x4

11.    Maryjo Pani letnia sierpniowa

Ref. Maryjo, Maryjo, Maryjo e H7 e
Pani letnia, sierpniowa H7 e
Maryjo, Maryjo, Maryjo D e
Litanią Ci chcemy dziękować H7 e

1. W Twoim uśmiechu... jest całe słońce... e H7
Po nocy grzechu... dla nas wschodzące... H7 e

2. Daj nam nadzieję... jak gwiazdkę małą... e H7
Niech się już śmieje... to co płakało... H7 e

3. Za rękę prowadź... dzieci zgubione... e H7
Gdy szepcą Zdrowaś... Pod Twą obronę... H7 e

4. Choć razem z nami... naszymi drogami... e H7
We dnie i w nocy... módl się za nami... H7 e

12.    Maryjo, prześliczna Pani

Maryjo, prześliczna Pani, F B F
Matko Słowa i nasza Matko, C
Swą pomoc ześlij nam. A7 d C F (B) F
Serca nasze niech chwalą Cię. d B C F

13.    Maryjo śliczna Pani

1. Maryjo, śliczna Pani, G h                / A cis
Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G            / D E A
Tyś świata królową, a D7                    / D E
Tyś gwiazdą na niebie, G E                / A fis
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. C A7 D D7    / D E E7

Ref. Maryja, Ave Maryja. G C G                / A D A
U Boga nam wybłagaj zdroje łask. G H7 E            / A Cis Fis
By świat lepszy był, by w miłości żył, C D G E        / h E A Fis
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. C D C G        / D E D A

2. Maryjo, śliczna Pani, G h                / A cis
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. C D G    / D E A
W sercu ból, smutek żal, a D7                / D E
A w oczach wciąż strach, G E                / A fis
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam! C A7 D D7        / D E E7

14.    Maryjo, wskazująca drogę

Maryjo wskazująca drogę do Syna nas prowadź. Fis Fis7 H
Wstawiaj się za nami u Ducha Świętego, H7 gis Cis
Abyśmy dochowali wierności, H Cis
Abyśmy objawili w naszym życiu, Fis dis
Tego, który jest gis Cis

Tego, który jest Drogą Cis Fis
Tego, który jest Prawdą, Fis H
Tego, który jest Życiem, H gis
Tego, który jest. gis Cis
Jezus jest Drogą, Jezus jest Prawdą, Cis Fis H
Jezus jest Życiem, Jezus Bogiem jest. gis Cis

15.    Maryjo wsłuchana w Słowo Pana

Maryjo wsłuchana w Słowo Pana, g g7+ g7
Pełna dobroci wobec swoich sług, Es F
Otwarta na działanie Ducha Świętego, g g7+ g7
Posłuszna Jego słowu. Es F g
Wstawiaj się za nami u Syna z nami bądź. G a G C D G

16.    Maryjo, wzorze prostoty

Maryjo, wzorze prostoty, F a d
Przez Ducha Świętego napełniona. B C
Radością wieczną wciąż i na zawsze przepełniona. F a d B C
Świątynio Syna Bożego F C d

Prowadź nas ścieżką Ducha Świętego g C
Wszędzie tam, gdzie człowiek czeka sam F C / d g C

17.    Matka Boża

1. Matka Boska zna Warszawę, raz stanęła przy katedrze, e a e G D G
Lecz jej ludzie nie poznali, bo nie była cała w srebrze a H7 e C D a e
Miała taką samą chustką, jak ma twoja biedna matka, e a e G D G
Tylko w chustce przy agrafce, żuczek drżał jak ciemna łatka. a H7 e C D A

Ref. Daj, daj, daba, daj, daj... E C G a e h e

2. Jeden tylko ksiądz Ją poznał, właśnie ukląkł przy katedrze E A E G A D E
I całował ślady stóp Jej, choć nie były wcale srebrne. E A E G D h A

3. Matka Boska zna Kanonię, Świętojańską i Podwale G a D G C H7 e
Na pamiątkę polskich powstań zawiesiła łez korale. G a D G C H7 A

4. Kiedy będziesz sam jak palec, kiedy będziesz błądził w pustce, G D e a H7 e
Idź na Rynek, może chodzi w swojej bardzo biednej chustce. G D e C h A

18.    Matka, która pod krzyżem stała

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, e D
Powierz się Matce. H7 e
Kiedy rozpacz ogarnia Twe serce, e D
Ofiaruj się Jej. H7 e

Ref. Matce, która pod krzyżem stała e
Matce, która się z synem zegnała C
Która uczyć Cię będzie pokory D
Cierpienie znieść Ci pomoże. G H7

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, e D
Powierz się Matce. H7 e
Gdy na szlaku zaskoczy Cię burza, e D
Ofiaruj się Jej. H7 e

3. Kiedy zgubisz swą drogę do Boga, e D
Powierz się Matce. H7 e
Gdy w swym sercu smutek i trwoga, e D
Ofiaruj się Jej. H7 e

19.    Matko Boża z Betlejemu

1. Matko Boża z Betlejemu, nad Dzieciątkiem pochylona, c f G7
Każde dziecko polskiej ziemi, w swe matczyne weź ramiona! c f G7 c G7
Matko Boża z Nazaretu, zanurzona w szarym trudzie, c C7 f B B7 Es
W młodych sercach wiarę wzniecisz, As G7
Ufność, miłość w nich rozbudzisz, f G7
Ufność, miłość w nich rozbudzisz. f G7 c

2. Matko Boża z winnej Kany kochająca, zatroskana, c f G7
Każdą z rodzin Ci oddanych ubłogosław w łaski Pana! c f G7 c G7
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy, c C7 f B B7 Es
Uczyń Polskę ludem nowym As G7
Bożej chwały, Bożej sławy! f G7
Bożej chwały, Bożej sławy! f G7 c

3. Matko Boża spod stóp Krzyża współczująca na Golgocie, c f G7
Jak to dobrze, że się zbliżasz do nas w wieczór srebrno-złoty c f G7 c G7
Matko Boża z Wieczernika w Duchu Świętym rozmodlona, c C7 f B B7 Es
Spraw, niech w Polsce zło zanika As G7
I przemiana się dokona! f G7
I przemiana się dokona! f G7 c

4. Matko Boża pierwszych wieków i świętego średniowiecza, c f G7
Bożej łaski jasną rzeką nasze czasy uczłowieczaj! c f G7 c G7
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy, c C7 f B B7 Es
Uczyń Polskę ludem nowym As G7
Bożej chwały, Bożej sławy! f G7
Bożej chwały, Bożej sławy! f G7 c

20.    Matko Chrystusa

1. Matko Chrystusa, my Cię prosimy, D fis
O łaski Pełna, ufamy Ci. e A
Ześlij nam syna w komunii świętej, D fis
Bo bez Chrystusa tak ciężko mi e A (D fis e A) D

Ref. O Maryjo, Maryjo, Matko ludzi, D fis
O Maryjo, Królowo ziemi tej. e A
Niech modlitwa żarliwość żarliwość nas obudzi, D fis
my jesteśmy dziś pełni łaski Twej e A (D fis e A) D

2. Przyjmij, o Matko me serce młode D fis
Przyjmij i łaski do niego wlej e A
Ze źródła prawdy pić chcemy wodę D fis
Czekając ufnie modlitwy twej e A (D fis e A) D

3. Tak jak broniłaś Ty Jasnej Góry, D fis
Tak przed szatanem dziś obroń nas e A
I miłosierdzie okaż swe Matko, D fis
Bo wszyscy ludzie kochają Cię e A (D fis e A) D

21.    Matko ja wielbię Cię

1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, E A E
Maryjo, Matko ma. H7
Przyjmij dzięki, Matko moja,
Bo wielka dobroć Twa. A H7 E E7

Ref. Matko, ja wielbię Cię, A
Matko, ja kocham Cię, E
O Matko, spójrz, pobłogosław H7
Wszystkie dzieci swe. E E7
Matko, ja wielbię Cię, A
Matko, ja kocham Cię, E
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie. H7 E A E

2. Dziś do Ciebie przychodzimy, E A E
Ty witasz dzieci swe. H7
Biednym, smutnym, zrozpaczonym,
Ty dajesz łaski swe. A H7 E E7

22.    Matko, która nas znasz

Ref. Matko, która nas znasz, e C
Z dziećmi Twymi bądź, D e
Na drogach nam nadzieją świeć, e G D
Z Synem Twym e D C
Z nami idź... D e

1. Z wszystkich niewiast wybrana - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Córko ludu Bożego - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Służebnico pokorna - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

2. Królowo ognisk rodzinnych - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Dziewico, wzorze prostoty - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Oblubienico cieśli - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

3. Królowo narodu naszego - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Uciśnionych nadziejo - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Światło łaknących prawdy - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

4. Pociecho ludu biednego - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Pani wszelkiej radości - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Matko tkliwego serca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

5. Dziewico, Matko Chrystusa - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Dziewico, Matko Kościoła - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Dziewico, Matko ludzi - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

6. Matko, przez Syna nam dana - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko, która nas słuchasz - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Ty nas zawsze rozumiesz - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

7. Dziewico z nami idąca - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Historii świata promieniu - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Pośredniczko najlepsza - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

8. Matko ludzi bezdomnych - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko prześladowanych - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Matko dzieci wzgardzonych - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

9. Matko ludzi cierpiących - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko z sercem przeszytym - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
U stóp krzyża stojąca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

10. Matko płacząca nad nami - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko przed karą chroniąca - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Matko nas przyjmująca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

23.    Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej

Ref. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej, d g
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. C F A
Do serca swego jak Syna nas przygarnij, d g
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami. C F A

1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroję, d C F g
By dzieci Twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im. C F g d A
Ty choć bez zbroi i bez oręża, d C F g
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn. C F g d A

2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić, d C F g
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję - wiary znak. C F g d A
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie, d C F g
Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak. C F g d A

3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza. d C F g
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas. C F g d A
Matko, błagamy, w czas niespokojny d C F g
Broń nas od wojny, wierzymy - zwyciężysz jeszcze raz. C F g d A

24.    Matko rannych pacierzy

1. Matko rannych pacierzy, G C G
Matko polskich ołtarzy, G C D
Gdy o świtaniu oczy otwieram, C D e
Na panią świtu Ciebie wybieram .C D G
Matko polskiego słońca, G C G
Południem na polskiej drodze G C D
Kiedy na drodze pot z czoła ocieram C D e
Na Panią skwaru ciebie wybieram. C D G

Ref.: Matko mojego krzyża, G C G
Zawsze bądź jego ozdobą C D G
Codziennie dusza do Pana się zbliża C D e C
I dojdę, dojdę bo idę z Tobą. G C G

2. Matko polskich zachodów, G C G
Wietrze wieczornych łąk G C D
Gdy się zmęczony o laskę wspieram C D e
Na Panią znoju ciebie wybieram. C D G
Królowo Polski i chwili, G C G
Nagrodo gasnących dni G C D
Kiedy u kresu na sen się zbieram C D e
Na pół sennych marzeń Ciebie wybieram. C D G

25.    Matko życia

Matko życia, Maryjo, e a
Matko moich narodzin z niewoli grzechu, D G
Matko powstania ze snu śmierci, która sprawiasz, C a
Że budzącemu się człowiekowi jaśnieje Chrystus Fis H

Weź moje życie, e a
Weź moje życie w swe dłonie i proszę, D G
Powiedz Ojcu Niebieskiemu, C
Że jeszcze jedno małe serce, a
Pragnie żyć, jak Jego Syn Fis H

26.    Mądrości, która z ust Bożych wypływasz

1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, C e F G C G G7 a
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz; C e F G C G G7 C
Przyjdź nas nauczyć drogi roztropności, C G d G C G
Wieczna Mądrości. A G d G7 C

2. O Adonai! Wodzu Izraela, C e F G C G G7 a
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela C e F G C G G7 C
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, C G d G C G
Z silnym ramieniem. A G d G7 C

3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, C e F G C G G7 a
Zamilkną króle na widok Twych cudów: C e F G C G G7 C
Przybądź i pospiesz, użal się złej doli, C G d G C G
Wybaw z niewoli. A G d G7 C

4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże, C e F G C G G7 a
Co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może; C e F G C G G7 C
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy C G d G C G
Więźniów z ciemnicy! A G d G7 C

27.    Memu Bogu, Królowi

Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń d C d        / e D h7 e
Teraz, zawsze, na wieki Amen. d a7 d            / C D e
Alleluja Alleluja Alleluja Amen d C g d d a7 d        / e D h7 e C D e

28.    Miałem Pana zawsze przed oczami (Psalm 16)

1. Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana. d B c d
On stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. d B C d
Dlatego cieszy się, cieszy się me serce i raduje język. C F g A
Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei. F g A

2. Że nie zostawisz, mej duszy w otchłani, nie zostawisz. d B c d
Ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. d B C d
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać. C F g A
I napełniasz mnie radością swoją przed obliczem Twoim. F g A

29.    Miłosierny jest pan

Miłosierny jest Pan i łaskawy, E fis
Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. e
Nie zapamiętuje się w sporze, G A D h
Nie płonie gniewem na wieki. G A D

30.    Miłosierny Pan i łaskawy

Ref. Miłosierny Pan i łaskawy, h G e A h
Nieskory do gniewu G e
I bardzo cierpliwy. A fis h

1. Błogosław duszo moja Pana h e
I wszystko, co jest we mnie święte Imię Jego. G h
Błogosław duszo moja Pana D A
I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. e (h) fis h

2. On odpuszcza wszystkie Twoje winy h e
I leczy wszystkie choroby. G h
On twoje życie ratuje od zguby, D A
Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. e (h) fis h

3. On Twoje życie dobrem nasyca, h e
Jak pióra orła odradza się twoja młodość. G h
Dzieła Pana są sprawiedliwe, D A
Wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. e (h) fis h

4. Miłosierny jest Pan i łaskawy, h e
Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. G h
Nie zapamiętuje się w sporze, D A
Nie płonie gniewem na wieki. e (h) fis h

31.    Miłość, którą jest Bóg w nas

Miłość, którą jest Bóg w nas C e
Ukaże nam drogę F C G
Którą mamy kroczyć C e
Którą mamy kroczyć F C G

32.    Miłość Bożą

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, D G D
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. e
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, G A D h
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. G A D

33.    Miłość nieprzyjaciół

1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół G
I módlcie się za tych, którzy was prześladują G a
Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w Niebie G

Ref. Ponieważ On sprawia, G
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi a G
I On zsyła deszcz G
Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych a G

2. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują G
Cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? a G

3. I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci G
Cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? a G

Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty! G a
Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty! G a
Ponieważ On...

34.    Miłość Twa

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest D7 e A fis Fis h
Wielka jest wierność Twa, od nieba sięga wzwyż e A D D7
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna e A fis Fis h
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się e A

35.    Miłość ukrzyżowana

1. Nie jestem tu ze względu na człowieka. a d a
Nie jestem tu, by uciec przed światem F G C
To Pan powołał mnie, to Pan powołał mnie d E a d E a

Ref. Jego Słowo mnie pokrzepia. a e
Przeprowadza mnie przez ciasną bramę d E
Pan powiedział, bądź barankiem, a e
Bowiem miłość ukrzyżowana jest. d7 F a

2. Macie być solą dla ziemi. G a
Macie być światłem dla świata G a
Cieszcie się, gdy wam robią krzywdę. F E
Jesteście wtedy błogosławieni. F E

3.Oporu złemu nie stawiajcie. G a
Nadstawcie drugi policzek G a
Nie brońcie swego imienia. F E
Jesteście wtedy błogosławieni F E

4. Nie brońcie swego majątku. G a
Poddajcie wszystko bez walki G a
Dajcie darmo temu, kto was prosi. F E
Jesteście wtedy błogosławieni. F E

36.    Miłuj Boga całym sercem

1. Miłuj Boga całym sercem d C d C
Miłuj Boga całym sercem F C d A
Miłuj Boga całym sercem d C d A
Całym sercem swym. d A d (A7)

2. Miłuj Boga całą duszą d C d C
Miłuj Boga całą duszą F C d A
Miłuj Boga całą duszą d C d A
Całą dusza swą. d A d (A7)

3. Miłuj Boga każdą myślą d C d C
Miłuj Boga każdą myślą F C d A
Miłuj Boga każdą myślą d C d A
Każdą myślą swą. d A d (A7)

4. Miłuj Boga całą siłą d C d C
Miłuj Boga całą siłą F C d A
Miłuj Boga całą siłą d C d A
Całą siłą swą. d A d (A7)

5. Miłuj Boga całym życiem d C d C
Miłuj Boga całym życiem F C d A
Miłuj Boga całym życiem d C d A
Całym życiem swym. d A d (A7)

37.    Miły mój

Słowa Jego są słodyczą i cały pełen jest powabu. d C d C F C a
Taki jest miły mój, oto Przyjaciel mój. Córki Jeruzalem. d C d C F C d

38.    Minęły cienie i mroki nocy

1. Minęły cienie i mroki nocy, G C G G7 C
Światło jaśnieje nowego życia, a C F C D7 G7 C
Bo dobry Pasterz zabity dla nas G B F
Wyszedł promienny ze swego grobu. G G7 d C F G C
Bo dobry Pasterz, zabity dla nas, G B F
Wyszedł promienny ze swego grobu. G G7 d C G7 C

2. Przecierpiał mękę na drzewie krzyża, G C G G7 C
Obmył grzeszników we krwi i wodzie, a C F C D7 G7 C
Co wypłynęła, jak zdrój ożywczy G B F
Z serca przez włócznię ugodzonego. G G7 d C G7 C

3. Jak lud wybrany, po przejściu morza, G C G G7 C
Dotarł do ziemi obietnic Boga, a C F C D7 G7 C
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle, G B F
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie. G G7 d C G7 C

4. Niech zmartwychwstanie Bożego Syna G C G G7 C
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi, a C F C D7 G7 C
Nastało bowiem królestwo łaski, G B F
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem. G G7 d C G7 C

5. Radosnym hymnem sławimy, Panie, G C G G7 C
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią; a C F C D7 G7 C
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki, G B F
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. G G7 d C G7 C

39.    Miriam

Ref. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie D G
Pomódl się, by Jezus we mnie żył D G
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. e A
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. e A

1. Miriam Tyś jest bramą do nieba D G
Moim niebem jest Twój Syn D G
Weź mnie, weź mnie do swego łona, e A
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty D G A7 D

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. D G
Gdybym umarł, odpocząłbym D G
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. A G
Pragnę umrzeć, aby żyć. D G A7 D

40.    Misericordias Domini

Misericordias Domini d A7 d C
In aeternum cantabo. F C d A7 d
(O miłosierdziu Pana zawsze będę śpiewał)

1. In generationem et generationem, d A7 d C
Anuntiabo veritatem tuam. F C d A7 d

2. Domine, Deus virtutum, d A7 d C
Quis similis tibi. F C d A7 d

3. Benedictus Dominus in aeternum: d A7 d C
Fiat, fiat. F C d A7 d

41.    Moim Pasterzem Pan

Moim pasterzem Pan, Jego łaska Trwa h fis h e fis h A D G fis
Wszystko mam, wszystko mam fis G A D
Moim pasterzem Pan D e fis h

42.    Moje serce

1. Bóg w miłości pierwszy jest, dar czyni z siebie. a G C E a G a
Zna mój los i wszystko wie, przemienia mnie w siebie. a G C E a G F a

Ref. Moje serce Jemu zaufało, moje serce raduje się. a C G
Pieśnią moją Go chwalę Boga i Pana mojego. G F C G

2. Daj nam miłość i Ducha daj, by przemienił serce. a G C E a G a
Ty wiesz Panie jak tęskni to serce człowieka. a G C E a G F a

3. Pan na przeciw wyszedł mnie, ręce swe wyciąga. a G C E a G a
On wskazuje mi drogę swą, Panie prowadź mnie. a G C E a G F a

43.    Możesz wszystko mieć

1. Możesz wszystko mieć, jeśli tylko tego chcesz. e a h
Mogę ci wszystko dać, tylko umiej brać. e a h

Ref. Jest taka siła, która wszystko może a h
Jest taka siła, która wszystko może a H7
Przenosi góry, leczy słowem ciała i serca rany ogień G a h e h

2. Możesz wszystko mieć. Mówią: potężna jak śmierć. e a h
Mogę ci wszystko dać, tylko umiej brać. e a h

44.    Mój grzech

Ref. Mój grzech dziś leży u mych stóp. H7 e h
Mój grzech dziś zaczął służyć mi, h e
Śmierć straciła oścień swój. D e
Pan złamał strzałę śmierci dziś. e D G
Mój grzech dziś leży u mych stóp. G a
Do mnie nie należy już. a H7

1. Przypomina mi, że jest życie, C D G
A źródło tego życia nie bije we mnie C D e
Znam miejsce w sercu Twym miejsce wśród braci, C D G
Nie płaczę już nad sobą, nad mymi ranami. C D C a

2. Przyjaźnię się ze słabością mą, nie jestem skazany C D G
Pokora we mnie rodzi się słodka zależność C D e
Błogosławiona wina jest skoro Ty C D G
Musiałeś zejść na ziemię z miłości do mnie! C D C a

45.    Mój Jezus Królem królów jest

Mój Jezus Królem królów jest, D G A
Mój Jezus władać będzie wciąż, D G A
Królestwo Jego wiecznie trwa. D G A
On zbawił dusze mą D
I teraz we mnie mieszka już. G A

On dał mi całkiem nowe życie, D G A
Uczynił mnie dzieckiem światłości. D G A
Dziedzictwem swym obdarzył mnie, D G A
Bo umiłował mnie mój Ojciec – Bóg! D G A

On wziął na siebie moje winy D G A
On wyrwał mnie z królestwa ciemności D G A
Choroby moje wziął na siebie D G A
I już nie muszę się niczego bać D G A

46.    Mój mistrzu

1. On szedł w spiekocie dnia d A
I w szarym pyle dróg, A
A idąc uczył kochać i przebaczać. A d
On z celnikami jadł, d
On nie znał, kto to wróg, d A
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. A d

Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, d
Którą przebyć muszę tak, jak Ty. g
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, A
Których kochać trzeba, tak jak Ty. d
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar d
Wziąć w ramiona, tak jak Ty. g
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, A
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. d

2. On przyjął wdowi grosz d A
I Magdaleny łzy, A
Bo wiedział, co to kochać i przebaczać. A d
I późną nocą On d
Do Nikodema rzekł, d A
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. A d

3. Idziemy w skwarze dnia d A
I w szarym pyle dróg, A
A On nas uczy kochać i przebaczać. A d
I z celnikami siąść, d
Zapomnieć, kto to wróg, d A
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą. A d

47.    Mój Pan jest siłą mą

Mój Pan jest siłą mą, moją pieśnią jest. Mym Bogiem jest. D C G D
I Pan stał się już moim zbawieniem, Mym Bogiem jest. D C G D

Ref. I Jemu przygotuję serce swe C G D /x3

Mój Pan władać będzie wciąż, na wieki wieków, Amen. D C G D /2x

48.    Mój Pan mocą moją jest

1. Mój Pan mocą moją jest, D D7 C
Pieśnią i zbawieniem, C G
On Bogiem mym G D

Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe C G D /x3

2. Mój Pan Królem był i jest, D D7 C
Na zawsze i na wieki. C G
Amen. G D

49.    Mój Zbawiciel

Mój zbawiciel, On bardzo kocha mnie. D A e h
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. D A e h
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. D A e h
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym D A e h /x2

50.    My, którzy wszystko liczymy

1. My, którzy wszystko liczymy, C G a F        / D A h G
Ciebie mamy za darmo. F C (F G)         / G D (G A)
Dajesz nam siebie w całości C G a F         / D A h G
I jesteś taki rozrzutny. C G             / D A

Ref. Każdy wschód słońca, C G            / D A
Ciebie zapowiada, F C                / G D
Nie pozwól nam, F C                / G D
Przespać poranka. F G                / G A

2. Mało, że do nas przyszedłeś, C G a F        / D A h G
Co dzień dajesz nam siebie. F C (F G)         / G D (G A)
Zostałeś z nami w tym chlebie, C G a F        / D A h G
Który bierzemy do ręki. C G             / D A

3. Dałeś nam siebie za darmo, C G a F        / D A h G
Twoja hojność zdumiewa. F C (F G)         / G D (G A)
Naucz nas liczyć dni nasze, C G a F        / D A h G
Niech człowiek już nie umiera. C G         / D A

4. Ty jesteś pełnią życia, C G a F            / D A h G
Daj nam Twojego chleba. F C (F G)         / G D (G A)
Daj nam oddychać wiecznością, C G a F        / D A h G
Twój oddech ożywia i wspiera. C G         / D A

5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, C G a F    / D A h G
Jak przyszedłeś już kiedyś. F C (F G)         / G D (G A)
A co dzień nowy wschód słońca, C G a F        / D A h G
Niech Ciebie nam zapowiada. C G         / D A

www.max-bakugan.pun.pl www.narutoninja.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl