#1 2007-03-26 21:20:07

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

A

1.    A, a, a, Adoramus Te Domine!

A, a, a, Adoramus Te Domine! G D e a D G (D)

Solo:
1. Jezu, Synu Boga Żywego
2. Jezu, światłości prawdziwa
3. Jezu, Źródło wody żywej
4. Jezu, Dobry Pasterzu
5. Jezu, Synu Maryi Panny
6. Jezu, cichy i pokorny
7. Jezu, pełen dobra i miłości
8. Jezu, Bracie ubogich
9. Jezu, Dawco życia
10. Jezu, Boże pokoju
11. Jezu, Drogo i Życie nasze

2.    A ja w Panu będę się radował

A ja w Panu będę się radował, d C F
Będę się weselił, będę się radował. c d c d
A ja w Panu będę się radował, d C F
Będę się weselił, będę się radował mimo wszystko. c d c d
A ja jaj a ja ja ja ... B F B F

3.    Abba Ojcze! (Ty wyzwoliłeś nas Panie)

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie C F G F G
Z kajdan i samych siebie, C F G
A Chrystus stając się bratem C E a F
Nauczył nas wołać do Ciebie: C F G

Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, C F C G C F C G
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! C E a F C G C

2. Bo Kościół jak drzewo życia, C F G F G
W wieczności zapuszcza korzenie, C F G
Przenika nasza codzienność C E a F
I pokazuje nam Ciebie. C F G

3. Bóg hojnym dawcą jest życia, C F G F G
On wyswobodził nas ze śmierci C F G
I przygarniając do Siebie, C E a F
Uczynił swoimi dziećmi. C F G

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, C F G F G
Jesteśmy jedna rodziną, C F G
Tej prawdy nic już nie zaćmi, C E a F
I teraz jest jej godzina. C F G

4.    Abba Ojcze tchnij w nas Ducha

1. Abba Ojcze tchnij w nas Ducha, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

2. Ja dam wszystkim wodę życia Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

3. Gdy mnie szukasz, to mnie znajdziesz Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

4. Tylko w ciszy mnie usłyszysz Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

5. Przyjdźcie dzieci Jam jest Prawdą Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

6. Jam wasz Pasterz, was powiodę Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

7. Pokój mój wam dzisiaj daję Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

8. Jam jest życie, zmartwychwstanie Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x 
Chwała alleluja, Jezu chwała Ci G C G D (G D G) /2x

5.    Abyśmy byli jedno

1. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię, Ojcze nasz D D7 e A /2x 

Ref. Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, G A D h
Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas G B A

2. Zachowaj nas od złego, błagamy Cię, Ojcze nasz D D7 e A     /2x 

3. Uświęć nas w prawdzie, błagamy Cię, Ojcze nasz D D7 e A /2x 

6.    Ach, mój Jezu

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz d g
W Ogrójcu zakrwawiony! C7 F
Tam Cię Anioł w smutku cieszył, d g
Skąd był świat pocieszony. C7 F
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu a D7 g C
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, F d g C g
Bo Cię kocham serdecznie. C7 F (A7)

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze d g
Do słupa przywiązany. C7 F
Za tak ciężkie grzechy nasze d g
Okrutnie biczowany. C7 F
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu a D7 g C
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, F d g C g
Bo Cię kocham serdecznie. C7 F (A7)

3. Ach, mój Jezu, co za boleść d g
Cierpisz w ostrej koronie. C7 F
Twarz najświętsza zakrwawiona, d g
Głowa wszystka w krwi tonie. C7 F
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu a D7 g C
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, F d g C g
Bo Cię kocham serdecznie. C7 F (A7)

7.    Ach, ubogi żłobie

1. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? d C7 F C d a g F C
Droższy widok, niż ma niebo w maleńkiej osobie. G C7 F d a g C7 F
Droższy widok, niż ma niebo w maleńkiej osobie. C g C7 F d C g C7 F4-3

2. Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi! d C7 F C d a g F C
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. G C7 F d a g C7 F
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. C g C7 F d C g C7 F4-3

3. Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdobie d C7 F C d a g F C
Obrać pałacu drogiego, nie, w tym leżeć żłobie? G C7 F d a g C7 F
Obrać pałacu drogiego, nie, w tym leżeć żłobie? C g C7 F d C g C7 F4-3

4. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywasz, d C7 F C d a g F C
A na zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz. G C7 F d a g C7 F
A na zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz. C g C7 F d C g C7 F4-3

5. Któż tu nie struchleje, wszystek nie zdrętwieje? d C7 F C d a g F C
Któż cię widząc płaczącego łzą się nie obleje? G C7 F d a g C7 F
Któż cię widząc płaczącego łzą się nie obleje? C g C7 F d C g C7 F4-3

6. Na twarz upadamy, czołem uderzamy, d C7 F C d a g F C
Witając cię w tej stajence między bydlętami. G C7 F d a g C7 F
Witając cię w tej stajence między bydlętami. C g C7 F d C g C7 F4-3

7. Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, d C7 F C d a g F C
Przyjmij serce te skruszone, które ci składamy. G C7 F d a g C7 F
Przyjmij serce te skruszone, które ci składamy. C g C7 F d C g C7 F4-3

8.    Ad maiorem Dei gloriam

Ad maiorem Dei gloriam - ad maiorem Dei gloriam a d G a / a d G C
Ad maiorem Dei - ad maiorem Dei a e / F C
Ad maiorem Dei gloriam a d E
Ad maiorem Dei - ad maiorem Dei a e / F C
Ad maiorem Dei gloriam a d E a

9.    Adoramus Te Christe

Adoramus Te Christe fis h Cis
Benedicimus Tibi Cis fis E
Quia per Crucem Tuam A fis h Cis
Redemisti mundum A H Cis fis
Quia per Crucem Tuam A fis h Cis
Redemisti mundum A H Cis fis
(Adorujemy Ciebie Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez Krzyż Twój odkupiłeś świat)

10.    Akt skruchy

1. Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam D A7 D7 D
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy H7 e A7 D
Ojcze zapomnij nam A7 D

2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas D A7 D7 D
I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości H7 e A7 D
Ojcze, przygarnij nas A7 D

11.    Albowiem tak Bóg umiłował świat

Albowiem tak Bóg umiłował świat, e D
Że Syna Jednorodzonego dał, C e H7
Aby każdy kto w Niego wierzy, e D
Nie zginął, lecz życie wieczne miał C H7 e
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki, D / G D e C H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. D / G D e C H7

12.    Alleluja, alleluja, amen amen, alleluja!

Ref. Alleluja, alleluja, amen amen, alleluja! e D h             / a G e a

1. Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem jest D e    / G e a
Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem jest D e        / G e a
Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem D e        / G e a
Amen, Amen, Alleluja! h e                    / G e a

2. Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest D e        / G e a
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest D e        / G e a
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem D e            / G e a
Amen, Amen, Alleluja! h e                    / G e a

3. Radujmy się bracia - On naszym Panem jest D e            / G e a
Radujmy się siostry - On naszym Panem jest D e            / G e a
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem D e            / G e a
Amen, Amen, Alleluja! h e                    / G e a

4.Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest D e            / G e a
Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest D e            / G e a
Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem D e            / G e a
Amen, Amen, Alleluja! h e                    / G e a

5. Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest D e        / G e a
Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest D e        / G e a
On do nas powróci - On naszym Panem D e                / G e a
Amen, Amen, Alleluja! h e                    / G e a

13.    Alleluja, Alleluja, Pan zmartwychwstał

Ref. Alleluja, Alleluja, Pan zmartwychwstał, radujmy się. D h G A
Alleluja, Alleluja, chwalmy Imię Pana. D h G A D

1. Jezus jest Panem ziemi, D G e A
On jest Królem stworzenia. D h G A

2. Po całej ziemi nieście pieśń, D G e A
Pan umarł i zmartwychwstał. D h G A

3. Będziemy wiecznie żyli, D G e A
Ukrzyżowani z Chrystusem. D h G A

4. Wielką nagrodę dał nam Pan, D G e A
Życie na wieki. Alleluja. D h G A

5. Przyjdźcie, wielbijmy Boga, D G e A
Zbawicielowi śpiewajmy. D h G A

14.    Alleluja, Alleluja w Bogu nadzieję mam

Ref. Alleluja, Alleluja w Bogu nadzieję mam, G C D G C D H7 C D G e
On pełnią radości mej. C D G

1. Przyjdźmy, radośnie śpiewajmy Mu, G D C G C
Skale naszego zbawienia, a D a7 D
Z wdzięcznym sercem za wszystko dziękując Mu, G D C G C
Wykrzykując radosną pieśń. a D a7 D

2. Gdyż wielkim Bogiem jest nasz Pan, G D C G C
Królem wszelkiego stworzenia, a D a7 D
Góry i morza w Jego ręku są, G D C G C
On cudownie uczynił świat. a D a7 D

3. Pójdźmy i przed nim pokłońmy się, G D C G C
Uklęknijmy przed Jego tronem. a D a7 D
On Bogiem naszym, On zbawił nas, G D C G C
On broni nas ręką Swą. a D a7 D

15.    Alleluja! Biją dzwony

1. Alleluja! Biją dzwony, A D E fis
Głosząc w świata wszystkie strony, E fis H7 E7
Że zmartwychwstał Pan! A fis E E7
Alleluja, alleluja, alleluja! A E A E D A E A

2. Biją długo i radośnie, A D E fis
Że aż w piersiach serce rośnie, E fis H7 E7
Triumf prawdzie dan. A fis E E7
Alleluja, alleluja, alleluja! A E A E D A E A

3. W majestacie Boskiej chwały A D E fis
Idzie Chrystus Zmartwychwstały E fis H7 E7
Między uczniów swych. A fis E E7
Alleluja, alleluja, alleluja! A E A E D A E A

4. Dzień wesoły nam dziś nastał, A D E fis
Pan po męce zmartwychpowstał, E fis H7 E7
Płynie pieśni ton. A fis E E7
Alleluja, alleluja, alleluja! A E A E D A E A

16.    Alleluja, chwalcie Pana

1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, D G D A7
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. D E7 G A7
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, D G D A7
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas. D E7 G A7 A Gis G

Ref. Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja! G A h A G A h A G
Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja! G A h A G A h A G

2.Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, D G D A7
Chwalcie Go na cytrze i na harfie. D E7 G A7
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, D G D A7
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet. D E7 G A7 A Gis G

3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, D G D A7
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go. D E7 G A7
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, D G D A7
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go. D E7 G A7 A Gis G

17.    Alleluja, dziękujcie Panu

Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry. a d G C
Alleluja, na wieki. F E a

18.    Alleluja! Jezus żyje

1. Alleluja! Jezus żyje! D G A e A D
Już Go dłużej grób nie kryje, fis G A h E7 A
W którym trzy dni spoczywał. Fis A e A D

2. Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta. D G A e A D
Co nas więził fis G A h E7 A
W tej chwalebnej niewoli. Fis A e A D

3. Alleluja! Tryumfuje Prawda, D G A e A D
A fałsz ustępuje fis G A h E7 A
Z ziemi oswobodzonej. Fis A e A D

4. Alleluja! Złość zgromiona, D G A e A D
A niewinność wyniesiona fis G A h E7 A
Odzyskała swe prawa. Fis A e A D

5. Alleluja! Zmartwychwstały, D G A e A D
Jest zastawem wiecznej chwały. fis G A h E7 A
Którą krwawo wyjednał. Fis A e A D

6. Alleluja! I my wiemy, D G A e A D
Iż z swych grobów powstaniemy fis G A h E7 A
Jak nasz powstał Zbawicie1. Fis A e A D

7. Wdzięcznym sercem Alleluja! D G A e A D
Zaśpiewajmy Alleluja, fis G A h E7 A
Zbawcy Zmartwychwstałemu. Fis A e A D

19.    Alleluja miłość Twa

1. Alleluja, płynie pieśń, alleluja, ku niebu ją nieś. G h D
Tam gdzie słońce, tam gdzie deszcz, gdzie radosny wiosenny śpiew. C G e
Prostą nutę głosi wieść - alleluja. C D D7

Ref. Alleluja, nuci świat, alleluja miłość to znak. G h D
Alleluja, niech słońce nad nami złotymi strunami gra - alleluja. C G e a D G

2. Alleluja, bijcie dzwony, alleluja, więc podaj swoją dłoń, G h D
Rozwiń skrzydła, wolnym bądź. I wraz z nami C G e
Zaśpiewaj w głos wszystkim ludziom, wszystkim dniom - alleluja. C D D7

Ref. Alleluja, miłość Twa jak blask słońca nad nami wciąż trwa. G h D
Alleluja, niech biją dziś dzwony, niech wielbi Cię cały świat - alleluja. C G e a D G

20.    Alleluja, wielki jest Pan

O, o, Jak wielki jest Pan, - Alleluja, wielki jest Pan. D A h fis
Alleluja, wielki jest Pan. Alleluja, alleluja... G g D A

21.    Alleluja, wznieś pod niebo głos

Ref. Alleluja, wznieś pod niebo głos. D A
Pan dał chleba moc, Alleluja. G D

1. Chrystus Pan komunią dla nas co dzień staje się, G A D h
On rozrywa grzechu pęta złe. G A D

2. Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan, G A D h
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie. G e A

22.    Amen

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów: D e D e
Amen - jak Maryja D h e A /x2
Amen - widocznie Bóg tak chce. D h e A D /h/

Ref. Tak jak Maryja i Józef wypełniaj wolę Boga jedyną e A D h e A D h
I zanieś tam swój uśmiech /i serce/,gdzie często płyną łzy. e A D h e A D

2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją mów: D e D e
Amen - jak Maryja D h e A /x2
Amen - widocznie Bóg tak chce. D h e A D /h/

3. Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu mów: D e D e
Amen - jak Maryja D h e A /x2
Amen - widocznie Bóg tak chce. D h e A D /h/

23.    Amen, Amen. Bóg miłością jest

Ref. Amen, amen. Bóg miłością jest, e D e
Moje serce tą miłością płonie, C D
Amen, amen. Jezus Panem jest, e D e
Jego Duch wypełnia wnętrze me. C D e

1. On otworzył serce, by napoić mnie, G D G
W cud zamienił przekleństwo tego świata. a H7
Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk. G D G
"Od tej chwili już nie grzesz" - do mnie rzekł. a H7 e

2. Moje serce zaorał, swoją zrosił Krwią, G D G
By wydało owoc przedziwny. a H7
"Bierzcie, jedzcie - powiedział - oto Ciało me", G D G
Abym ja tak samo czynić mógł. a H7 e

3. On uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe G D G
I nad ziemię został wywyższony. a H7
Nieskalany Baranek, chcę się dotknąć Go G D G
I na wieki spocząć, spocząć w Nim. a H7 e

24.    Amen - uwielbiajmy dzisiaj Go

1. Dziękujmy Bogu naszemu - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
On sam jeden czyni wielkie cuda - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
On w mądrości niebiosa uczynił - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2

Ref. Amen, amen, amen, uwielbiajmy dzisiaj Go. e D h e /x2

2. On Egipcjanom pobił pierworodnych - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
I wyprowadził z niewoli Izraela - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
On otworzył Morze Czerwone - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2

3. On prowadził lud swój przez pustynię - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
W ziemię płynącą mlekiem i miodem - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2
On daje pokarm wszelkiemu stworzeniu - Jego łaska wiecznie trwa e D C D e e D e /x2

25.    Anioł Stróż

1. Kiedy rano budzę się, F G
O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię. C F
Anioł Stróż niech broni mnie, g
Od wszystkiego, co jest złe. C F

Ref. Aniele Boży, Stróżu mój, g C F
Ty w dzień i w nocy przy mnie stój, g C F
Gdy się bawię, kiedy śpię, B F
Gdy do szkoły śpieszę się. C F

2. Niech koledzy w klasie mej, F G
W zgodzie żyją już i nie kłócą się, C F
Niechaj dobrze czynić chcą, B F
Bo Bożymi dziećmi są. C F

3. O Aniele Boży nasz, F G
Nad Ojczyzną mą ciągle trzymaj straż; C F
By w pokoju każdy żył, B F
I człowiekiem wolnym był. C F

4. Papieża czujnie strzeż, F G
Aby pełnić mógł posłannictwo swe, C F
I by każdy poznać mógł, B F
Że miłością jest sam Bóg. C F

5. Boże, spraw, by w domu mym, F G
Uśmiech wrócił znów, tata zawsze był, C F
Oraz by mnie nie bił brat, B F
I by lepszym stał się świat. C F

26.    Anioł Stróż pilnuje duszy

1. Murarz wielkie domy stawia A
By gdzie mieszkać było E A
Muzyk gra na instrumencie A
By się lepiej żyło E A
Piekarz musi zaś pracować A
By nie brakło chleba E A
Anioł Stróż pilnuje duszy A
Bo poszła do nieba E A

Ref. Aniele, aniele niebieski posłańcu A
Przy mnie stój, przy mnie stój E A
W tańcu i w różańcu A
Aniele, aniele wysłanniku Boga E A
Czuwaj bo, czuwaj bo A
Niebezpieczna droga. E A

2. Górnik wydobywa węgiel A
Rybak łowi ryby E A
Pan czarodziej coś czaruje, A
Ale nam na niby E A
Żołnierz nam pilnuje granic A
Bo pilnować trzeba E A
Anioł Stróż pilnuje duszy A
By poszła do nieba. E A

3. Nauczyciel uczy dzieci A
Aby mądre były E A
Chemik mydło produkuje A
By się dzieci myły E A
Pan ogrodnik sieje trawę A
Aby sobie rosła E A
Anioł Stróż pilnuje duszy A
By do nieba poszła. E A

27.    Apel Jasnogórski

Maria Regina mundi, d B C A d
Maria Mater Ecclesiae, d g C F A7
Tibi assumus, Tui memores, d g C F
Vigilamus! Vigilamus! g B A d

(wersja młodzieżowa)

1. Maryjo, Królowo Polski E /2x
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas A E H E E7 /2x

2. Maryjo, jesteśmy młodzi E /2x
Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat A E H E E7 /2x

3. Maryjo, Królowo nasza E /2x
Ciebie prosimy: uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas A E H E E7 /2x

(wersja tradycyjna)

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie pamiętam,
Jestem przy Tobie pamiętam,
Czuwam

(wersja tradycyjna II)

Maryjo, Królowo Polski, Es f B Es
Maryjo, Królowo Polski, As F B Es
Jestem przy Tobie, pamiętam B Es c
Jestem przy Tobie, czuwam, f G
Jestem przy Tobie, pamiętam, B Es c
Jestem przy Tobie, czuwam, f B Es

28.    Archanioł Boży Gabryjel

1. Archanioł Boży Gabryjel, D A D G A D
Posłan do Panny Maryi. H7 e D fis A D
Z majestatu Trójcy Świętej, D A D7 G D A
Tak sprawował poselstwo k'niej: Fis7 G D A
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, D A D G A D
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. H7 e D fis A D

2. Panna się wielce zdumiała, D A D G A D
Z poselstwa, które słyszała. H7 e D fis A D
Pokorniuchno się skłoniła, D A D7 G D A
Jako Panna świątobliwa; Fis7 G D A
Zasmuciła się z tej mowy, D A D G A D
Nic nie rzekła Aniołowi. H7 e D fis A D

3. Ale poseł z wysokości, D A D G A D
Napełnion Boskiej mądrości, H7 e D fis A D
Rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja, D A D7 G D A
Najszczęśliwszaś Panno miła; - Fis7 G D A
Znalazłaś łaskę u Pana, D A D G A D
Oto poczniesz Jego Syna." H7 e D fis A D

4. "Jezus nazwiesz imię Jego, D A D G A D
Będzie Synem Najwyższego - H7 e D fis A D
Wielki z strony człowieczeństwa, D A D7 G D A
A niezmierny z strony Bóstwa. Fis7 G D A
Wieczny Syn Ojca wiecznego, D A D G A D
Zbawiciel świata całego." H7 e D fis A D

5. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, D A D G A D
Synowi Jego miłemu H7 e D fis A D
I Duchowi Najświętszemu, D A D7 G D A
Bogu w Trójcy jedynemu, Fis7 G D A
Dziękujemy w uniżoności, D A D G A D
Za ten cud Jego miłości. H7 e D fis A D

29.    Ave Domina Sancta (Witaj Pani Święta)

Ref. Ave Domina Sancta, d C g
Regina Sanctissima. d C G

1. Witaj Pani Święta d C d
Najświętsza Matko Chrystusowa, C g C d
Bogurodzico Dziewico. d C d
Najczystsza z Matek, C d
Matko nienaruszona. d C G

2. Witaj Pani Święta, d C d
Ze wszystkich Dziewic najpierwsza, C g C d
Zawsze Dziewico. d C d
Łaski Bożej Pełna, C d
Córko Króla Wiekuistego. d C G

3. Witaj Pani Święta, d C d
Matko i Oblubienico Chrystusa, C g C d
Świątynio Ducha Świętego, d C d
Święta Maryjo, C d
Pełna Miłości Boga d C G

4. Witaj Pani Święta, d C d
Władczyni nasza źródło słodyczy C g C d
Matko Miłosierdzia. d C d
Matko Księcia nad wiekami, C d
Matko radząca najszczerzej. d C G

30.    Ave Maris Stella (Witaj Gwiazdo morza)

1. Witaj, Gwiazdo morza, C F C
Wielka Matko Boga, a F G C
Panno zawsze czysta, a d G C
Bramo niebios błoga. F d G C

2. Ty, coś Gabriela C F C
Słowem przywitana, a F G C
Utwierdź nas w pokoju, a d G C
Odmień Ewy miano. F d G C

3. Winnych wyzwól z więzów, C F C
Ślepym powróć blaski. a F G C
Oddal nasze nędze, a d G C
Uproś wszelkie łaski. F d G C

4. Okaż, żeś jest Matką, C F C
Wzrusz modłami swymi a F G C
Tego, co Twym Synem a d G C
Zechciał być na ziemi. F d G C

31.    Ave Maryja

Ref. Ave Maryja h G
Ave, Ave, Ave Maryja A D / Fis /

1. Łaski pełna, Pan z Tobą h G
Błogosławiona jesteś między niewiastami e A D
Łaski pełna jesteś Maryjo h G
Błogosławiony owoc życia Twego e A D
Jezus, Jezus, Jezus H7 G e A D

2. Święta Maryjo, Matko Boża.
Módl się za nami grzesznymi.
Teraz i w czasie naszego umierania. Amen.

32.    Aż sponad mórz i szczytów gór

Aż sponad mórz i szczytów gór D
Twa miłość spływa na mnie w dół e
A ja otwieram serce me A
Niech miłość Twa uwolni mnie D
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej D
Do Ciebie wznoszę ręce swe e
Chce zawsze śpiewać o miłości twojej Panie A
O miłości Twej zawsze śpiewać D G
Chce o miłości Twej zawsze śpiewać!! e A


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.dbzpbf.pun.pl www.max-bakugan.pun.pl www.avilafans.pun.pl www.narutoninja.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl