#1 2007-03-27 11:51:06

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

B

1.    Baldachim

1. Nade mną jest baldachim z gwiazd a między nami Twoja twarz. a G a G
Podnoszę głowę, widzę Ciebie tam, Ciebie Boże. C G D

Ref. O jakże chciałbym być Panie z Tobą, a G        /
O jakże chciałbym być Pnie tam. a G           /
I widzieć słońce gdzieś ponad głową, a G          /
Wśród gwiazd i nieskończoną dal. D         /x2
Ty jesteś Królem nad królami i Tobie wszystko dam. C G D

2. O Tobie myślą biegnę w dal i odnajduję życia smak. a G a G
Jakże ogarnąć Twoją miłość mam, powiedz Panie. C G D

2.    Ballada Ewangeliczna

Ref. Chwała cześć, chwała cześć, d g d
Alleluja, śpiew serce me. A d
Chwała cześć, chwała cześć, g d
Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie. A d

1. Szukać szczęścia, szukać celu w życiu chciałem, d g
Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. A7 d
Co się ze mną wtedy stało, nie wiedziałem, g
Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój. A7 d

2. Tyś okazał dla mnie miłość swoją Panie, d g
Której głębi ja nie mogę pojąć sam. A7 d
Gdyś przed Radą dla mnie znosił urąganie, g
Gdy opluwano, potem bito Ciebie tam. A7 d

3. Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia, d g
Tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me, A7 d
Dzięki, Panie Ci, za krzyż i za przeżycia, g
I za słowa Twoje "Wykonało się" A7 d

4. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, d g
Pragnę Panie zostać jednym z Twoich sług. A7 d
Naucz Panie Twego słowa, naucz więcej, g
Abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł. A7 d

5. Chwała, Tobie, żeś obiecał Panie wrócić, d g
Aby zabrać mnie z Kościołem świętym Twym. A7 d
Wtedy z Aniołami będę mógł zanucić, g
Chwała, cześć, o Alleluja, chwała, cześć. A7 d

3.    Ballada Misyjna

1. Gdy słońce wschodzi hen nad piękny kraj, a C
Gdzieś tam, daleko stąd, a C
Kościelny słychać dzwon - bim bom. E a E a
I pyta ktoś, nie wie nikt, a on, C
Wzywa nas, gdzie ludzie są, C
Pragną Jezusa - bim bom. E a E a

Ref. Pójdźmy razem, Ty i ja, F
Gdzie ciągle słychać "Marana tha".C a
Młody bracie w Chrystusie, F
Opuść swój kraj, opuść swój dom, C a
Idź, gdzie ten słychać dzwon - bim bom. E a E a

2. Gdy słońce zgaśnie, gdy zapada zmrok, a C
Wspomnij tych, którzy tam są, a C
Gdzie słychać ten dzwon - bim bom, E a E a
Gdzie wzdycha wciąż spragniony Boga lud, C
Gdzie dżungle są, bananów moc, C
I gdzie kapłanów brak - bim bom. E a E a

4.    Banicja

1. Gdy kiedyś Tobie powiedziałem: " Drogi nasze się rozchodzą." e C D e
I na tułaczkę Cię posłałem, wracając sam powrotną drogą. e C D e
Czasem noc ciemna w mej wędrówce przeszkodą w poprzek drogi stała. e C D e
I myśli snuły się niedobre - wówczas osłabły upadłem. e C D e

Ref. Panie, skazałem Cię na banicję, G D C       /
Panie, skazałem Cię. e G D e          /
Panie, wygnałem Cię z mego serca, G D C     /
Panie, wygnałem Cię. e G D e         /x2

2. Aż kiedyś, na dnie swej rozpaczy znalazłem łzę, co jest kryształem. e C D e
Nie mogłem sobie wytłumaczyć, dlaczego właśnie mnie kochałeś. e C D e
Tam, na rozdrożu, za plecami, gdzie kiedyś Ciebie zostawiłem. e C D e
Ty z otwartymi ramionami za marnotrawnym stałeś synem. e C D e

5.    Baranku, daj mi zmartwychwstanie

Baranku, Baranku, daj mi zmartwychwstanie a C a C D h e
Baranku, Baranku, daj mi zmartwychwstanie a C a C D h e

1. Z Twego boku spływa na mnie, D
Najczystsza rzeka Miłości. a
W Twoich ranach, w cichym ukryciu e G
Chcę mieszkać na wieki. D C

2. Jak długo mam błądzić zraniony, D
Truchleć ze strachu. a
Kiedy wlejesz we mnie odwagę e G
Najczystszej ofiary. D C

3. Trwaj we mnie, trwaj we mnie, trwaj we mnie D
Najczystszy Baranku. a
Niech oblicze mego Pana e G
Pochyla się zawsze nade mną. D C

6.    Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem D A7 D D7
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim G e
By łowić serca słów Bożych Prawdą D A7 D D7

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G A7 D h
Twoje usta dziś wyrzekły me imię e A7 D D7
Swoją barkę pozostawiam na brzegu G A7 D h
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów e A7 D

2. Jestem ubogim człowiekiem D A7 D D7
Moim skarbem są ręce gotowe G e
Do pracy z Tobą i czyste serce D A7 D D7

3. Ty potrzebujesz mych dłoni D A7 D D7
Mego serca młodego zapałem G e
Mych kropli potu i samotności D A7 D D7

4. Dziś wypływamy już razem D A7 D D7
Łowić serca na morzach dusz ludzkich G e
Twej Prawdy siecią i Słowem Życia. D A7 D D7

7.    Barucha szem

Barucha szem ha Meszija Jeszua d a7 d a7          /
Barucha szem Adonaj, d a7 d a7            /x2

Wysławiaj Imię Mesjasza Jezusa, d a7 d a7         /
Wysławiaj Imię Pana, d a7 d a7            /x2

8.    Bądź Królową

1. Bądź Królową moich czystych myśli, e a h7 e a7 h7
Uchroń przed brudem me serce, C D e H7
Nie pozwól kochać świat bez krzyża, e a h7 e a7 h7
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. C D e H7

Ref. Matko łaski pełna, G F a
Pod Twoją obronę nas weź, e
Aby wiara nasza chwałą była Bogu C D C7 H7
Ojcu, Synowi, Duchowi. e a C h7

2. Bądź Królową moich snów, nadziei, e a h7 e a7 h7
Uchroń przed fałszem mą duszę, C D e H7
Nie pozwól w pieniądz ją zamienić, e a h7 e a7 h7
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. C D e H7

3. Bądź Królową moich dni i nocy, e a h7 e a7 h7
Uchroń przed zdradą me czyny, C D e H7
Nie pozwól w rozpacz je zamienić, e a h7 e a7 h7
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. C D e H7

9.    Bądź mi litościw

1.Bądź mi litościw, Boże nieskończony, e C H7 e            / g Es D7 g
Według wielkiego miłosierdzia Twego! C e H7 e            / g Es D7 g
Według litości Twej niepoliczonej G e H7 e H7            / B D7 g D7 g D7
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. e C H7 e        / g Es D7 g

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, e C H7 e            / g Es D7 g
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; C e H7        / g Es D7 g
Bo ja uznaję wielkość mojej winy, G e H7 e H7            / B D7 g D7 g D7
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. e C H7 e            / g Es D7 g

3. Odpuść przed Tobą grzech mój poełniony; e C H7 e        / g Es D7 g
Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, C e H7 e            / g Es D7 g
Którąś przyniesie grzesznik uniżony; G e H7 e H7            / B D7 g D7 g D7
By nie mówiono, że nie trzymasz słowa. e C H7 e            / g Es D7 g

4. Odwróć twarz swoją do przestępstwa mego e C H7 e        / g Es D7 g
I wszystkie moje odpuść nieprawości. C e H7 e            / g Es D7 g
Stwórz serce czyste, warte Boga swego, G e H7 e H7        / B D7 g D7 g D7
A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności e C H7 e            / g Es D7 g

5. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy. e C H7 e            / g Es D7 g
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia. C e H7 e            / g Es D7 g
Wróć radość, którą niewinność nas darzy G e H7 e H7        / B D7 g D7 g D7
I racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia. e C H7 e            / g Es D7 g

6. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, e C H7 e            / g Es D7 g
Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia; C e H7 e            / g Es D7 g
Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie, G e H7 e H7        / B D7 g D7 g D7
Lecz nie tak miłe są całopalenia. e C H7 e                / g Es D7 g

7. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, e C H7 e            / g Es D7 g
Serce skruszone i upokorzone, C e H7 e                / g Es D7 g
To do litości najprędzej Go wzrusza, G e H7 e H7            / B D7 g D7 g D7
Te dary miłe przed Nim położone. e C H7 e                / g Es D7 g

10.    Bądź pozdrowiona

1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma. G D7
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa. D7 C D G G7

Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, C G
O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. a D7 G G7
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, C G
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie. a D7 G

2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe. G D7
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe. D7 C D G G7

11.    Bądź pozdrowiona Pani

Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo, D A G D
Święta, Boża Rodzicielko, Maryjo. D A G A D
Która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem D A G D
I wybraną przez Najświętszego Ojca z Nieba. D A G
Ciebie On uświęcił z Najświętszym, D A G D
Umiłowanym Synem Swoim D A G A D
I Duchem Świętym Pocieszycielem, D A G D
I Duchem Świętym Pocieszycielem. D A G A D
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski D A G D
I wszelkie dobro, i wszelkie dobro. D A G A D
Bądź pozdrowiona, Domu Jego, D A G D
Bądź pozdrowiona, Matko Jego! D A G

Ref. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, D A h A G
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, D A G A D
Bądź pozdrowiona, Domu Jego, D G h A G
Szato Jego, Służebnico Jego, Matko Jego. A G

I wy, wszystkie święte cnoty, D A C G
Które Duch Święty Swą laską i oświeceniem h A G A D
Wlewa w serca wiernych, wlewa w serca wiernych, D A C G
Aby z niewiernych uczynić wiernych Bogu. h A G A D
Bądź pozdrowiona Służebnico Jego, D A C G
Bądź pozdrowiona Matko Jego! h A G

12.    Bądź pozdrowiony

Bądź pozdrowiony gościu nasz, D A h D
W radosne progi nasze wejdź. G e A7
My zapalimy zamiast lamp, D A h D
Szczęśliwe ognie naszych serc G A D

13.    Bądź Uwielbiony, Miłosierny Boże

1. Bądź Uwielbiony, Miłosierny Boże, G C6 a G
Wszechmocny Stwórco dobry nasz Panie. C G C a D
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, G C6 e h D7
w Bóstwa twojego tonąc oceanie. G a6 D G
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, G6 a D G C6
w Bóstwa twojego tonąc oceanie. D e a D G a D

2. Bądź uwielbiony, Ty w Trójcy Jedyny G C6 a G
Tak niezgłębiony i niepojęty. C G C a D
Ty, co przebaczać umiesz wszystkie winy, G C6 e h D7
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty! G a6 D G
Ty, co przebaczać umiesz wszystkie winy, G6 a D G C6 D
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty! D e a D G a D

3. Bądź uwielbiony, miłosierny, Boże, G C6 a G
Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. C G C a D
Wielbimy Ciebie w najświętszej pokorze, G C6 e h D7
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię. G a6 D G
Wielbimy Ciebie w najświętszej pokorze, G6 a D G C6
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię. D e a D G a D

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele G C6 a G
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, C G C a D
Które Cię wielbią tu, w Twoim Kościele, G C6 e h D7
A którym dałeś życie nieśmiertelne. G a6 D G
Które Cię wielbią tu, w Twoim Kościele, G6 a D G C6
A którym dałeś życie nieśmiertelne. D e a D G a D

5. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, G C6 a G
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze. C G C a D
Dziękujmy Stwórcy, ile nam stanie, G C6 e h D7
I wysławiajmy miłosierdzie Boże. G a6 D G
Dziękujmy Stwórcy, ile nam stanie, G6 a D G C6
I wysławiajmy miłosierdzie Boże. D e a D G a D

14.    Bądź z nami w kontakcie

Bądź z nami w kontakcie Panie Boże D G A D
Choć diabeł robi nam zwarcie G A D
Niech iskra miłości między nami przeskoczy G A fis h
I zapalą się nasze latarnie G A D

15.    Bądźcie solą

Ref. Śmiało idź, światłem bądź, F
Radość wszystkim nieś. g
Niechaj świat dowie się, B C
Jaki dobry jest Bóg. D C F

1. Będziecie solą, światłem mym, F
Powiedział do nas Pan. B g
Zanieście Imię moje tam, C
Gdzie jeszcze ciemność trwa. F
Ja drogą, prawdą, życiem, F
I nadzieją jestem wam. B g
Nie trwóżcie się, bo w każdy dzień, C
Przebywam pośród was. C7 F

2. Dla głodnych ludzi chlebem bądź, F
I smutki z nimi dziel. B g
Spragnionym wodę, żywą nieś, C
By nie opadli z sił. F
Przeszkody wszystkie śmiało bierz, F
Bo drogę dobrze znasz. B g
Miłości promień w sercach wznieć, C
By lepszym stał się świat. F

16.    Bądźże pozdrowiona Hostio żywa

1. Bądźże pozdrowiona Hostio żywa F C d a g C7 F
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa d C d a C g C7 F

Ref. Witaj Jezu, Synu Maryi! d B a C7 F a D7 g G7C
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii g C7 d a C g C7 F

2. Bądźże pozdrowione Drzewo Żywota! F C d a g C7 F
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. d C d a C g C7 F

3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży! F C d a g C7 F
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży d C d a C g C7 F

4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! F C d a g C7 F
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie d C d a C g C7 F

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico! F C d a g C7 F
Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico d C d a C g C7 F

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie! F C d a g C7 F
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie d C d a C g C7 F

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! F C d a g C7 F
Broń nas przed doczesną i wieczną karą d C d a C g C7 F

8. Bądźże pozdrowiony, dobry Pasterzu! F C d a g C7 F
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu d C d a C g C7 F

9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże! F C d a g C7 F
Już Cię kocham szczerze, jak serce może d C d a C g C7 F

17.    Benedictus qui venit

Benedictus qui venit, Benedictus qui venit, e G a H7
In nomine, in nomine, in nomine Domini. e G a H7

18.    Będę biec, biec, biec, by spotkać Zbawcę

Będę biec, biec, biec, by spotkać Zbawcę E H E /x3
Gdy nasz Pan przyjdzie znów A H E
Każde oko widzieć go będzie... A H E
Każde ucho słyszeć go będzie... A H E
Każdy język Jezusa wyzna... A H E
Każde ręce się w górę wzniosą... A H E
Każde kolano się przed Nim zegnie... A H E

19.    Będę chwalił Pana na wieki

Będę chwalił Pana na wieki. Chwalił Pana na wieki. D A
Bez końca me usta niech wielbią Go. G A D / A
Wychwalaj Pana ze mną i razem wywyższajmy Jego Imię. G A D / A

20.    Będę Ci, Panie śpiewał dziś psalm

Będę Ci, Panie, śpiewał dziś psalm, D fis D h
Śpiewał dziś psalm, o Panie! G D e A
Będę wysławiał majestat Twój e fis A D h
Na wieki, Panie mój! G A D

21.    Będę śpiewał memu Bogu

Będę śpiewał memu Bogu, E H
Gdyż jest godzien wszelkiej chwały. cis A H
On mnie wyzwolił E H A /x3
Od nieprzyjaciół H E

22.    Będę śpiewał Tobie

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja E (A) E A H cis
Ty, Panie jesteś mą nadzieją, A E
Tobie ufam i bać się nie będę. E A H E

23.    Będzie to piękne spotkanie

Nie mamy już miejsca stałego G e
Wśród wszystkich zakątków tej ziemi. G fis C
Szukamy wciąż miejsca stałego, G e
Wciąż do nowego dążymy. G fis C
Ale przyjdzie taki dzień, G e
Gdy zapuka do ciebie Ktoś, G fis C
Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój dom, G e
Dom spotkania Miłości. G fis C

Ref. Będzie to piękne spotkanie, G e
Spotkanie, którego nie zna nikt. G fis C
Będzie to przebywanie G e
Na zawsze i po wieczne dni. G fis C
Jasność stanie przed tobą G e
I ciemność na zawsze przeminie. G fis C
Pan wyjdzie na to spotkanie G e
W jedynej dla ciebie godzinie. G fis C

24.    Będziesz miłował Boga

Będziesz miłował Boga całym sercem swoim, G e
A bliźniego swego, jak siebie samego. C D

1. Miłuj Boga całym sercem swym, G e C
Ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. D
Bóg chce twoim życiem żyć, G
On chce miłość Swoją wielką dać. e C
Czyż trudno wziąć? D
Pamiętaj Bóg jest miłością jest. G

25.    Bliskie jest Królestwo Boże

Ref. Bliskie jest Królestwo Boże, d f
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię! G d a d

1. Bóg jest światłością d C F
I nie ma w Nim żadnej ciemności. a d

2. Jeżeli chodzimy w światłości, d C F
Wtedy mamy łączność między sobą. a d

3. Krew Jezusa, Jego Syna, d C F
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. a d

4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, d C F
To samych siebie oszukujemy. a d

5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, d C F
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. a d

6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył d C F
Mamy rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa. a d

7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, d C F
A także za grzechy całego świata a d

8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów, d C F
Ze względu na Jego Imię. a d

26.    Blisko, blisko

Blisko, blisko, blisko a                / d
Jesteś Panie mój, F                / B
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe. d a E        / g d A
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie, a F    / d B
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę. d E    / g A

27.    Błogosławcie Pana

Ref. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi, a
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki! a E a

1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, G a G a
Na ustach moich zawsze Jego chwała. G a G a
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, G a G a
Niech słyszą pokorni i niech się weselą! G a G E

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał G a G a
I uwolnił od wszelkiej trwogi. G a G a
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, G a G a
A oblicza wasze nie zaznają wstydu! G a G E

3. Powściągnij swój język od złego, G a G a
A twoje wargi od słów podstępnych. G a G a
Odstąp od złego, czyń dobro, G a G a
Szukaj pokoju, idź za Nim! G a G E

4. Pan jest blisko skruszonych w sercu G a G a
I wybawia złamanych na duchu. G a G a
Pan uwalnia dusze sług swoich, G a G a
Nie dozna kary, kto się doń ucieka. G a G E

28.    Błogosławieni, którzy zostali wezwani

Ref. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. h D fis h fis e A fis

1. Dusza ich nie zazna nigdy głodu, h fis e A fis
A serce łaknąć więcej już nie będzie. h fis h

2. Weselcie się wezwani, h A D
Zasiądźcie z Nim przy stole. e h e h D

3. Jedzcie Pański chleb, h fis
Pijcie napój święty. e A D

4. Śpiewajcie Barankowi: Amen. h fis e fis h fis h
Śpiewajcie: Alleluja. D e A fis h

Ref. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. h D fis h fis e A fis

Amen. h fis h

Alleluja. fis A fis h

29.    Błogosławieństwo

Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże e a e
Niechaj Pan daje pokuj Ci G C H
On miłością napełni serce Twe a D
Zawsze z Tobą jest e H e

30.    Błogosławiona Dziewico

Ref. Błogosławiona Dziewico nad dziewicami, G C
Bogurodzico ze wszystkich matek wybrana, a D7
Matko Chrystusa i Matko ludzi, h e a D
daj nam Twego Syna, aj nam Twego Syna. e D h e a G

1. Spośród wszystkich niewiast na świecie, G a h
Pan Cię wybrał dla siebie, e C D
By na wieki rozbłysło na ziemi Boże światło: Twój Syn. C e g D7

2. Niby źródło wody najczystszej, G a h
Spływa łaska na Ciebie, e C D
Bóg ukochał Cię czułą miłością, C e
Zbawcę przez Ciebie dał. g D7

3. W Twoim sercu nie ma przeszkody, G a h
By w Nim miłość rozkwitła, e C D
Boża miłość sprawia, że w Tobie, C e
Cud wcielenia się stał. g D7

4. Cały wszechświat wpatruje się w Ciebie, G a h
Wielbiąc Syna Twojego, e C D
Dzięki Tobie wśród ludu swojego, C e
Chciał zamieszkać sam Bóg. g D7

5. Pielgrzymujesz wraz z nami po świecie, G a h
Budzisz w sercach nadzieję, e C D
Pośród krzyży i łez bądź nam Matką, C e
Syna Twego nam daj. g D7

31.    Błogosławiona jesteś Maryjo

1. Błogosławiona jesteś Maryjo, d a g d
I wywyższona przez Pana. d g A7
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, d g d
Niepokalana. F g A7 d

2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, d a g d
By w Tobie Ciałem się stało. d g A7
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, d g d
Przedwieczną Światłość. F g A7 d

3. Bądź nam obroną Bogurodzico, d a g d
Gdy się błąkamy w ciemności. d g A7
Do światła wiary prowadź na nowo, d g d
Drogą świętości. F g A7 d

32.    Błogosławione jest Imię Twe

Błogosławione jest Imię Twe E gis7 fis7 H /x2
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć A H E gis cis
Tyś jedynie Panem jest. fis D H
Powstań! I Pana chwal! Chwal go na wieki! E gis A C D
Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem! E gis A C D
Powstań! I Pana chwal! Chwal go na wieki! E gis A C D
Powstań! Chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest! E gis A C D

33.    Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić C F C F     /
I pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać C F C F    / x2
Ale miłość moja, miłość moja d F
Nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. F G C F

34.    Bo imię Twe

1. Jezus, Jezus, a* a**
Niech jasność Twa ogarnia mnie D E
Jezus, Jezus a* a**
W blasku Twoim pragnę żyć. D E

Ref. Bo Imię Twe, A
Tak wspaniałe jest, h
Tak potężne jest, D
Wywyższam Cię. E
Bo Imię Twe A
Pełne blasku jest, h
Wciąż uwalnia mnie, D
W Nim zbawienie jest. E

2. Olśniewasz mnie, przenikasz mnie, a* a**
Duch Twój wciąż odnawia mnie. D E
Przed obliczem Twym pragnę stanąć dziś, a* a**
Z bojaźnią wielbić Cię. D E

35.    Bo jak śmierć potężna jest miłość

Bo jak śmierć potężna jest miłość DAD G D
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol D G A D
Żar jej to żar ognia, płomień Pański D G D e A D
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości h G A
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki D h A D

36.    Bo nikt nie ma z nas

Bo nikt nie ma z nas, C
Tego co mamy razem, d
Każdy wnosi ze sobą to co ma. G
Zatem aby wszystko mieć, C
Potrzebujemy siebie razem. d
Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź. G C

37.    Bogurodzica Dziewica

1.Bogurodzica dziewica, Bogiem sławienna Maryja. e D e D e D e D
U twego Syna gospodzina, Matko zwolenna Maryja. e D e D e D e D

Ref. Kyrie Eleison e h e D e D

2. Tobie śpiewali rycerze, u stóp Twych składali hołd. e D e D e D e D
Wierząc, że dobroć twoja zapewni szczęśliey los. e D e D e D e D

3. Patrz Matko my Twe dzieci z rozpaczą wołamy o miłość. e D e D e e D
Łaskę i pokój wybłagaj, podaruj nam sprawiedliwość. e D e D e D e
Patrz Matko my Twe dzieci z rozpaczą wołamy o miłość. e D e D e D e D
Łaskę i pokój wybłagaj, podaruj nam sprawiedliwość – Matko Nasza. e D e D e D e D e

38.    Bonum est confidere in Domino

Bonum est confidere in Domino h Fis h A D
Bonum sperare in Domino. G h G A h

39.    Boża miłość

Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam, D e fis
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. H7 e A
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwały. G g D Fis h
Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam. e A D

40.    Boża radość jak rzeka

1. Boża radość jak rzeka, F
Boża radość jak rzeka, B F
Boża radość wypełnia dusze mą. C
Boża radość jak rzeka, F
Boża radość jak rzeka, B F
Boża radość wypełnia dusze mą. C F

2. Boża miłość jak rzeka, F
Boża miłość jak rzeka, B F
Boża miłość wypełnia dusze mą. C
Boża miłość jak rzeka, F
Boża miłość jak rzeka, B F
Boża miłość wypełnia dusze mą. C F

3. Boży pokój jak rzeka F
Boży pokój jak rzeka B F
Boży pokój wypełnia dusze mą. C
Boży pokój jak rzeka F
Boży pokój jak rzeka B F
Boży pokój wypełnia dusze mą. C F

4. Boża radość jak rzeka, F
Boża miłość jak rzeka, B F
Boży pokój wypełnia duszę mą. C
Boża radość jak rzeka, F
Boża miłość jak rzeka, B F
Boży pokój wypełnia duszę mą. C F

41.    Boże coś Polskę

1. Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki C G7 a e C G a7 d            / D h fis G
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, C F G G7 C                / e A G D
Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki e G C E a G A7 d                / D h fis G
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały, G F G G7 C            / e A G D

Ref. Przed Twe ołtarze zanosimy błaganie;                    / D G A D
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!                    / D fis G e A D

2. Ty któryś potem tknięty jej upadkiem, C G7 a e C G a7 d            / D h fis G
Wspierał walczących za najświętszą sprawę C F G G7 C            / e A G D
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, e G C E a G A7 d        / D h fis G
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę G F G G7 C            / e A G D

3. Wróć naszej Polsce świetność starożytną, C G7 a e C G a7 d        / D h fis G
Użyźniaj pola, spustoszałe łany, C F G G7 C                / e A G D
Niech szczęście, pokój, na zawsze zakwitną, e G C E a G A7 d        / D h fis G
Przestań nas karać, Boże zagniewany. G F G G7 C                / e A G D

42.    Boże mój Boże

Boże mój, Boże, szukam Ciebie D A
I pragnie Ciebie moja dusza h Fis
A Ciało moje tęskni za Tobą G D
Jak ziemia zeschła i łaknąca wody A D

43.    Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Boże mój, Boże mój d a d C
Czemuś mnie opuścił? c fis F g a

44.    Boże mój spragniony jestem Ciebie

Ref. Boże mój spragniony jestem Ciebie, F B F
Jak jeleń źródła wód. C7 F

1. Boże mój, spragniony jestem Ciebie, d g a f
Jako jeleń źródła wód. C C7
Pragnę Boga, Boga prawdziwego, g d B
Kiedyż wreszcie ujrzę Go? G C7 F C7

2. Łzy się stały mym powszednim chlebem d g a f
Płyną z oczu w dzień i w noc. C C7
Kiedy słyszę co dzień to pytanie: g d B
"Powiedz nam, gdzie jest Twój Bóg". G C7 F C7

3. Pomnę dziś i serce mi się kraje, d g a f
jakem śpieszył w Boży dom. C C7
Wśród okrzyków i radosnych pieśni, g d B
W tłum wmieszany w święty dzień. G C7 F C7

4. Serce moje, czemuś udręczone, d g a f
Czemu tłuczesz się jak ptak. C C7
Ufaj Panu, to mój Bóg i Zbawca, g d B
Będę Go uwielbiał znów. G C7 F C7

45.    Boże, obdarz Kościół Twój

Ref. Boże, obdarz Kościół Twój D A G A
Jednością i pokojem. h e Fis7 (A7)

1. Uradowałem się wezwaniem: pójdziemy do domu Pana. h A e Fis
I oto stoję u bram twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty. h A e Fis

2. O Jeruzalem, miasto pokoju, w tobie wszyscy się jednoczą. h A e Fis
Przychodzą doń pokolenia aby wielbić Imię Pana. h A e Fis

3. Prosimy o pokój dla ludu Twego, h A
Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. e Fis
Dla braci i dla bliźnich naszych, h A
Błagamy o dobra Twoje. e Fis

46.    Boże Ojcze wszechmogący

1. Boże Ojcze wszechmogący d F B F
Do Ciebie wołamy: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

2. Przebacz nasze przewinienia, d F B F
O to Cię błagamy: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

3. Jezu Chryste, Synu Boży, d F B F
Za nas ukarany: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

4. Tyś przez ludzi, których kochasz d F B F
Był ukrzyżowany: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

5. O Duchu Święty, Miłości Boża d F B F
Rozlana w naszych sercach: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

6. Pomnóż swe dary, napełnij łaską, d F B F
Daj siłę w rycia trudach: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

7. Trójco Święta, Boże wielki, d F B F
Zmiłuj się nad nami: g C7 F a
Ulituj się nad nami dobry Boże! C7 d g F

47.    Boże w dobroci nigdy nieprzebrany

1. Boże w dobroci nigdy nieprzebrany, F d C7 F a g C7 F
Żadnym językiem niewypowiedziany d B C F a g C7 F
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien a d g C7 F g
Wszelakiej miłości, C A7 d
Poszanowania, poszanowania, F a d g C7 F g
Chwały, uczciwości. C A7 d

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego; F d C7 F a g C7 F
Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego. d B C F a g C7 F
Najwyższe dobro, najwyższe dobro, a d g C7 F g
Tyś w najwyższej cenie, C A7 d
Sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, F a d g C7 F g
Nad wszystko stworzenie. C A7 d

3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, F d C7 F a g C7 F
Przecież skruszony żałowałbym za nie, d B C F a g C7 F
A żałowałbym, a żałowałbym a d g C7 F g
Dla tego samego C A7 d
Żem Cię obraził, żem Cię obraził, F a d g C7 F g
Pana tak dobrego. C A7 d

4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję F d C7 F a g C7 F
Dlatego, że Cię nad wszystko miłuję, d B C F a g C7 F
I to u siebie, i to u siebie a d g C7 F g
Statecznie stanowię, C A7 d
Że grzechów swoich, że grzechów swoich F a d g C7 F g
Nigdy nie ponowię. C A7 d

5. O Boże dobry, Boże litościwy, F d C7 F a g C7 F
mej duszy nędznej racz być miłościwy d B C F a g C7 F
jakąś ją stworzył, jakąś ją stworzył, a d g C7 F g
pomóż do zbawienia, C A7 d
użycz swej łaski, użycz swej łaski, F a d g C7 F g
broń od potępienia. C A7 d

48.    Boże wieczny, Boże żywy

1. Boże wieczny, Boże żywy, d C C7 F g a
Odkupicielu prawdziwy, a7 C d7 G7 C
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy, C G G7 C

2. Któryś jest na wysokości, d C C7 F g a
Schyl nieba, użycz litości, a7 C d7 G7 C
Spuść się w głębokości. C G G7 C

3. O niebieskie góry srogie, d C C7 F g a
Spuśćcie rosę na ubogie, a7 C d7 G7 C
Dajcie nam Zbawienie drogie. C G G7 C

49.    Boży Baranku

Ref. Boży Baranku, Boży Baranku. d
Daj mi życie ukryte w Twoim Ciele g
Daj mi moc płynącą z Twego Ducha. C A
Abym Cię uwielbiał. d

1. Daj mi swe Ciało, abyś od dziś Ty żył we mnie g
Daj mi swą Krew, by było we mnie Twoje życie. C A
Abym Cię uwielbiał d (G)

2. Niech Twój oddech wypełni moje wnętrze g
Niech Twe słowa się staną źródłem mej nadziei. g A
Abym umiał pójść za Tobą. B          /
Abym się nie lękał utracić życie. B A    /2x

3. Chcę nasycić Twe pragnienia moją małą miłością g
Zrań moje serce, abym kochał braci. g A
Abym umiał pójść za Tobą. B          /
Abym się nie lękał utracić życie. B A    /2x

50.    Bóg dał czas

1. Bóg dał czas na nadzieję, h e
Czas na siew i czas na żniwa. G Fis
Czas na taniec, na śpiew h e
I na ciszę w kościołach widnych. G Fis
Bóg dał czas aby kochać, h e
Aby domy budować na skale. G Fis
Oto droga by iść, h e
Co dzień dalej, dalej. G Fis

Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, D A
Tyle wspólnych znajdować spraw, e G A
A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. D A h (G A)

2. Kiedy Pan wróci sądzić, h e
Nasze serca i naszą marność. G Fis
Damy kłosy a On spali plewy, h e
Oddzieli ziarno. G Fis
Będzie sądzić z miłości, h e
Tej najprostszej i tej niełatwej. G Fis
Sądzić tylko z miłości, h e
To aż nadto, aż nadto. G Fis

51.    Bóg jest miłością

Bóg jest miłością. G C G
Miejcie odwagę żyć dla miłości. h e a D
Bóg jest miłością, G C G D
Nie lękajcie się. C D G

52.    Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, C G C
By nas przemienić w siebie C F G

Ref. Przyjdź Jezu mój, F d
Zostań wśród nas G C
Na zawsze już. F G C

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, C G C
Wszyscy zaś braćmi jesteśmy. C F G

3. Cierpiał na krzyżu wiele ran C G C
By zmazać nasze grzechy. C F G

4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach C G C
By niebo nam otworzyć. C F G

5. Ducha Świętego zesłał też C G C
By wszystkich nas uświęcił. C F G

6. Założył święty Kościół swój, C G C
Byśmy z Nim jedno byli. C F G

7. Maryję Matkę ludziom dał, C G C
By wspomożeniem była. C F G

53.    Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie, takiego, jakim jestem. D h e A7
Raduje się każdym moim gestem. D h e A7
Alleluja! Boża radość mnie rozpiera. D h e A7

54.    Bóg, mój Pan daje mi moc

Bóg, mój Pan daje mi moc, D A G A
On swą dłonią przygarnia mnie, D A G A
Życiu memu nadaje sens, D A G D
Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e h fis h A

55.    Bóg nie dał nam ducha niewoli

1. Bóg nie dał nam ducha niewoli. D e
Wszystkich nas Jezus wyzwolił. D e fis e (G)
Duch Święty wspiera świadectwem. Śpiewajmy: Alleluja! G A G A e D A D
Alleluja! D G A D /x4

2. Kościół jak drzewo oliwne D e
Wyrasta z Bożych korzeni D e fis e (G)
Wszyscy w to drzewo wszczepieni Śpiewajmy: Alleluja! G A G A e D A D
Alleluja! D G A D /x4

3. Bóg z nami po stronie życia, D e
Bóg z nami przeciwko śmierci. D e fis e (G)
Uczynił nas swymi dziećmi, Śpiewajmy: Alleluja! G A G A e D A D
Alleluja! D G A D /x4

4. Ludzkość jest jedną rodziną D e
I nic tej prawdy nie zaćmi, D e fis e (G)
Synowie Boga są braćmi. Śpiewajmy: Alleluja! G A G A e D A D
Alleluja! D G A D /x4

56.    Bóg nie umarł

Bóg nie umarł, Jezus żyje D / A7 /x3
Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą A
On bardzo kocha cię D A7 D

57.    Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat, D G            / G C
Że Syn Swego Jednorodzonego dał A D        / D G
Aby każdy, kto w Niego wierzy, D G        / G C
Nie zginął, ale życie wieczne miał A D         / D G
O Jezus, Jezus, Jezus D G A D /x2            / G C D G /x2

58.    Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe

1. Przybądźcie tu z najdalszych stron, gromady e h e
Nękanych głodem i pragnieniem serc. D A (C) D / H7
Odrzućcie smutek, niech nastanie radość. e h a C

Ref. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. a h e
Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. a h e / H7

2. Weselnym winem dziś się woda staje, e h e
Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. D A (C) D / H7
Już winny i obfity owoc daje. e h a C

3. Otwarte, jak otwarta boku rana, e h e
Miłości pełne, co nie kończy się, D A (C) D / H7
Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. e h a C

59.    Bóg wspaniały jest

1. Bóg wspaniały jest, tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

2. Dobrym Ojcem jest, tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

3. Mocno kocha mnie, tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

4. Syna swego dał, tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

5. Życie za mnie dał, tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

6. Ducha swego dał tak wspaniały jest E A E
Będę wielbił Go całym życiem swym. fis H E

60.    Brama do nieba

Ref. Puk, puk, pukam do Nieba bram G D C a
Hej, hej, wołam, otwórzcie mi. G D C C+9
Chciałem żyć jak Chrystus Pan, G D C a
Lecz zabrano życie mi. G D C C+9
 
1. Kiedy kula trafi cię, G D C a
Kiedy ten opuścisz świat, G D C C+9
Długa droga czeka cię, G D C a
Do niebieskich ruszysz bram. G D C C+9
Kiedy swój osiągniesz cel, G D C a
Gdy zawołasz: "wpuście mnie!" G D C C+9
Wtedy Pan zapyta cię G D C a
Jak przez życie szedłeś swe. G D C C+9
 
2. Przebaczyłem ludziom złym, G D C a
Chociaż oni bili mnie, G D C C+9
Tym, co pluli w moją twarz, G D C a
Tym, co obrażali mnie. G D C C+9
Chciałem, by był lepszy świat, G D C a
Każdy człowiek był mój brat, G D C C+9
Przyjacielem każdy pies, G D C a
Ale przyszedł na mnie kres. G D C C+9

61.    Była cicha i piękna

1. Była cicha i piękna jak wiosna, G D7 G
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. C a D7
Ona Boga na świat nam przyniosła G D7 G
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. C A7 D7

Ref. Matka, która wszystko rozumie, G C D7 G
sercem ogarnia każdego z nas. a C A7 D7
Matka zobaczyć dobro w nas umie, G C D7 G
Ona jest z nami w każdy czas. a C D7 G

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, G D7 G
By niepokój zwyciężyć i zło. C a D7
Trzeba ciepła, co życie ozłoci, - trzeba Boga, G D7 G
Więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona. C A7 D7

62.    Bywają chwile

1. Bywają chwile, gdy jestem sam, C a
Nie mam do kogo użalić się. d G
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie,
Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ref. O Królowo, o Królowo Matko ma,
Bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów /2x

2. Wszystko w mym życiu jest takie proste,
Bo Ty mi Matko pomagasz w nim.
Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko,
I jakże trudno samemu iść.

3. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda,
Którą zapalasz, gdy smutno mi.
Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy,
Abym mógł z Tobą na zawsze być.


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.max-bakugan.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.narutoninja.pun.pl