#1 2007-03-27 12:14:19

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

D

1.    Da pacem Domine

Da pacem Domine h E /x3

2.    Daj mi siłę Twą

Ref. Duchu Święty przyjdź, G
Duchu Święty przyjdź e
Niech stanie się cud przemiany serca! C G D

Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny, e D
Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny, e D
Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty, a G
Daj bogactwo Twe, abym stał się ubogi, a H7
Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić e D
Daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił nie walczyć e D
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć a G
Daj mi życie Twe, abym umiał umierać a H7

3.    Dałeś nam przykład, o Jezu

1. Dałeś nam przykład, o Jezu, d A7 d A
Czterdziestu dni umartwienia; g A7 d
Aby w nas ducha odnowić, F C B D7
Wymagasz postu i skruchy. G d7 a7 d

2. Stań więc pośrodku Kościoła d A7 d A
I spójrz na jego pokutę; g A7 d
Ciebie pokornie prosimy, F C B D7
Byś przez nią z grzechu nas obmył G d7 a7 d

3. Zło popełnione w przeszłości d A7 d A
Niech Twoja łaska zniweczy; g A7 d
Chroń nas od dalszych upadków F C B D7
I otocz swoją opieką. G d7 a7 d

4. Daj przez doroczną pokutę d A7 d A
Dostąpić win odpuszczenia, g A7 d
Byśmy z radością czekali F C B D7
Na światło Nocy Paschalnej. G d7 a7 d

5. W Trójcy Jedyny nasz Boże d A7 d A
Niech Ciebie wszechświat wysławia; g A7 d
Pieśń nową Tobie śpiewamy F C B D7
Za odrodzenie przez łaskę. Amen G d7 a7 d

4.    De profundis

Ref. W swe ramiona mnie weź d g d            / e D e
Mocą krzyża dodaj sił. a e a                / G D e
W księgę życia wpisz mnie d g d                / e D e
Do swej chwały przyjąć chciej a e a            / G D e

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie d g d        / e D e
Racz wysłuchać Panie prośby mej, a e a            / G D e
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. d g d            / e D e
Usłysz modły i błagania. a e a                / G D e

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie d g d        / e D e
Któż przed gniewem Twym ostoi się a e a            / G D e
Lecz ufamy, że przebaczysz winy, d g d            / e D e
Byśmy kornie Ci służyli a e a                / G D e

3. Całą ufność swą pokładam w Panu, d g d            / e D e
Dusza moja ufa Jego słowu, a e a                / G D e
Tęskniej czeka dusza moja Pana d g d            / e D e
Niż jutrzenki nocne straże. a e a                / G D e

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże d g d            / e D e
Niechaj Pana czeka Boży lud a e a                / G D e
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie d g d            / e D e
I obfite odkupienie. a e a                    / G D e

5.    Do Ciebie Panie

Do Ciebie Panie, woła dusza moja, G C            / E A
Tęskni ciało me C G                    / A E
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk G C        / E A
Przyjdź dotknij mnie. C                    / A
Rozraduj mnie G                        / E

Jezu, Pragę blisko Ciebie być e C G D            / cis A E H
Jezu, w Twych ramionach się skryć e C G D        / cis A E H
Słodycz Twą, poznawać co dnia e C G D            / cis A E H
Przy sercu Twym trwać e C G                / cis A E

6.    Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy

1. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy; F g C d B C g C d
Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy. a C g C g F C A7 d

2. Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego, F g C d B C g C d
A racz pocieszyć człowieka grzesznego. a C g C g F C A7 d

3. Któregoś, Panie, zbytnio umiłował F g C d B C g C d
I Krwi najświętszej przelać nie żałował. a C g C g F C A7 d

4. Użycz swej łaski ku upamiętaniu, F g C d B C g C d
Daj serce prawe ku Twemu wzywaniu; a C g C g F C A7 d

5. Abyśmy zawsze w pobożności żyli, F g C d B C g C d
Ciebie na wieki z Świętymi chwalili. a C g C g F C A7 d

7.    Dobranoc, Głowo Święta

1. Dobranoc, Głowo Święta Jezusa mojego, D G A h G A
Któraś była zraniona do mózgu samego, D G A h G A

Ref. Dobranoc, kwiecie różany, A D G
Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. A D G A D

2. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, D G A h G A
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone. D G A h G A

3. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła D G A h G A
Krew najświętsza, by z grzechów człowieka obmyła. D G A h G A

4. Dobranoc, serce święte, włócznią otworzone, D G A h G A
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. D G A h G A

8.    Dobry Bóg

Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością, e D e C D
Dobry Bóg, uwielbiaj Go. e D e C H7
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli, e D e C D
Dobry Bóg, On prawdą jest. e D e C e

Gdy Jego miłość ogarnia mnie, a e
W sercu radość mam, przed Nim tańczyć będę. H7 e a e H7
On dla mnie w sercu swym miejsce ma, a e
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam. a H7

9.    Dona nobis pacem Domine

Dona nobis pacem Domine. a C d E4 E5

10.    Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan D G D            / C F C
I radość ogromną w sercu mam. G D G D G    / F C G C
Z tej radości chcę D G D                / C F C
Śpiewać i klaskać w dłonie swe. G D G D G    / F C G C
Więc wszyscy razem chwalmy Go, D G D        / C F C
Za to, że trzyma nas ręką swą. G D G D G        / F C G C

11.    Dotknij Panie moich oczu

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. G D e (C D)
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – Uwielbieniem. G D e C D
Dotknij Panie mego serca i oczyść je. G D e
Niech Twój święty duch dziś ogarnia mnie. C D

12.    Dotyk ognia (Oto ja poślij mnie)

Ref. Oto ja poślij mnie, D G A
Dotknij ogniem moich warg. D G A
Powiedz Panie, czego chcesz, D G A
A moją rozkoszą będzie być posłusznym. G h G A

1. Daj mi Twego Ducha, fis h
Abym mógł stać się chlebem, G A
Abym stał się winem, fis h
Abym gasił Twe pragnienie. G A

2. Nie chcę Ci już mówić, fis h
O moich potrzebach. G A
Panie, Ty wiesz wszystko, fis h
Objaw mi Twe pragnienie. G A

13.    Droga krzyżowa

Ref. Matko, która nas znasz, e C
Z dziećmi Twymi bądź, D e
Na drogach nam nadzieją świeć, e G D
Z Synem Twym e D C
Z nami idź... D e

1. Jezus skazany na śmierć
Matko osądzonego - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko biczowanego - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Bogu towarzysząca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

2. Jezus bierze krzyż
Matko krzyż podnosząca - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Dla Zbawienia naszego - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Pośredniczko najlepsza - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

3. Jezus po raz pierwszy upada
Matko upadających - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko prześladowanych - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Wszystkich grzesznych ucieczko - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

4. Jezus spotyka swoją Matkę
Matko wszystkich cierpiących - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Która nas zawsze pocieszasz - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Nadziejo nasza w domu - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

5. Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi
Matko krzyż nam dająca - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Która słabym pomagasz - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Ty nas zawsze rozumiesz - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

6. Weronika ociera twarz Jezusowi
Matko wszystkich wierzących - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Daj odwagę i siłę - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Ty nas zawsze rozumiesz - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

7. Jezus po raz drugi upada
Matko ludzi upadłych - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Ucz nas zawsze powstawać - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Drogo nasz do Pana - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty
Matko wszystkich płaczących - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Drogowskazie najlepszy - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Ratuj naszą ojczyznę - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

9. Jezus upada po raz trzeci
Dziewico z nami idąca - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Ratuj nas w naszych upadkach - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Nigdy nas nie opuszczaj - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

10. Jezus z szat odarty
Matko, promieniu czystości - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko, prosząca za nami - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Matko przebaczająca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

11. Jezus do krzyża przybity
Matko o sercu zranionym - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Mieczem boleści przeszyta - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Odkupicielko nasza - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

12. Jezus na krzyżu umiera
Matko pod krzyżem stojąca - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko przez syna nam dana - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Za dzieci nas przyjmująca - pokój światu daj... e C - a (H7) e D

13. Jezus z krzyża zdjęty
Matko nad Synem schylona - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Matko pełna miłości - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Panno wierna do końca - pokój światu daj. e C - a (H7) e D

14. Jezus złożony do grobu
Matko nad grobem Syna - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Zmartwychwstania nadziejo - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Módl się zawsze za nami - pokój światu daj. e C - a (H7) e D

15. Zmartwychwstanie Jezusa
Matko Zmartwychwstałego - przyjdź i drogę wskaż G e - (C) D e
Królowo wiecznej radości - do Syna Twego nas prowadź. G e - a H7
Maryjo, Matko ludzi - pokój światu daj. e C - a (H7) e D

14.    Duchu Miłości wylewaj się na nas

Duchu Miłości wylewaj się na nas, C G a e
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. F C d G

15.    Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło

Ref. Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, e h C        / g d Es
Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze, D G C            / F B Es
Ześlij płomień Twojej łaski. a C H7                / c Es D

1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, G H7 e                / B D g
Serca wzniesiesz na wysokość. a H7                / c D F7
W ciemność rzucisz blask pochodni G E7 a                / B G7 c
I rozproszysz grzechu mroki. H7 e H7                / D g D7

2. Naszą nicość odbudujesz, G H7 e                / B D g
W najpiękniejsze znów struktury. a H7                / c D F7
Tchnieniem swoim świat przesnujesz G E7 a            / B G7 c
W szeleszczących modlitw sznury. H7 e H7                / D g D7

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz G H7 e            / B D g
I z chaosu piękno ładu. a H7                    / c D F7
Tyś spokojem wśród niezgody, G E7 a                / B G7 c
W bezradności Tyś jest radą. H7 e H7                / D g D7

4. Twe zbliżenie zaróżowi G H7 e                    / B D g
Pulsem życia, wzrostu drżeniem. a H7                / c D F7
Narodzimy się na nowo, G E7 a                    / B G7 c
Ciemność stanie się promieniem. H7 e H7                / D g D7

16.    Duchu Święty błagam nie zwlekaj

Ref. Duchu Święty błagam nie zwlekaj! D D7 G A
Duchu Święty, błagam, przyjdź! D D7 G A
Duchu Święty, błagam, nie zwlekaj!
Duchu Święty, błagam, przyjdź!

1. Rozogniłeś mnie pragnieniem, teraz zalej je wodą z Twego źródła! G a A h7
Zobacz, jęczę i wzdycham rodząc się na nowo! G a A h7 A
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba. D A G
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba. D fis G
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba, D A h
Wszystko inne to detale i ozdoby. G A

2. Boski Wichrze, przyjdź i rozkrusz kamień mego grzechu, G a A h7
Rozbij mury niewiary i przekonaj mnie o prawdzie. G a A h7 A
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba, D A G
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba, D fis G
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba, D A h
Wszystko inne to detale i ozdoby. G A

17.    Duchu Święty, błogosławimy Ciebie

1. Duchu Święty, błogosławimy Ciebie F C F
W radości posługiwania. B C F
Uwielbiamy Cię w pokoju ducha B F C F
Wychwalamy Cię w miłości wzajemnej. B C F

Ref. Dziękujemy Ci za tych, F d         /
którzy nie myślą wyłącznie o sobie. g C    /x2

2. Daj nam radość ducha i cierpliwość F C F
w znoszeniu utrapień z powodu Ewangelii. B C F
Spraw, abyśmy się nie zniechęcali B F C F
I nie zwątpili w Twoją obecność! B C F

18.    Duchu Święty Boże przyjdź

Ref. Duchu Święty Boże przyjdź fis cis
Przyjdź Duchu Światło fis E
Duchu Ogniu przyjdź A E
Przyjdź i rozpal nas cis fis

1. Przyjdź Duchu Ojca fis cis fis
Bądź naszym światłem, E fis
Niech promienieje E A
Twej chwały blask cis fis

2. O Świadku prawdziwy fis cis fis
Umocnij nas, E fis
Chcemy rozgłaszać E A
Zmartwychwstał Pan cis fis

3. Przyjdź Źródło niebieskie fis cis fis
Przyjdź Zdroju życia, E fis
Bądź nam uzdrowieniem E A
Moc sercom daj cis fis

4. O Duchu Radości fis cis fis
Rozraduj Kościół, E fis
Niech płynie z serc naszych E A
Baranka pieśń cis fis

5. Ty daj nam doświadczyć fis cis fis
Miłości Ojca, E fis
Oblicze Chrystusa E A
Objawiaj nam cis fis

6. Bądź nam tchnieniem życia fis cis fis
Światła promieniem, E fis
Przez Ciebie jaśnieje E A
Chrystusa Krzyż cis fis

19.    Duchu Święty, chwało Ojca i Syna

Duchu Święty, Chwało Ojca i Syna C F C G / C F C G
Ty, który prowadzisz uwielbienie świętych C F C G / C F C G
W Królestwie Ojca, F / F E
Ogarnij nas Twą wszechmocną miłością! d7 F G / a E F G C

Ref. Uwielbiamy Cię za to, d7 G / d7 G
Że choć my nie potrafimy się modlić, C e7 a / C e7 a
Ty sam wstawiasz się za nami d7 G / d7 g
U Boga, u Boga C A / C A
Uczyń nasze życie d7 G / d7 G
Ustawicznym uwielbieniem Pana, C e7 a / C e7 a
Aby Imię Jezusa d7 G / d7 G
Było uwielbione w nas i pośród nas. F C / F E a
Było uwielbione w nas i pośród nas. F d7 G / F As G

20.    Duchu Święty do nas przybądź

Duchu Święty do nas przybądź, D A D
Ogarnij nas swą mocą, G D
Przytul nas do serca Twego. A D A
Dotknij swą miłością, G D
Byśmy żyli dla Ciebie. A D

Daj nam doświadczyć Twojej mocy, G A D
Daj nam rozkochać się w Tobie, G A D
Niech Twa miłość ogarnia nas. A G A

21.    Duchu Święty, duszo mej duszy

Ref. Duchu Święty, e h e       /
Duszo mej duszy, D e      /
Uwielbiam Cię! C D e    /2x

1. Przemień nasze napięcie w święte odprężenie. e D G D e
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. e D G D C

2. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. e D G D e
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. e D G D C

3. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. e D G D e
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. e D G D C

4. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. e D G D e
Przemień naszą noc w Twoje święte światło. e D G D C

5. Przemień zimę naszych dusz w Twoją żywą wiosnę. e D G D e
Przemień naszą pychę w świętą pokorę. e D G D C

6. Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. e D G D e
Wypełnij naszą pustkę, wyprostuj nasze drogi. e D G D C

22.    Duchu Święty, Miłości Miłosierna

Duchu Święty d a
Miłości miłosierna F C a
Naucz nas śpiewać pieśń d C F
O Krzyżu Pana F a C

23.    Duchu Święty powiej wiatrem

1. Duchu Święty, powiej wiatrem D h
I z mocą na nas zstąp. G e A
Bądź miłością w naszych sercach. D h
Światłem ogarnij nas. G e A

Ref. Daj nowe oczy, ześlij swój ogień D h
I jedność z Tobą daj. G e A

2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu, D h
Powiej mocą, ożyw nas G e A
Bądź wolnością w naszych sercach. D h
Życiem wypełnij nas. G e A

24.    Duchu Święty przyjdź!

Duchu Święty przyjdź D A D
Duchu Święty przyjdź D G A
Duchu Święty przyjdź D A D
Duchu Święty przyjdź D G A

Niech wiara zagości G D
Niech nadzieja zagości G D
Niech miłość Zagości w nas G D A

25.    Duchu Święty przyjdź, działaj

Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas D G A D
Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas D G A D
Duchu przyjdź w darach Swych, oczyść serce me D G A D
Duchu przyjdź z mocą Swą, ja pragnę Cię! D G C A
Mądrość tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! D A e G A
Rozum tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! D A e G A
Męstwo tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! F C g B C
Miłość tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! D A e G A
Ja kocham Cię, ja pragnę Cię, ja proszę Cię, Duchu przyjdź. h A G h D A D

26.    Duchu Święty wołam przyjdź

Duchu Święty wołam przyjdź, D            / C        / G
Bądź jak ogień duszy mej, a            / g        / d
Bądź jak ogień w ciele mym, G            / F        / C
Rozpal mnie. D                    / C        / G
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, a G D        / g F C        / d C G
Miłosierdzie jego wielkie jest. a G D        / g F C        / d C G
Okazuje dobroć swoją dziś a G D            / g F C        / d C G
Dla tych, którzy chcą miłować Go. a G A        / g F G        / d C D

27.    Duchu Święty wypełnij swą świątynię

Ref. Duchu Święty wypełnij swą świątynię - moje ciało fis h E
Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. h D fis E

1. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie fis D
Przygarnąłeś mnie w miłości swojej h D E
Zostałem nabyty drogocenną krwią fis D
Nie chcę już należeć do siebie samego h D E

2. Ciało moje jest świątynią Twoją fis D
Składam w moim sercu małe ofiary h D E
Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe fis D
I każdym oddechem wielbić Ciebie h D E

3. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą fis D
Wśród narodów będę chwalił Ciebie h D E
Poza Tobą nie ma dla mnie dobra fis D
Tobie powierzam moje życie. h D E

28.    Duchu Święty, wytrwałości nasza

wstęp: h A G Fis

Duchu Święty, wytrwałości nasza, h
Daj nam męstwo, męstwo wiary A fis
W wyznawaniu Ciebie. h
Tajemnico Boga, przyjdź do tych, h
Którzy zaufali Tobie, zaufali. A
Dawco życia i radości, przyjdź fis
Do tych, którzy zaufali. h
Duchu Święty, wytrwałości nasza, daj h A
Męstwo wiary w wyznawaniu Ciebie. G h
Ty, który unosiłeś się h A
Nad bezmiarem wód i pustkowiem. fis h Fis
Oddal od nas pokusy, oddal od nas pokusy, h
Daj zwyciężyć w duchowej walce! A h

29.    Dzielmy się wiarą

Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, D A        / C G
Dajmy świadectwo nadziei, G A            / F G
Bóg ofiarował nam siebie D A            / C G
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić. G A        / F G

1. Chleba Twego nie zabraknie h fis        / a e
Rozmnoży się podczas łamania. G A        / F G
Potrzeba tylko rąk naszych h fis            / a e
I gotowości dawania. G A                / F G

2. Nikt nie zapala lampy, h fis            / a e
By potem ją schować pod korcem. G A        / F G
Skoro Bóg nas światłem natchną h fis        / a e
Trzeba z tym światłem iść w drogę. G A        / F G

3 Odrzućmy zwątpienia i trwogę. h fis        / a e
I choć świat się śmieje z proroków, G A        / F G
Musimy świadczyć odważnie, h fis            / a e
W służbie ludziom i Bogu. G A            / F G

30.    Dzięki Jezu

1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. D h G A
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, A D D7 G
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie g D A D

2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie. D h G A
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, A D D7 G
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie g D A D

3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie. D h G A
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, A D D7 G
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie g D A D

4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz, dzięki Ci, że kochasz mnie. D h G A
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, A D D7 G
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie g D A D


31.    Dzięki, o Panie

Ref. Dzięki, o Panie! Składamy dzięki, G D G
O Wszechmogący nasz Królu w niebie! C D G

1. Za to, że dałeś nam wiarę... G C D

2. Za to, że dałeś nam miłość... G C D

3. Za to, że dałeś nam siebie... G C D

32.    Dzięki Panie za Twą łaskę

Dzięki Panie za Twą łaskę i za mój dzisiejszy dzień D h G A
Dzięki za twe przebaczenie, Panie Ty mnie naucz żyć. Fis h A D
Alleluja, alleluja! D h G A
Alleluja, alleluja! Fis h A D
Nie wiem nic o moim jutrze, ale dziś już wielbię Cię. D h G A
Nie boimy się swej śmierci, bo Twe światło mocne jest. Fis h A D
Alleluja, alleluja! D h G A
Alleluja, alleluja! Fis h A D

33.    Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Didache)

1. Dziękujemy Ci Ojcze nasz C
Za święty winny szczep Dawida, C
Który nam poznać dałeś, G
Przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki! G C a D G

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, C
Za życie i za wiarę, C
Którą nam poznać dałeś, G
Przez Jezusa Syna Twego. Tobie chwała na wieki! G C a D G

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, C
Za święte imię Twoje, C
Któremu zgotowałeś, G
Mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki! G C a D G

34.    Dziękujmy Jezusowi

Dziękujemy Jezusowi za wszystko, co nam dał. D e
Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas. A G D
Za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie Swym, D e
Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go. A G A D     /
Uwielbiajmy Go, chwalmy Go, D e            /x2
Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go. G A G A D
Alleluja, Alleluja!

35.    Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień

Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień: A D A
Jezus znalazł mnie, Jezus zbawił mnie. D A D A
Dziś idę tam, gdzie już wieczne szczęście trwa, E A D
Drogę znam - drogą jest mój Pan. A E A
Alleluja, alleluja. Dziś idę tam, gdzie już wieczne szczęście trwa, D A E A D
Drogę znam - drogą jest mój Pan. D A E A /x2

36.    Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały

1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, e G D e C D
Wiedzie triumf okazały; e G D e C D
Ozdobny w ślicznej koronie, e D a C D G
Odbiera cześć na Syjonie. e D a C D H
Alleluja, alleluja. a D e G D7 G

2. Śmierci, gdzież moc teraz twoja? e G D e C D
Kędy twa, szatanie zbroja? e G D e C D
Nadszedł mocniejszy zbrojnego e D a C D G
Mocarza i wziął łup jego. e D a C D H
Alleluja, alleluja. a D e G D7 G

3. Jezu mój, na wieczne lata, e G D e C D
Tyś ozdobą tego świata: e G D e C D
Z łaski przypuść nas do swego e D a C D G
Zwycięstwa nieśmiertelnego. e D a C D H
Alleluja, alleluja. a D e G D7 G

4. Chwała wiecznemu Królowi, e G D e C D
Bogu Ojcu i Synowi; e G D e C D
Chwała Duchowi Świętemu, e D a C D G
Jednemu Bogu naszemu. e D a C D H
Alleluja, alleluja. a D e G D7 G

37.    Dziś jest czas

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę, D G D
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami. G A7
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go, G D G D
Jego chwała wnet wypełni miejsce to. G C A7

Ref. Chwała, cześć! Chwalmy Go! D G A
Chwała, cześć! Chwalmy Go! D G A

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu D G D
On pragnie, aby wzywać Jego Imię. G A7
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go, G D G D
Jego chwała wnet wypełni miejsce to. G C A7

38.    Dziś Kościele żyjącego Boga Wstań

1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią, D C7 H
W radości Bogu oddajemy cześć; e A
Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego I moc. e A D H7
To niszczymy moc szatana na ziemi tej. H7 e C A7

Ref. Dziś Kościele żyjącego Boga wstań! G h C D7
Bóg Królem całej ziemi jest. G h C D 7
Żadne moce ni zwierzchności, nie wzruszą Nas nigdy już. D7 G G7 C A7
Gdy stajemy w jedności, nikt nas już nie rozdzieli, G D7 G D
Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg. C a D G

2. Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu! D C7 H
W radości Bogu oddajemy cześć. e A
Gdy głosimy Bożą wierność i miłosierdzia dar, e A D H7
To niszczymy moc szatana na ziemi tej. H7 e C A7

3. Ogłaszamy mocom zła na świecie tym: D C7 H
"Wasz czas już kończy się" e A
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my, Jego Kościół dziś. e A D H7
Niszczymy moc szatana na ziemi tej. H7 e C A7

4. Zatem cały ludu Pana teraz wstań! D C7 H
Uwierz mocy słowa, które daje Bóg. e A
Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też, e A D H7
Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc. H7 e C A7


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.avilafans.pun.pl www.narutoninja.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl