#1 2007-03-27 12:34:23

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

J

1.    Ja jestem Bogiem

1. Ja jestem Bogiem, uzdrawiam cię, Ja jestem twym lekarzem. C e F C
Niech Moje słowo uleczy rany twe, Ja jestem twym lekarzem. a d G C

2. Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie, Ty jesteś mym lekarzem. C e F C
Niech Twoje słowo uleczy rany me, Ty jesteś mym lekarzem. a d G C

2.    Ja kocham Cię

Ja kocham Cię, Panie, wznoszę głos. D A
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę. D G A
Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych. D A D
Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych. G A D

3.    Ja wierzę, że to Jezus

1. Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest, E A H / E A H
On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał. E H A / E A H
Wierzę, że jest tu teraz, (On tu teraz jest) /HBA/ A H E (cis A)
Stoi pośród nas, Ma moc nas teraz uzdrawiać, H E E7 A H E
(Uzdrowienia moc) Ma przebaczenia dar. (cis A) H E

4.    Jak cenna

Ref. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska, Panie e C D
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy e C D
Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem, G C
I schronią się w cieniu skrzydeł Twoich. e D H 7 e

1. Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba, G a
Twoja wierność samych obłoków, D
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry, e
Wyroki Twoje, jak wielka otchłań D C e

2. Albowiem w Tobie jest źródło życia, G a
I w Twej światłości oglądamy światłość, D
zachowaj łaskę Twą dla tych, co Cię znają e
I sprawiedliwość Twą dla prawych sercem. D C e

5.    Jak Dawid

1. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był a e
Będę tańczyć ze wszystkich sił a e
Przed Panem, Królem mym. G a
Jak Miriam grała na bębnie swym a e
Będę klaskać ze wszystkich sił a e
Przed Panem, Królem mym. G a

Ref. Pokłońmy się przed Bogiem! F G
Oddajmy Jemu cześć! F G a
Wielbijmy imię Jezus! F G
Śpiewajmy Panu pieśń. F G a

2. Jak Judejczycy przed bitwą swą a e
Zawierzmy Panu i chwalmy Go a e
Pobity będzie wróg G a
Jak Jezus wznieśmy bojową pieśń a e
Oddajmy Panu chwałę i cześć a e
A wróg ucieknie wnet. G a

6.    Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci Panie a7 d
I śpiewać psalm Twojemu imieniu G C E
I opowiadać Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją, a d a
Przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. E F d a E

7.    Jak łania

Jak łania pragnę wody ze strumieni D A h D        / C G a C
Moja dusza pragnie Cię. e A7 D                / F G C
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, D A h D        / C G a C
Zawsze chcę uwielbiać Cię. G A7 D            / F G C

Tylko Ty jesteś mocą mą, h A G D                / a F C
Twoja wola – wolą mą. G e Fis                / F d G
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, D A h D        / C G a C
Zawsze chcę uwielbiać Cię. G A7 D            / F G C

8.    Jak mi dobrze

1. Jak mi dobrze przy Tobie jest - Panie G e C D /x2
Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być.

2. Miłość Twoja wypełnia mnie - Panie G e C D /x2
Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być.

3. Radość Twoja wypełnia mnie - Panie G e C D /x2
Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być.

9.    Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz, G C            /
Duchu Święty przyjdź. e D       /
Dotknij naszych serc, G C      /
Ześlij ognia żar.  e D        /x2

Dziś dotykaj nas, a h           /
Tchnieniem mocy Swej, C h      /
Bądź nam światłem dnia a h     /
I nadzieją serc. C h / C H7    /x2

10.    Jak ptaki latające

Ref. Jak ptaki latające, tak Pan Bóg zastępów. A E D E fis E
Osłoni Jeruzalem, osłoni i ocali, oszczędzi i wyzwoli. A E D E fis E /x2

1. Wznosimy ręce ku górze, skąd nadejść ma dla nas pomoc. E
Wzywamy Twego imienia o Panie nasz i Boże. D fis D fis
Bądź dla nas obronną twierdzą, warownią niezdobytą. E
Bądź chlebem miłości dla głodnych, nadzieją naszą i siłą. D fis D fis
Prosimy Cię, bo wierzymy, że... D E

2. Dopóki Ty jesteś z nami, dopóty będziemy wolni. E
To Twoje zmartwychwstanie, Twój Krzyż nas wyzwoli. D fis D fis
Wypełnij więc nasze ręce czynami ludzi prawych. E
I taką nas drogą poprowadź, abyśmy byli bez skazy. D fis D fis
Prosimy Cię, bo wiemy, że... D E

11.    Jak wielki jest Pan

O, o, Jak wielki jest Pan, Alleluja, wielki jest Pan, D A h fis
Alleluja, wielki jest Pan, Alleluja. G g D A

12.    Jaki był ten dzień?

1. Późno już otwiera się mrok, d B C a
Sen podchodzi do drzwi na palcach jak kot. B F G A
Nadchodzi czas ucieczki na aut. d B C a
Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał. B F G A

Ref. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął. d B C a
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno? B F G A
Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie. d B C a
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe? B F G A

2. Samotny mrok zasłania mi twarz, d B C a
Jakby przeczuł, że chcę być z Tobą choć raz. B F G A
Nie skarżę się, że mam to, co mam. d B C a
Że przegrałem coś znowu, że jestem znów sam. B F G A

13.    Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie

1. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, h e h G A
Gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, h e D Fis
A Twoje myśli tak różne od naszych, D e h G Fis
Miłość tak inna od naszej miłości. h D e fis h

2. Serca samotne błąkają się w mroku, h e h G A
Szukając ścieżki wiodącej ku światłu, h e D Fis
Więc nie zostawiaj nas samych w ciemności, D e h G Fis
Przyjdź nam z pomocą, pielgrzymom tej ziemi. h D e fis h

3. Daj nam Cię poznać po chleba łamaniu, h e h G A
A wtedy pokój wypełni nam dusze, h e D Fis
Pozostań z nami i nakarm Swym Ciałem, D e h G Fis
Obdarz radością spotkania w wieczności. h D e fis h

4. Panie i Mistrzu idący wraz z nami, h e h G A
Po drogach świata Ty serc naszych szukasz. h e D Fis
Wielbimy Ciebie i Ojca wraz z Duchem, D e h G Fis
Trójcę Jedyną sławimy na zawsze. h D e fis h

14.    Jakże się teraz nie bać

Jakże się teraz nie bać, nie trwożyć h G h G
Z tylu ranami na raz na krzyżu Cię złożyć h G h G
Matka Boska się śniła, płakała h G h G
Jak Krew Twoją oddzielić od Ciała h G h G
Znowu piątek i słońce umiera, nie widać. h G h G

Jeśli jest miłość, przestań się martwić, śmierć się przyda D D7+ D6 D7+ /x4

15.    Jam jest Chleb Życia

1. Jam jest Chleb Życia, G h
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, C D D7
Kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie. G h C
Nikt nie może przyjść do Mnie, G C
Jeśli go nie pociągnie Ociec. a D D7

Ref. A Ja go wskrzeszę, G D G G7
A Ja go wskrzeszę, C G D
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. G C Ciso G D G

2. Chlebem, który Ja dam G h
Jest Moje Ciało za życie świata. C D D7
Jeśli kto spożywa ten Chleb, G h C
Będzie żył na wieki, G C
Będzie żył na wieki. a D D7

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem, G h
Ja jestem Życiem, C D D7
Kto we Mnie wierzy, G h C
Choćby i umarł, G C
Żyć będzie na wieki. a D D7

16.    Jamneńska Koronka do miłosierdzia Bożego

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. a C d E 
Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. a C d E
Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego! F C d E          / x2
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla na i świata całego! a G a C G C E a
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny. G a G a G a      /
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. a C G E a         / x3
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie! a d E a F d E a

17.    Jasnogórska można Pani

1. Jasnogórska można Pani, Maryjo! a g C d
Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! F g C d
My, Twe dzieci i poddani, F g C
W wairę ojców zasłuchani, d g C
Wyznajemy dziś na nowo, a F
Żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo! B C g d

2. Imię Twe, Bogarodzico, Maryjo! a g C d
Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo! F g C d
Radość niesie polskiej duszy, F g C
Grzeszne serca łaską kruszy, d g C
Budzi wiarę i nadzieję, a F
I miłością w nas goreje, Maryjo! B C g d

18.    Jeden chleb

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, G C
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. D G
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, G C
Z soku wielu winnych gron pochodzi. D G
Jak ten chleb co złączył złote ziarna, e C
Tak niech miłość łączy nas ofiarna. G D
Jak ten kielich łączy kropel wiele, G C
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. D G

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, G C
zabłąkane owce, które giną. D G
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, G C
byśmy jedną stali się rodziną. D G
Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, e C
co sami wrócić już nie mogą! G D
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, G C
prowadź nas ku niebu wspólną drogą. D G

19.    Jeden Duch

Jeden Duch i jedno serce - ożywiały wszystkich wierzących. E A C D E
Żaden nie, nazywał swoim - tego co posiadał. E A C D E
Apostołowie z wielką mocą, świadczyli o zmartwychwstaniu - Pana Jezusa E A
A wszyscy oni mieli - wielką łaskę C D / D E /3x

20.    Jeden jest tylko Pan

1. Jeden jest tylko Pan, e a        / d g
Tutaj jest Jego dom. D e            / C d
Klęknijcie wszyscy, D            / d
Którzy tu wchodzicie, D            / C
I razem chwalmy Go. e            / A d (C)

2. Miejsce to wybrał Pan, e a        / d g
Aby wysłuchać nas. e            / C d
Śpiewajcie wszyscy D            / d
Słudzy Jego domu, D            / C
Bogu oddajmy cześć! H7 e        / A d (C)

21.    Jedyny Pan, Prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, a D G C        / fis D E A
Wszystko, co mam, oddaję Mu. a D G C        / fis D E A
On jedynym Panem jest, a D G C            / fis D E A
Sz`ma Izrael! F G /x2                / D E /x2

22.    Jest jedno Ciało

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan, D G D
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli. G A D
Usta głoszą chwałę Mu, G A
W ręku słowa Jego miecz. fis h
W moc odziani tak idziemy, G e
Zdobywając ziemię tę. G A
Jesteśmy ludem Króla chwał, D
Jego świętym narodem, A
Wybranym pokoleniem, G
by objawiać Jego cześć. D A
Jesteśmy ludem Króla chwał, D
Jego świętym narodem, A
Wielbijmy Jezusa, G D
On jest Królem całej ziemi tej. G A D

23.    Jest na świecie miłość

1. Jest na świecie miłość, G D e G
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię. C G a D
Gdy Ci będzie smutno, G D e G
Imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się. C G a D D7

Ref. Matka z radością poda dłoń,   G H7 e G
Gdy powiesz: „Mario, w Tobie ufność mam. C D G a D
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy, G H7 e
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił.” a G D C (G)

2. Jest w Niej tyle ciepła, G D e G
A w spojrzeniu Jej dobroć C G
I troska Matczyna gości. a D
Otwórz serce swoje, G D e G
Schowaj Ją głęboko i jak dziecko C G
Powiedz: „Kocham Cię”. a D D7

24.    Jest zakątek na tej ziemi

1. Jest zakątek na tej ziemi, G e
Gdzie powracać każdy chce, C
Gdzie króluje Jej Oblicze, a
Na Nim cięte rysy dwie. D D7
Wzrok ma smutny, zatroskany, G
Jakby chciała prosić cię, C
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. D D7 G

Ref. Madonno, Czarna Madonno, G C
Jak dobrze Twym dzieckiem być! D7 G
O, pozwól, Czarna Madonno, C
W ramiona Twoje się skryć! D7 G

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój, G e
I uchronisz się od zła, C
Bo dla wszystkich swoich dzieci, a
Ona serce czułe ma. D D7
I opieką cię otoczy, G
Gdy Jej serce oddasz swe, C
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: D D7 G

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, G e
Gdzie się człowiek schronić ma, C
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, a
Która ukojenie da? D D7
Więc błagamy, o Madonno, G
Skieruj wzrok na dzieci swe, C
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię: D D7 G

25.    Jestem chlebem życia

Jestem chlebem życia, E A H
Kto przyjmuje mnie będzie wiecznie żył cis A H E
Miłość mą objawiłem Ci, E A H
Dałem życie Swe, byś zbawionym był cis A H E

Każdy, kto ten chleb spożywa A H E cis
I kto pije krew z kielicha przymierza, A H E E7
Będzie żył wiecznie, bo swą mocą wskrzeszę go A H A cis A H
Kto do Mnie przyjdzie nie będzie łaknął
A kto uwierzy Mi nie będzie pragnął
Wszyscy, których Ojciec pociąga przyjdą, aby ze Mną trwać

26.    Jestem dzieckiem Boga

1. Jestem dzieckiem Boga, a7 e7
Synem, na którego czekał Bóg, a7 e7
Królewskim płaszczem Pan odział mnie, a7 e7
Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom. F E4-3

2. Bo jestem upragnionym dzieckiem, a7 e7
Potężnego Ojca w niebie mam, a7 e7
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie, F C
W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom. d E4-3

3. Jesteś dzieckiem Boga, a7 e7
Synem, na którego czeka Bóg, a7 e7
Królewskim płaszczem Pan odzieje cię, a7 e7
Twoja nadzieja znajdzie w Nim swój dom. F E4-3

4. Bo jesteś upragnionym dzieckiem, a7 e7
Potężnego Ojca w niebie masz, a7 e7
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał cię, F C
W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom. d E4-3

27.    Jestem jak pył ziemi

1. Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr, / e / C D G e
Jakby padający z nieba w ziemię grad. C D G e
Jestem jak rozbity przez wichurę dzban, C D G e
Gdy nie stoisz przy mnie Ty, mój Bóg i Pan. C D e

Ref. Jam niegodzien Panie, tego coś mi dał,
Tyś mnie tak biednego umiłować chciał.
Nie mam nic swojego, wszystko z ręki Twej
Ale mnie samego przyjąć chciej
Ale mnie samego przyjąć chciej

2. Przeciw moim wrogo Ty mi dajesz moc,
Z Tobą mi nie straszna nawet śmierć i noc.
Czuję, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał,
Choć nie jestem godzien tego coś mi dał.

28.    Jestem kochany

Ref. Jestem kochany... z moim grzechem, C F C
Jestem kochany z mą słabością. C G
Za darmo ukochał mnie Pan, F C
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. a G C

1. Byłem umarły w moich grzechach a E
Żyjąc według sposobu tego świata a E
Według ducha, który działa w synach buntu F C
Postępując według żądz mego ciała a G
Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych a E
Z natury zasłużyłem na gniew a E
A Bóg przez wielką swą miłość F C         /
Z Chrystusem przywrócił mnie do życia a G     / x2

2. Umiłował mnie, gdy byłem umarły a E
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach a E
Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga F C
Nie z uczynków, abym się nie chlubił a G
Będąc obcym społeczności Izraela a E
Bez udziału w przymierzach obietnicy a E
Przez krew Pana stałem się bliski F C         /
I zbawiony poprzez Jego łaskę a G            / x2

29.    Jestem z Tobą jednym Ciałem

Modlę się do Ciebie i zrozumieć nie mogą E H E A
Że jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis 7 fis 7 H E
Jednym ciałem, jednym ciałem A H fis H
Jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis 7 fis 7 H E

30.    Jesteś Blisko mnie

Jesteś blisko mnie, a C G
Tęsknię za Duchem Twym. G a
Kocham kroki Twe, a C G
wiem jak pukasz do drzwi. G a
Przychodzisz jak ciepły wiatr, G a
Otwieram się i czuję znów, że: G D E
Twoja miłość jak ciepły deszcz, a G e
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. a F G a
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry a G
Święty Duch, Ogarnia mnie. a G a

31.    Jesteś Królem

Jesteś Królem (...) D          /            / E          /
Jesteś Królem (...) A h         /            / H7 cis         /
Królem jest Bóg h G        / x2            / cis A        / x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca D                / E
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie A            / H7
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go h G        / cis A

32.    Jesteś Panem mym

Jesteś Panem mym, Królem Chwały i Czci C F C F
Jesteś zawsze blisko, Jesteś Ojcem mym a e a F / D G

Ref. Z całego serca, z całej duszy mej F C G C F C G
Ze wszystkich moich sił
Panie kocham Cię

33.    Jesteś Panie winnym krzewem

1. Jesteś Panie winnym krzewem, D A
A my jego latorośle, h A D
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, G D
Ty w nas żyjesz Swą miłością. A D D7

Ref. Panie, Panie, G D
Naucz nas w miłości Twojej trwać. G D

2. Cóż trwałego poza Tobą, D A
Człowiek zdziała sam ze siebie. h A D
Któż potrafi własne dobro G D
Oblec w kształty nieśmiertelne. A D D7

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, D A
Tak wspaniałą i szeroką, h A D
Że wyzwala pełną radość G D
W Sercu, które ciebie kocha. A D D7

4. Wejdź o Jezu, w moje życie, D A
Głębią łaski, mocą słowa, h A D
Byśmy mogli owoc przynieść G D
Cześć i chwałę Ojcu oddać A D D7

34.    Jesteś radością mojego życia

1. Jesteś radością mojego życia, D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

Ref. Ty jesteś moim Panem. D e            / G C
Ty jesteś moim Panem. A D            / D G
Ty jesteś moim Panem. h e            / e a
Na zawsze jesteś Panem mym. A D        / D G

2. Jesteś Panem mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

3. Jesteś Królem mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

4. Jesteś Zbawieniem mojego życia D A G D    / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

5. Jesteś Obrońcą mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

6. Jesteś Władcą mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

7. Jesteś Miłością mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

8. Jesteś Nadzieją mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

9. Jesteś Pokojem mojego życia D A G D        / G D C G
O, o, o Panie mój! G A D                / C D G

35.    Jesteś tu

1. Jesteś tu obecny w Swojej chwale, D G A7 D
Olśniewasz pięknem Swym. G A7 D
Ucisz mnie, chcę słyszeć Cię, C G D
Sercu memu objaw się. C G D / e h
Obecność Twa to odpowiedź h G     /
Na pragnienie duszy mej A D    / x2

2. Chcę wielbić Cię, swym śpiewem chwalić Ciebie D G A7 D
Rozgłaszać wielkość Twoją G A7 D
Tyś mnie uwolnił, Panie C G D
Królestwem Swym obdarzasz mnie C G D / e h
Chwała Alleluja h G             /
Moje Serce Wielbi Cię A D        / x2

36.    Jesteś życiem i zmartwychwstaniem

Dziś stoję Panie przed Twoim majestatem D E cis fis
Chcę Tobie zawierzyć moje życie D E fis
Wszystko co mam i posiadam Tobie daję D E cis fis
Chcę tylko należeć już do Ciebie D E fis D E fis Fis

Ref. Chryste Ty jesteś moim pokarmem A E fis E
Panie Ty jesteś moim napojem. D A h D/ E
Jesteś źródłem dla spragnionych. A E fis E
Jesteś życiem i zmartwychwstaniem. D A h D/ E

37.    Jesus Christ, You are my life

Jesus Christ, You are my life D A G D
Alleluia, alleluia e h G A
Jesus Christ, You are my life D A h fis
You are my life, alleluia! G D A4 D

He call's us to the waters of life, Fis h Fis h
He pours his love into our hearts. G D e A
Jesus comes to us in our heart, Fis h G D
Glory to God for ever! e D G A

38.    Jeśli dziś Słowo Jego usłyszycie

Ref. Jeśli dziś Słowo Jego usłyszycie E fis
Nie zatwardzajcie waszego serca. H7 E

1. Przyjdźcie, wysławiajmy głośno Pana, cis fis
Chwalmy skałę naszego zbawienia. H7 E
Przystąpmy do Niego, by Mu dziękować, cis Gis
Radośnie śpiewajmy pieśni i psalmy. cis E

2. Albowiem wielkim Bogiem jest Pan, cis fis
Wielkim Królem nad wszystkimi bogami. H7 E
W Jego ręku są głębiny ziemi, cis Gis
Jego jest morze On je uczynił. cis E

39.    Jeśli nie ja

Ref. Jeśli nie ja, jeśli nie ty D G A D
Dziś nie będziemy Jezusa czcić h E E7 A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
To kamienie wzniosą swój krzyk. D A D

1.Błogosławię Cię, G A D
Panie i Boże mój, A D
Odbierz królewską cześć, Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię. G e A

2.Okazujesz Swą moc, G A D
Błogosławisz mój dzień A D
Przyjmij dziękczynną pieśń Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię. G e A

40.    Jeśli radość w sercu chcesz mieć

Jeśli radość w sercu chcesz mieć, G h C D
Radość, która wiecznie ma trwać, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę G h C D
I moc, głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D

Jeśli miłość w sercu chcesz mieć, G h C D
Miłość, która wiecznie ma trwać, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę G h C D
I moc, głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D

Jeśli pokój w sercu chcesz mieć, G h C D
Pokój, który wiecznie ma trwać, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę, G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę G h C D
I moc, głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D
Głoś chwałę i moc G h C D

41.    Jezu, Baranku

Jezu, Baranku zraniony moim grzechem, C a d7 G
Uwielbiam Cię C
Najczulszy Synu Ojca, błogosławię Cię C a d7 G C
Umiłowany, Panie mój, kocham Cię C a d7 G C

42.    Jezu Chryste, Panie miły

Jezu Chryste, Panie miły. d g d a
Baranku bardzo cierpliwy, a g C a d
Wzniosłeś, wzniosłeś d C F C
Na krzyż ręce swoje d g C d
Gładząc, gładząc nieprawości moje. d C F C d g C d

Płacz go, człowiecze mizerny, d g d a
Patrząc jak jest miłosierny. a g C a d
Jezus, Jezus d C F C
Na krzyżu umiera, d g C d
Słońce, słońce jasność swą zawiera. d C F C d g C d

Pan wyrzekł ostatnie słowa, d g d a
Zwisła mu na piersi głowa. a g C a d
Matka, matka d C F C
Pod nim frasobliwa d g C d
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa. d C F C d g C d

Zasłona się potargała, d g d a
Ziemia rwie się, ryczy skała. a g C a d
Setnik, setnik d C F C
Woła: Syn to Boży! d g C d
Tłuszcza, tłuszcza wierząc w proch się korzy. d C F C d g C d

43.    Jezu daj nam poznać Ciebie

Jezu daj nam poznać Ciebie, D A h fis
Pozwól widzieć twarzą w twarz. G D e A
Dotknij, ulecz, trzymaj, prowadź, D A h fis
W Tobie zawsze pozwól trwać. G D e A D

44.    Jezu, Jezu wspomnij na mnie

Ref. Jezu, Jezu wspomnij na mnie F G a
Jezu, Jezu wspomnij na mnie F G C

1. Jeśli mnie nie podtrzymasz Panie, to umrę a D a
Wspomnij na mnie ze swego Królestwa F G C E
Bo chcę uciec z miejsca, gdzie mnie postawiłeś A D a
Wcale nie jest mi łatwo oddać życie F G a

2. Podtrzymaj moje mdlejące ramiona. a D a
Nie pozwól mi zejść z drzewa życia. F G C E
Tu wysoko mi pokaż ziemię obietnicy. A D a
Tu przed śmiercią niech się rozraduję. F G a

45.    Jezu, ma radości

1. Jezu, ma radości, duszy mej miłości, h e Fis h E Fis h Fis
Drogi Jezu mój. h G e6 Fis h
Kiedyż za swym Panem tęsknić już przestanę, h e Fis h E Fis h Fis
Głos usłyszę Twój? h G e6 Fis h
Oblubieńcem Tyś jest mym, nic milszego ponad Ciebie, D G D A h D E Fis h D E Fis
Nie znam tu, ni w niebie. h e Fis h

2. Tyś jest mym schronieniem, pod Twych skrzydeł cieniem, h e Fis h E Fis h Fis
Nie zatrwożę się: h G e6 Fis h
Niech pękają skały, drży krąg ziemi cały, h e Fis h E Fis h Fis
Jezus chroni mnie. h G e6 Fis h
Ani nędza, krzyż, ni śmierć, nie oderwą mnie od Niego, D G D A h D E Fis h D E Fis
Zbawiciela mego. h e Fis h

3. Ustań, smutku wszelki, Pocieszyciel wielki, h e Fis h E Fis h Fis
Jezus przy mnie tuż. h G e6 Fis h
Miłujących Boga, choć ich gnębi trwoga, h e Fis h E Fis h Fis
Radość wita już. h G e6 Fis h
Choć tu w znoju dźwigam krzyż, Ty położysz kres żałości, D G D A h D E Fis h D E Fis
Jezu, ma radości. h e Fis h

46.    Jezu mój Jezu

1. Jezu, mój Jezu  e D C H7
Dziś do Ciebie mówić chcę e D C H7
Ty mi dajesz Swojego Ducha e D C H7
Uwielbiam Cię e D e (H7)

2. Dobry Panie e D C H7
Serce me z wdzięczności drży e D C H7
Ty mi dałeś Swojego ducha e D C H7
Cześć, chwała Ci e D e (H7)

3. Jezu miły e D C H7
Czy potrafię kochać Cię e D C H7
Ty mnie pierwszy ukochałeś e D C H7
Wciąż kochasz mnie. e D e (H7)

4. Jezu Chryste e D C H7
Jam nie godzien łaski Twej e D C H7
Pragnę pełnić wolę Twoją e D C H7
Wciąż wielbić Cię. e D e (H7)

47.    Jezu, ufam Tobie

Jezu, ufam Tobie D G A D
Jezu, ufam Tobie fis G D
Jezu, ufam Tobie D fis G A D

48.    Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy a d G C
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. a d a d E
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. a d G C
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. a d a E a

Solo:
Panie, Ty przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
I kładziesz na mnie swoją rękę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
Zamieszkał na krańcu morza:
I tam Twa ręka mnie powiedzie
I podtrzyma Twoja prawica.

49.    Jezu wejdź do mego serca

Jezu wejdź do mego serca d C
Z łaską swoją wejdź, a d
Jezu wejdź do mego serca d C
Bardzo potrzebuję Cię. a d C G

50.    Jezu, weź mnie na ręce

Jezu, weź mnie na ręce, F C
Jezu, obmyj mnie więcej. d a
Uwielbiam dziś imię Twe. d a d
Twoja krew mnie obmywa, F C
Twoje Ciało mnie zbawia. d a
Z niewiary oczyszczasz serce me. d a d

51.    Jezu, wywyższamy Cię

Jezu, wywyższamy Cię, G C
Ogłaszamy Królem dziś. a D
Stojąc tu w obecności Twej e h
Wielbimy Święte Imię Twe. C a D
Wielbiąc wznosimy Tobie tron C D G e /x3
Przyjdź, o Jezu i króluj nam. C D G (e)

52.    Jezus

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, C d F G C /x2

Pokonał śmierć, F G       /
Pokona mój grzech C      /
Zmartwychwstał Pan F G     /
I Królem jest C        /x2

53.    Jezus Chrystus, Bóg i człowiek

Jezus Chrystus, Bóg i człowiek DAD A
Odkupiciel, wczoraj, dziś na wieki h Fis

54.    Jezus Chrystus jest odnowieniem

Jezus Chrystus jest odnowieniem wszystkiego C F C d
Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, d F G C
Wczoraj i dziś i na wieki. d C d C

55.    Jezus Chrystus jest Panem

Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. d
Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. C
Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja. B
Alleluja. A

Ref. Alleluja /4x

Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja. d
Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja. C
Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja. B
Alleluja. A

Więc śpiewajmy Mu radosne, Alleluja. d
Więc śpiewajmy Mu radosne, Alleluja. C
Więc śpiewajmy Mu radosne, Alleluja. B
Alleluja. A

56.    Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest, e G
Alleluja. D h e
Jezus Chrystus moim Panem jest, e G
Alleluja. D e

On kocha mnie, a
On kocha mnie, e
Alleluja. D e

57.    Jezus Chrystus przyszedł na ziemię

1. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. D h e A
Przyszedł po to, by zbawić ciebie. D h e A
I właśnie On przez moc swojej krwi D h e A
Zbawienie dał, byś miał je i ty. D h e A

2. Czy cieszysz się? - Tak wciąż cieszę się. D h e A
Alleluja Jezus! D h e A
Alleluja chwała Mu! D h e A
Alleluja amen, alleluja amen! D h e h D h A

58.    Jezus Chrystus przyszedł na świat

1. Jezus Chrystus przyszedł na świat, C G a e F G C
Aby zniszczyć, na wieki potęgę zła. a a7 a G4 G
Chrystus w nas Zwycięzcą jest, C G a e F E
Więc radujmy się dziś, a a7 a
Bo Jego Królestwo jest w nas. G4 G

Ref. Wszelki grzech Pan zwyciężył, alleluja, Pan zwyciężył! C F C F C F C
Śmierci moc pokonał, alleluja, pokonał! D G D G D G D
Nad chorobą triumfuje, alleluja, triumfuje. E a E a E a E
Jezus Królem jest. F G4 G7 C

2. Imię Pana, moc Jego Krwi, C G a e F G C
Nad szatanem daruje zwycięstwo nam. a a7 a G4 G
Musi pierzchnąć złego moc, C G a e F E
Chrystus Panem tu jest a a7 a
I Jego zwycięstwo jest w nas. G4 G

59.    Jezus Chrystus, Syn Boga

Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel D G A
Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel h e A

60.    Jezus Chrystus to Panów Pan

Jezus Chrystus to Panów Pan, E A E      /
Całej ziemi Król. H E             /x2
Jedyny Pan Władca Narodów E A H E
Jedyny Pan i Bóg. E A H
W innym Imieniu nie ma zbawienia, E A H E
Bo Jezus to Panów Pan E A H
Jezus to Panów Pan G D A E G D A H
Jezus to Panów Pan G D A E G D A H
Alleluja, Alleluja, Alleluja. E A E H E

61.    Jezus daje nam zbawienie

1. Jezus daje nam zbawienie, d C A
Jezus daje pokój nam. d C A
Jemu składam dziękczynienie, d C A
Chwałę z serca mego dam. d C A

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, F C A d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. F C A d
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C A d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. F C A d

2. W Jego ranach uzdrowienie, d C
W Jego śmierci życia dar. d C A
Jego Krew to oczyszczenie, d C A
Jego życie chwałą nam. d C A

62.    Jezus, jak cudowny to Pan

Jezus, jak cudowny to Pan D e A D (fis) h
W Nim przebaczenia, miłości jest zdrój h e A D
Jego blask światłem darzy nas, D e A D (fis) h
Jezus, jak cudowny to Pan h e A A7 D

63.    Jezus jest naszą siłą

Jezus jest naszą siłą D E A
I nadzieją na lepszy dzień o, o, o D E A fis
Z nim już nigdy nie będzie źle D E A fis
On już nie opuści mnie nie, nie, nie, nie, nie D E A

64.    Jezus jest Panem

Jezus jest Panem C G
Życiem moim i zmartwychwstaniem D e
Wiec gram, śpiewam raduję się C G
Niech Ojciec usłyszy mnie. D e

Jezus jest Panem C G
Życiem naszym i zmartwychwstaniem, D e
Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz C G
Niech Ojciec usłyszy nas D e

65.    Jezus jest Panem

1. Jezus jest Panem - On rządzi wszystkimi d A
Jezus jest Panem - On rządzi wszystkimi A d
Jezus jest Panem - On rządzi wszystkimi d g
Jezus jest Panem, On Panem jest. d A d / d C F A /2x

2. Dzięki Ci Ojcze, że dałeś Jezusa d A
Dzięki Ci Ojcze, że dałeś Jezusa A d
Dzięki Ci Ojcze, że dałeś Jezusa d g
Dzięki Ci Ojcze, że dałeś Jezusa, dzięki Ci Ojcze, o dzięki Ci. d A d / d C F A /2x

3. O Duchu Święty objaw Jezusa d A
O Duchu Święty objaw Jezusa A d
O Duchu Święty objaw Jezusa d g
O Duchu Święty objaw Jezusa, o Duchu Święty objaw Go nam. d A d / d C F A /2x

66.    Jezus jest panem, o tak

Jezus jest Panem, o tak, o tak, e a e
Jedynym Zbawicielem. a H7
Więc złóżmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. e a e a H7
Odwieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką e a e a
Najpewniejszą, On moje serce oczyszcza tu, H7 e a e
Bym się z Nim spotkać mógł. a H7
W Twoim Duchu Panie mój śpiewać Ci będę, e a e
Uwielbiać Imię Twoje każdego dnia. a Fis H7
W Twoim Duchu Panie mój uwielbiam Ciebie, e a e
Ofiarowuję Tobie moją pieśń. a e H7 e

67.    Jezus jest pośród nas

Jezus jest pośród nas, obecny tu duchem swym, d G C a
Wszystkich nas wzywa On: "zbliżcie się". d G C A7
Znów dotknij serc nasz Panie, napełń nas swym Duchem. F G C a
Znów dotknij serc nasz Panie, napełń nas. F G C
Znów dotknij serc nasz Panie, napełń nas swym Duchem. F G C a
Znów dotknij serc nasz Panie, napełń nas. F G C7

68.    Jezus jest tu

1. Jezus jest tu, C G a C
Jezus jest tu! e F G
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! C C7 F f
Jezus jest tu! C G C

2. Pan jest wśród nas. C G a C
Pan jest wśród nas. e F G
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! C C7 F f
Jezus jest tu! C G C

3. Bóg kocha nas C G a C
Bóg kocha nas e F G
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! C C7 F f
Jezus jest tu! C G C

69.    Jezus jest tu pomiędzy nami

Jezus jest tu pomiędzy nami C G F C G
On żyje dziś, Swego Ducha udziela nam a e F G
On Panem jest naszego życia C G F C G
Odnawia w nas miłość, byśmy nieśli ją w świat a e F G
Zmieniaj nasze życie swą siłą a F C G
Odnów nas dobrocią Twego Słowa a F C G
Radością Twą, miłością Twą a e F C G

70.    Jezus, Królem naszym jest

Jezus, Królem naszym jest - Jezus, nasz umiłowany E H7 cis A /x2
Daj wielki pokój nam - Przyjdź i zamieszkaj z nami E H7 cis A /x2

71.    Jezus moim Panem jest

Jezus moim Panem jest, Jezus moim Panem jest. G C G C G C D
Jezus Panem jest, Jezus Panem jest, Jezus moim Panem jest. C D G e G D C G

72.    Jezus mój

Jezus mój /2x dobry jest /2x A D
Dobry jest /2x Jezus mój /2x A D
Doradca, Boży Syn, dobry jest, dobry jest. A fis h E
Jezus mój /2x wspaniały jest /2x A D
Wspaniały jest /2x Jezus mój /2x A D
Książe Pokoju, Wszechmogący Bóg A fis h E
Wspaniały jest, wspaniały jest, wspaniały jest. A fis h E (A)

73.    Jezus, najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, D D7+ D e A
Emmanuel, Bóg jest z nami, . D D7+ D D7+
Odkupiciel, Słowo żywota. e A D (D7)
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, .G A fis h
Jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7
Zgładził grzech Baranek na wieki, G A fis
Królów Król i panów Pan. h e A D

74.    Jezus oddał za nas życie swe

1. Jezus, Jezus, Jezus oddał za nas życie swe, G D a / G D a e
Jezus kocha mnie. G D a
Kochajcie Pana, niech żyje w nas, C G D
Zbawiciel świata po wieczny czas. C G e D
Kochajcie Pana, a serca swe C G D
Oddajcie Jemu, gdyż kocha je. C G e D

2. Jezus, Jezus, Jezus zmazał pierworodny grzech, G D a / G D a e
Jezus, Jego Krew. G D a
Kochajcie Pana, niech żyje w nas, C G D
Zbawiciel świata po wieczny czas. C G e D
Kochajcie Pana, a serca swe C G D
Oddajcie Jemu, gdyż kocha je. C G e D

3. Jezus, Jezus, Jezus Swą miłość ofiarował nam, G D a / G D a e
Jezus dobroci Pan. G D a
Kochajcie Pana, niech żyje w nas, C G D
Zbawiciel świata po wieczny czas. C G e D
Kochajcie Pana, a serca swe C G D
Oddajcie Jemu, gdyż kocha je. C G e D

75.    Jezus siłą mą

1. Jezus daje nam zbawienie, d C A7 d
Jezus daje pokój nam. d C A7 d
Jemu składam dziękczynienie, d C A7 d
Chwałę z serca mego dam. d C A7 d

Ref. Jezus siłą mą, d F C
Jezus pieśnią mego życia, A d
Królem wiecznym On, d F C
Niepojęty w mocy swej. A d
W Nim znalazłem to, d F C
Czego szukałem do dzisiaj. A d
Sam mi podał dłoń, d F C
Bym zwyciężał w każdy dzień. A d

2. W Jego ranach odkupienie, d C A7 d
W Jego śmierci życia dar. d C A7 d
Jego Krew to oczyszczenie, d C A7 d
Jego życie chwałą nam. d C A7 d

76.    Jezus Swoją Matkę pozostawił

1. Jezus swoją Matkę pozostawił, D h e
Byś w swym życiu miał do kogo iść, G A D A7
Ona swą opieką Cię otoczy, D h e
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. G A D

Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się, e A D D7
I pozostaw swoje troski Jej. G A D D7
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, G A D h e
Abyś wyznał to, co gnębi cię. G A D

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, D h e
Nikt tak kochać nie potrafi też. G A D A7
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie D h e
Jak Maryja, zresztą o tym wiesz. G A D

Ref. Wybierz się, wybierz się razem z nami, e A D D7
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak! G A D D7
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze, G A D h e
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak. G A D

3. Wielu ludzi tutaj przybywało, D h e
By odszukać biegu życia treść, G A D A7
A Maryja zawsze to sprawiała, D h e
Że Krzyż Pana łatwiej było nieść. G A D

Ref. Wybierz się, wybierz...

Ref. Do Jej stóp...

77.    Jezus, Święty, namaszczony Pan

Jezus, Jezus, E gis7 A E H A
Święty, Namaszczony Pan, Jezus. E H A fis7 E H A

Ref. Twe Imię jak miód na ustach mych, A E
Twój Duch jest jak woda duszy mej, A E
Twe Słowo jak lampa u mych stóp, A cis
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham. A H
Jezus, Jezus, Żyje wywyższony Pan, Jezus. E gis7 A E H A E H A fis7 E H A

78.    Jezus to Król

Jezus to Król, dziś Go wywyższamy, d C a7 d
Jezus to Król, dziś uwielbiamy Go... d C a7 d
Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi. (g) C B g A7
Laj, laj, laj... d C d a7 d

79.    Jezus, wychwalajmy Go

1. Jezus, Jezus A A2 /x2
Wychwalajmy Go, D7+
Wywyższajmy Jego święte imię, Amen! A2

Ref. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! e G A G A e

2. Jezus, Jezus, A A2 /x2
Radujmy się, D7+
Pan ma wielką moc, Amen! A2

3. Jezus, Jezus, A A2 /x2
On przychodzi tu, D7+
On zwycięzcą jest, Amen! A2

80.    Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się d g
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc C F A
Jezus jest Panem, o alleluja, d g
Po wieczne czasy Królem królów jest. d A d
Jezus jest Panem d g C F A /x4
Tylko Jezus jest Panem d
Jezus jest Panem g
On jest Panem ziemi tej. d A d

81.    Jezusie, Synu Dawida

1. Rabbuni, zlituj się. G D
Rabbuni, przejrzeć chcę. G D
Ja słyszę, że przechodzisz. a e
Rabbuni, uzdrów mnie, a pójdę Twą drogą! G D H7

Ref. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! e C a e D
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! a e G D (H7)

2. Patrz zrywam z siebie płaszcz, G D
Odkrywam rany. G D
Ty, Panie, wszystko wiesz, a e
Jezu, ulituj się, Rabbuni, abym przejrzał! G D H7

82.    Jezusowi chwała i cześć

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Jezusowi chwała, cześć E A E fis E A H
Alleluja, Alleluja, Jezusowi chwała, cześć E A E fis H E

1. Jezus rzekł "nie lękaj się, ja po wodzie wiodę cię" E
Jezus rzekł "odwagi" E
Jezusowi chwała, cześć H
Woda wciąż zalewa cię, Pan wyciąga rękę! E
Jezusowi chwała, cześć fis H E

2. On życie tchną w nozdrza twe
Czy chcesz dla Niego przeżyć je?
On życie tchną w nozdrza.
Bogu Ojcu chwała, cześć.
Ulepił z prochu ziemi cię
Dziękujmy Mu za życie!
Bogu Ojcu chwała, cześć.

3. To Jego mocą modlisz się, On co dnia umacnia cię
To Jego mocą żyjesz.
Duchowi Świętemu cześć
To Jego żar rozpala cię, bo On miłości ogniem.
Duchowi Świętemu cześć

4. Czy po to wnosisz światło swe, aby zaraz zgasić je?
Czy po to wnosisz światło?
Trójcy Świętej chwała, cześć.
Czy chcesz pod korzec schować je?
Niech świeci światło Pana!
Trójcy Świętej chwała, cześć.

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Trójcy Świętej chwała, cześć
Alleluja, Alleluja, Trójcy Świętej chwała, cześć.
Trójcy Świętej chwała!.

83.    Jubilate Deo omnis terra

Jubilate Deo omnis terra C
Servite Domino in laetitia. C a F G C
Alleluja, Alleluja, in laetitia. C a F G C

84.    Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, D G A        / A D E
Już teraz we mnie Twe królestwo jest. G A (D)        / D h E (A)

85.    Jużem dość pracował

1. Jużem dość pracował dla ciebie, człowiecze, G C a H e D C D
Trzydzieści trzy lata na tym nędznym świecie; G C a H e D C D
Pójdę, pójdę do Jerozolimy; D7 G D G a G D7
Co o Mnie pisano, to wszystko wykonam. G h C D G D7 G

2. Już dobiega końca Me pielgrzymowanie, G C a H e D C D
Już teraz zawieram Moje nauczanie, G C a H e D C D
Już chcę sprawę zbawienia dokonać, D7 G D G a G D7
Idźcie, ucznie Moi, wieczerzę gotować. G h C D G D7 G

3. Jeszcze ja raz z wami do stołu usiądę, G C a H e D C D
Chleb w Ciało, wino w Krew Mą własną przemienię, G C a H e D C D
Na pamiątkę Mego umęczenia, D7 G D G a G D7
Zakład wam zostawię Mego rozłączenia. G h C D G D7 G


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.max-bakugan.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl www.avilafans.pun.pl