#1 2007-03-31 09:08:14

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

N

1.    Na Golgocie stoi krzyż

1. Na Golgocie stoi krzyż, d
Ciało już zdjęte, zbliż się, zbliż. g d
Patrzę - Jezus u mych stóp, F g
Czeka na Niego pusty grób. g d

2. Gdy Cię bili byłem tam, d
Kiedyś umierał, zostałeś sam. g d
Pomóż Jezu drogę wskaż, F g
Którą pójdę tylko raz. g d

3. Widzę wstającą tęczę, d
Nadziei dobrej znak, g d
Jeszcze nie jest za późno, by powiedzieć F g
Ci, o Panie, Panie: TAK. g d

4. Nikt nie cierpiał taj jak Ty, d
Bowiem Ty cierpisz wszystkie dni. g d
Nasze grzechy gwoźdźmi są, F g
W Twoim świętym sercu tkwią. g d

2.    Na mej drodze stanął Pan

1. Na mej drodze stanął Pan, C G a
Dokąd idziesz bracie sam. F G C
Zostaw wszystko i chodź za mną, F G
Ja pokażę Ci wspaniałą C a
Drogę, którą kroczyć masz. F G C C7

2. Czego Ty ode mnie chcesz, C G a
Czy zostawić mam też F G C
Dom, rodzinę i przyjaciół, F G
Środowiską i mą pracę, C a
Co zostanie wówczas mi. F G C C7

3. I posmutniał nagle Pan, C G a
Zobacz ile ja mam ran. F G C
Życie swe na krzyżu dałem, F G
Że pokochasz mnie myślałem, C a
A Ty ciągle mówisz: nie. F G C C7

4. I spostrzegłem wtedy, że C G a
Pan mojego serca chce. F G C
Wybacz, Panie, że nie chciałem, F G
Ale teraz zrozumiałem, C a
Że Ty bardzo kochasz mnie. F G C C7

3.    Na Ostatniej Wieczerzy

1. Na Ostatniej Wieczerzy, d C d A
Chryste dałeś nam siebie. d C F
Wierni Twojemu słowu, B F g d
Paschę celebrujemy. d g A d

2. Chleb Twój daje nam życie, d C d A
Zaczyn świętości dla nas, d C F
Krew Twoja jest napojem B F g d
W ziemskim pielgrzymowaniu. d g A d

3. Abyśmy byli jedno, d C d A
Prosimy Cię, o Panie. d C F
Jedna trzoda i jeden Pasterz. B F g d
Pokój niech nastanie. d g A d

4. O Chryste, Ty wszystko możesz, d C d A
Złącz nas i błogosław, d C F
I na ucztę nieba B F g d
Lud Twój wierny prowadź. d g A d

5. Śpiewajcie Panu pieśń nową. d C d A
Wielkich rzeczy dokonał. d C F
Wykrzykujcie z Syjonu: B F g d
Święty Bóg Izraela. d g A d

4.    Na skrzyżowaniu świata dróg

Ref. Na skrzyżowaniu świata dróg, a
Na ludzkich dróg rozstaju, d a
Postawił krzyż swój dobry Bóg, d a
Dla tych, co się błąkają. G d E

1. A kiedy widzę Go we mgle a
Lub w środku ciemnej nocy, F
Ramieniem swoim wspiera mnie, d a
Udziela mi pomocy. G d E

Ref. Na skrzyżowaniu świata dróg, a
Na ludzkich dróg rozstaju, d a
Postawił krzyż swój dobry Bóg, d a
Dla tych, co Go szukają. G d E

2. Gdy mnie ogarnie śmierci sen a
Bóg w rękę klucz mi włoży, F
Bym w zmartwychwstania jasny dzień d a
Drzwi raju mógł otworzyć. G d E

Ref. Na skrzyżowaniu świata dróg, a
Na ludzkich dróg rozstaju, d a
Postawił krzyż swój dobry Bóg, d a
Dla tych, co Go kochają. G d E

5.    Na wieki będzie trwać

Na wieki będzie trwać chwała Boża, G D C G
Bo raduje się Pan, że uczynił świat. G D C G
Śpiewać chcę memu Bogu po wszystkie dni, C D C G     /
Sławić, co stworzył On i wychwalać Go. G D C G        / x2

6.    Na ziemię pełną krzywd

1. Na ziemię pełną krzywd, potoków łez, G C G e
W ten czas, gdy zatracono życia sens: G C D
Panie, przyjdź, wołamy Ciebie, wysłuchaj nas! C D G e
Panie, przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas. C D G G7

Ref. Panie, przyjdź, Boże przyjdź i z serc naszych wyrwij zło, C D G e
Utwórz z nich, o utwórz z nich miłości krąg. C D G

2. Spraw, aby zapomniano słowo "wróg", G C G e
By nie profanowano słowa "brat". G C D
Panie, przyjdź, wołamy Ciebie, wysłuchaj nas! C D G e
Panie, przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas. C D G G7

3. Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień, G C G e
Że człowiek przezwycięży w sobie zło, G C D
Że na oczyszczoną ziemię przyjdzie Bóg, C D G e
Przyjdzie Bóg i wyzwoli wierny Lud. C D G G7

7.    Nad rzekami Babilonu

Ref. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy e
Płacząc rzewnie na wspomnienie Syjonu. e
Na topolach tamtej krainy D
Zawiesiliśmy nasze harfy i cytry. C H7

Ci, którzy nas uprowadzili e H7
Żądali od nas pieśni. C H7
Żądali pieśni radości e H7
Ci, którzy nas uciskali. C H7

Jakże możemy śpiewać pieśń pańską e H7
W obcej krainie. C H7
O Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie e H7
Niech uschnie moja prawica, C H7
Niech język mój przyschnie do gardła, C H7
Jeśli nie będę pamiętał o tobie, e H7
Jeśli nie postawię Jeruzalem e H7
Ponad największą moją radość. C H7

8.    Nadzieja, Jezus, Król wiecznej chwały

Ref. Nadzieja, Jezus, Król wiecznej chwały E A H7 A H7
Nadzieja, Zmartwychwstały wśród nas! A H7 A H7
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei gis cis A H7
Do dziedzictwa, którym niebo jest. A cis A H7
Nadzieja, Jezus Słowo Odwieczne E A H7 A H7
Nadzieja, Żywy Chleb, Święty Dar! A H7 A H7
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei gis cis A H7
Do dziedzictwa, którym niebo jest. A cis A H7 E

1. Zatrzymaj, zatrzymaj się cis H A
To przemijanie ma jednak sens cis A gis cis
O "jutro" nie lękaj się: E H A cis
Bóg przecież nie zmienia się! A H7 E

2. W mrocznych zachodach dnia cis H A
Spragniony prawdy wołaj do Niego, cis A gis cis
Bo temu, kto Boga ma E H A cis
Już nie brakuje nic! A H7 E

3. Tylko Ty Panie masz moc cis H A
Wyrwać me życie z ciemności niewiary. cis A gis cis
Panie, do kogo mam pójść? E H A cis
Ty słowa życia masz. A H7 E

9.    Najdroższy Jezu

1. Najdroższy Jezu, w czymże Twoja wina? e H e C a H
W czym tak okrutnej śmierci Twej przyczyna? D C D G e C a G e a D G
O jaką zbrodnię Ciebie oskarżali, C D G h7 D G C e7 a7 H
Że Cię skazali? e a7 B Fis H7 e

2. Ubiczowany, cierniem uwieńczony, e H e C a H
Spoliczkowany, ciężko wyszydzony. D C D G e C a G e a D G
Octem i żółcią Ciebie napoili, C D G h7 D G C e7 a7 H
Na krzyż przybili. e a7 B Fis H7 e

3. Co za przyczyna wszystkiej Twej udręki? e H e C a H
Ach, moje grzechy dały powód męki! D C D G e C a G e a D G
To ja, mój Panie, to ja zawiniłem: C D G h7 D G C e7 a7 H
Ciebie zabiłem. e a7 B Fis H7 e

4. Lecz co się z karą słuszną dla mnie staje? e H e C a H
Za owce Pasterz Dobry życie daje! D C D G e C a G e a D G
Najsprawiedliwszy Pan wypłaca długi C D G h7 D G C e7 a7 H
Swojego sługi. e a7 B Fis H7 e

10.    Najpierw anioł Jej zwiastował

1. Najpierw anioł Jej zwiastował, e a
Że się stanie Matką Słowa, D e
Potem Bóg z Niej Ciało wziął. a D e
Gdy nadeszła zaś godzina, głos konającego Syna, G H
Matką mą uczynił Ją. C D A

Ref. Jak to dobrze w Matce Boga e
Także swoją Matkę mieć, C
Przez otwarte Jej ramiona a
Wprost w ramiona Ojca biec. H7

2. Ona zawsze przy mnie blisko. e a
Mogę Jej powierzyć wszystko. D e
W Niej jest wiary mej ostoja. a D e
Ona uczy sercem patrzeć, bym szedł za Jezusem zawsze. G H
Jego Matka - Matka moja. C D A

11.    Najświętsze Serce Boże

Najświętrze Serce Boże, G
Poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, a D G a D
Wioski i miasta, nasze rodziny i nas samych. G a e G e D
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. D G D G D G

12.    Najwyższy

1. Najwyższy, dobry, wszechpotężny Boże. C e F G
Tobie jednemu chwała, cześć i moc. a e d G
Tobie Najwyższy one wciąż przystoją C e d G C
I nikt z nas nie jest godny wielbić Ciebie. a e d G C

2. Bądź pochwalony z całym Swym stworzeniem. C e F G
A nade wszystko z bratem naszym słońcem, a e d G
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz. C e d G C
Ono jest piękne i promieniejące. a e d G C

3. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże, C e F G
Przez brata księżyc oraz siostry gwiazdy, a e d G
Które stworzyłeś na niebie wysokim. C e d G C
One są jasne i cenne i piękne. a e d G C

4. Błogosławieni szukający Ciebie, C e F G
Bowiem śmierć druga ich nigdy nie dotknie. a e d G
Składajcie dzięki Bogu wszechmocnemu C e d G C
I służcie Panu z prawdziwą pokorą. a e d G C

13.    Nakarmiłeś mnie Panie

Nakarmiłeś mnie Panie e D
Nakarmiłeś mnie e D
Odnowiłeś moje sanktuarium e D e

Tyś Jezu pokarm żywy mój C D e /x4

14.    Nasz Bóg

Nasz Bóg potężny jest w mocy Swej C G D e
Panuje nad nami i z nieba rządzi
On w Miłości, Mądrości Swej

15.    Nasz Pasterz odszedł

Ref. Nasz Pasterz odszedł a
Źródło wody życia wiecznego. a F C
Czekamy, ufając słowom, że powróci Pan. F C d a

1. Zbawicielu wszystkich ludzi, a G a
Przyjmij śpiewy pełne żalu a F C
Zmiłuj się nad nami Panie, C a d
Przebacz ufającym tobie. d a

2. Pradawnego wroga moce a G a
Zniweczyłeś swoim Krzyżem, a F C
Który stał się znakiem wiary C a d
Na wyznawców Twoich czole d a

3. Już na zawsze nas uwolnij a G a
Z panowania zła i grzechu, a F C
Aby szatan nie mógł szkodzić C a d
Odkupionym Krwią Najświętszą. d a

16.    Naucz nas, Panie

Ref. Naucz nas, Panie, F d g
Zawsze wypełniać wolę Twego Ojca. d g a G d a

1. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, c d F g
Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. c d F g

2. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, c d F g
Jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. c d F g

3. Odnawiajmy się duchem w myśleniu naszym; c d F g
I przyobleczmy nowego człowieka. c d F g

4. Stworzonego według Boga, c d F g
W sprawiedliwości i prawdziwej świętości. c d F g

5. Bądźmy więc naśladowcami Boga, c d F g
Jako dzieci umiłowane. c d F g

6. I postępujmy drogą miłości, c d F g
Bo i Chrystus nas umiłował. c d F g

17.    Nic nie odłączy mnie od miłości Twej

Nic nie odłączy mnie od miłości Twej, C C7 F F7 d
Bo góry mogą ustąpić i zachwiać się pagórki, F G e B
Lecz miłość Twoja, Panie, wierna jest. d d7 G7

18.    Niczym się nie trap

Niczym się nie trap, niczego nie bój, a d G C
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi F d E a
Niczym się nie trap, niczego nie bój a d G C
Bóg miłością jest. F d E a

19.    Nie bój się, nie lękaj się

Nie bój się, nie lękaj się d g d g
Bóg sam wystarczy d C F C
Bóg sam wystarczy d A7
Zostań tu i ze mną się módl d g d g
Razem czuwajmy, d C F C
Razem czuwajmy d A7

20.    Nie bój się uwierzyć w cud

Ref. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. D h G A
Jezus jest przy Tobie, Jezus Twój Bóg. D h G A

Powiedz tylko ufam Tobie, w Twoim Słowie siła, moc. D G A h Fis
Jesteś mą radością Panie, Twe wezwanie wypełnić chcę. h G A

21.    Nie bój się, wypłyń na głębię

Nie bój się, wypłyń na głębię D G A
Jest przy Tobie Chrystus G e A

22.    Nie bój się, wypłyń na głębię (Lednica)

Nie bój się, wypłyń na głębię D A
Jest przy tobie Chrystus. h G A

solo:
Nie bój się wypłyń na głębię!

Nie bójcie się, albowiem Ja
Jestem z wami przez wszystkie dni,
Aż do skończenia świata.

Pokój mój /2x
Daję wam
Nie tak jak świat /2x
Daję wam Ja

Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca
Nie bój się /2x

Choć na świecie doznacie ucisku,
Lecz miejcie odwagę, miejcie odwagę,
Bo Jam zwyciężył świat.
Nie bój się mała trzódko /2x
Albowiem spodobało się Ojcu waszemu
Dać wam Królestwo.

Nie bój się, wypłyń na głębię!

23.    Nie bójcie się, radujcie się

Nie bójcie się, radujcie się, D G A D (D G A D)
Chrystus rzeczywiście z grobu wstał. D G A D (h e A D)

24.    Nie bójcie się żyć dla miłości

Nie bójcie się żyć dla miłości e D h
Dla tej miłości warto żyć e D a e

25.    Nie lękaj się

1. Będziesz szedł jałową pustynią, G D
Lecz nie umrzesz z pragnienia, G D
Będziesz szedł daleko i bezpiecznie, C G
Choć nie będziesz drogi znał. C D
Będziesz mówił słowa do obcych ci ludzi G e a
I zrozumieją cię. D
Ujrzysz Bożą twarz i będziesz żył. G C D

Ref. Nie lękaj się Ja będę zawsze z tobą G D e G
Pójdź za mną, pójdź Ja dam odpocząć ci. C G D G

2. Choćbyś szedł przez wzburzone morze,
Lecz nie utoniesz wśród jego fal,
Choćbyś szedł przez płomienie ogniste,
Nie wyrządzą ci one zła.
Choćbyś stanął przed piekła potęgą i śmierć
Cały czas za tobą szła,
To wiedz, że zawsze jestem w drodze twej.

3. Szczęśliwi ubodzy w duchu,
Bo Królestwo wasze jest,
Szczęśliwi płaczący nad losem swym,
Bo cieszyć będziecie się,
I gdy ludzie będą nienawidzić was,
Weselcie wszyscy się.
Bo żyję, bo żyję pośród was.

4.Wierzę, że Ty kroczysz obok mnie,
W moim sercu słyszę Twój głos
Wiem, że wciąż podajesz mi dłoń
Bym płynąć mógł z prądem, czy pod prąd.
Pragnę abyś zawsze ze mną był
Abyś czuwał przy łodzi mej
Bym pewnego dnia Panie mój,
Zawinąć mógł do przystani Twej.

26.    Nie lękajcie się

Ref. Nie lękajcie się, nie lękajcie się a e F C
Otwórzcie drzwi Chrystusowi. d E
Nie lękajcie się, nie lękajcie się a e F C
Otwórzcie drzwi Chrystusowi. d E

1. Twoja droga Panie mój g A
Wzywa i zaprasza. d
Choć za oknem ciemno jest, B C
Słyszę Twe wołanie. F
Więc wychodzę z domu d
I spotykam braci, C
Wyruszamy Twoją drogą, F
Nikt już nie jest sam. E

2. Chociaż droga trudna jest g A
Serce cię prowadzi. d
Chrystus zajaśnieje nam B C
We wschodzącym słońcu. F
Weźmie nas za rękę, d
Powiedzie do domu, C
Tam gdzie czeka na nas Ojciec, F
Miłujący Bóg. E

3. Słońce, które wzejdzie tu g A
Zbawcę zapowiada, d
My idziemy pewniej już B C
Patrząc w oczy Pana. F
On jest naszą drogą, d
On jest naszą prawdą, C
On jest naszym życiem, F
Miłujący Bóg! E

27.    Nie lękajcie się, Ja jestem z Wami

Ref. Nie lękajcie się, Ja jestem z Wami. D G A D G A
Nie lękajcie się, Ja jestem z Wami. h fis G e A
Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością. D G A D G A
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. h fis G e A

1. Ty jesteś Skałą Zbawienia, G A
Jedyną naszą ostoją G A D
Przychodzimy do Ciebie po Światło, h Fis G D
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj. G e A

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie, G A
Być wiernym w wierze, przez życia czas. G A D
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja, D G A D G A
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas. G e A

3. Przekażcie światu mój Ogień G A
Pokoju i Miłosierdzia G A D
Nieście wszystkim orędzie nadziei, D G A D G A
Moje Światło niech świeci wśród was. G e A

28.    Nie ma Cię (Drabina Jakuba)

Ref. Nie ma Cię. Panie nie ma Cię. e D
W moim życiu ciemno jest. a e D
Rana ma krwawi, boli mnie. e D
Daj odpowiedź. Nie ma Cię. a e

1. To jest to miejsce, nie uciekaj stąd. D e D e
To jest brama, przez którą możesz przejść. C H7
To jest droga, którą możesz pójść C H7

2. Tu w twym cierpieniu właśnie skrył się Pan. D e D e
Jest tak blisko, że nie słyszysz Go. C H7
Jest tak blisko, że nie czujesz Go. C H7

3. Serce spotka serce, Rana spotka ranę. D e D e
Choć nie czujesz , to właśnie tu jest Bóg. C H7
Choć nie czujesz, to wiernie przed Nim trwaj. C H7

Ref. Znajdziesz Go, wkrótce znajdziesz Go. e D
W twoim życiu Światłość jest. a e D
Rana twa wiecem chwały jest e D
W niej spotkanie dokonuje się. a e

29.    Nie ma innego Boga

Nie ma innego Boga, C F G
Który by był jak Bóg nasz. C F G
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, F G e a
Wielki jest Bóg nasz Pan. F G C

30.    Nie mam nic

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, D h e A
Nie mam sił by przy Tobie, Panie, stać. A D D7

Ref. Puste ręce przynoszę D D7          /
Przed Twój w niebie tron, G g         /
Manną z nieba nakarm duszę mą. D A D    /x2

2. Pomaż maścią leczącą rany me, D h e A
Spraw, by język też przemówić chciał. G D D7

31.    Nie nam, lecz Twemu Imieniu

1. Nie nam, lecz Twemu Imieniu, E A E
Chwała niech będzie o Panie. E cis D H7
Zawsze i wszędzie, chwała na wieki. E E7 A a     /
Chwalę o Panie Imię Twe! E H7 E            /x2

2. Pan światłem i zbawieniem moim, E A E
Kogóż mam lękać się? E cis D H7
Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, E E7 A a     /
Dla Niego poświęcę życie swe. E H7 E        /x2

32.    Nie opuszczaj mnie z opieki

Ref. Nie opuszczaj mnie z opieki, Jezu mój, na wieki. e H7 a C H7 e a C a H7 e

1. Bo jak na niebie błyskanie wnet zginie, G C D G C G D
Tak mnie bez Ciebie wszelkie dobro minie. a e a e H e

2. Zwycięż me błędy Twą dobrocią, Panie, G C D G C G D
Niech przy mnie wszędy łaska Twoja stanie. a e a e H e

3. Jezu, łzy płaczu serca pokornego G C D G C G D
Niech z oczu płyną dziś od sługi Twego. a e a e H e

33.    Nie rzucim, Chryste!

1. Nie rzucim Chryste, świątyń Twych, e H7 e
Nie damy pogrześć wiary. D G D
Próżne zakusy duchów złych, G D e H7 C
I próżne ich zamiary. a e H7
Bronić będziemy Twoich dróg, e H7 e
Tak nam dopomóż Bóg! a
Tak nam dopomóż Bóg! H7 e

2. Oto ślubujem z ręką wzwyż e H7 e
Synowie polski, córy, D G D
Świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, G D e H7 C
Królowa z Jasnej Góry. a e H7
Ojczyźnie święty spłacimy dług e H7 e
Tak nam dopomóż Bóg! a
Tak nam dopomóż Bóg! H7 e

3. Młodzieży, nową Polskę twórz e H7 e
Szczęśliwą, Bogu miłą D G D
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż? G D e H7 C
On jest największą siłą a e H7
Nie spoczniem wpierw, niż pierzchnie wróg e H7 e
Tak nam dopomóż Bóg! a
Tak nam dopomóż Bóg! H7 e

34.    Nie samym chlebem

Nie samym chlebem żyje człowiek, D C7+
Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. G D

35.    Nie ścigaj się z Miłością

Nie ścigaj się z Miłością - zaufaj jej G a7 D7 G
Niech będzie twoim gościem - Ty posuń się e C a D
A ona, gdy urośnie - usunie lęk h e a D7 G
Do siostry świętości - zaprosi cię e F d A
Nie lękajcie się G D
Nie lękajcie się a e
Nie lękajcie się d E
Bóg jest Miłością. a D (G)

36.    Nie umiem dziękować Ci Panie

Nie umiem dziękować, Ci, Panie, D A D
Bo małe są moje słowa. D G A
Zechciej przyjąć moje milczenie, G A D h
I naucz mnie życiem dziękować. G A D D7
Zechciej przyjąć moje milczenie, G A D h
I naucz mnie życiem dziękować. G A D

37.    Nie wystarczy przekroczyć tylko próg

Nie wystarczy przekroczyć tylko próg e D h e
Nie wystarczy, trzeba iść dalej w głąb e D h e
Nie wystarczy słowami karmić się e D h e
Trzeba życiem też wypełniać je e D e
Drogą, Prawdą, Życiem moim jest G D h e
Jezus Chrystus jedynym zbawieniem G D G D
Jezus Chrystus, tak, wybieram Go. G D h e
Chrystus: wczoraj, dziś, na wieki. e h e

38.    Nie zdejmę krzyża

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany C e a
Za żadne skarby świata F G C
Bo na nim Jezus ukochany F G C a         /
Grzeszników z niebem brata. F G C        / x2

Nie zdejmę Krzyża z mego serca F G C a
Choćby mi umrzeć trzeba F G C
Choćby mi groził kat morderca F G C a
Bo Krzyż to klucz do nieba. F G C

Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy C e a
Nie wyrwę Go z sumienia F G C
Bo Krzyż szatana w niwecz kruszy F G C a         /
Bo Krzyż to znak zbawienia. F G C        / x2

A gdy zobaczę w poniewierce F G C a           /
Jezusa Krzyż i ranę, F G C              /
Która otwiera Jego serce - F G C a             /
W obronie Krzyża stanę! F G C            / x2

39.    Nie zna śmierci Pan żywota

1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota; G D a D7 G
Rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja! G E a D7 G

2. Twój, Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony; G D a D7 G
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. Alleluja! G E a D7 G

3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: G D a D7 G
Wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja! G E a D7 G

4. Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, G D a D7 G
Która drogo dziś przybrana kosztem Pana. Alleluja! G E a D7 G

5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie, G D a D7 G
Potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja! G E a D7 G

40.    Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie

Ref. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie, a F
O chmury, Świętego ześlijcie. G a
O ziemio, otwórz się ziemio E a
I Zbawiciela nam daj. E7 a

1. Jesteśmy pustynią, jesteśmy spiekotą a F G
Marana tha! Marana tha! E G E
Jesteśmy wiatrem, nikt nas nie słyszy. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E

2. Jesteśmy ciemnością nikt nie prowadzi. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E
Jesteśmy spętani, nikt nie uwalnia. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E

3. Jesteśmy zimnem nikt nie okrywa. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E
Jesteśmy głodem, nikt nas nie karmi. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E

4. Jesteśmy łzami, nikt nie osusza. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E
Jesteśmy bólem, nikt nie dostrzega. a F G
Marana tha! Marana tha! E G E

41.    Niebiosa, rosę spuście nam z góry

1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, d C7 F B F d C
Sprawiedliwego wylejcie chmury: d g C B C7
O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie, F C B F C
I grzechów naszych zapomnij,. już Panie. A d g C7

2. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, d C7 F B F d C
Sprawiedliwego wylejcie, chmury. d g C B C7
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci, F C B F C
Stoimy przed Tobą, jakby trędowaci. A d g C7

3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry; d C7 F B F d C
Sprawiedliwego wylejcie, chmury. d g C B C7
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, F C B F C
I ześlij Tego, co ma być zesłany. A d g C7

4. Niebiosa, rosę spuście nam z góry, d C7 F B F d C
Sprawiedliwego wylejcie, chmury. d g C B C7
Pociesz się ludu, pociesz w tej niedoli, F C B F C
Już się przybliża kres twojej niewoli. A d g C7

5. Niebiosa, rosę, spuśćcie nam z góry, d C7 F B F d C
Sprawiedliwego wylejcie, chmury. d g C B C7
Roztwórz się, ziemio i z łona Twojego, F C B F C
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego. A d g C7

42.    Niebo jest w sercu mym

Ref. O, o, o, niebo jest w sercu mym. F a d B C F /x2            / E gis cis A H7 E

1. Królestwo Boga tutaj jest. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Majestat Jego wokół nas. Niebo jest w sercu mym. a d B C F            / E gis cis A H7 E
I w Nim radości pełnia jest. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Świętości światło bije w krąg. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E

2. Swe cenne życie za mnie dał. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Bym w sobie wieczne życie miał. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
W Chrystusie moja światłość jest. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Nadzieja na dziedzictwo me. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E

3. Świątynią Jego tronu my. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
A Jezus fundamentem jest. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Powróci wkrótce, by nas wziąć. Niebo jest w sercu mym. a d B C F        / E gis cis A H7 E
Przez Ducha swego woła "Przyjdź". Niebo jest w sercu mym. a d B C F    / E gis cis A H7 E

43.    Niech będzie chwała

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie D G
Chwała i cześć Jezusowi D A
Chwała, niech będzie chwała, D G g
Tak, Jemu chwała i cześć. D A D

44.    Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec

1. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa, D e A7 D e A7 D
Który nas wybrał przed stworzeniem świata, Fis h
Który nas obsypał wszelkim błogosławieństwem, Fis h
Byśmy byli święci i niepokalani w miłości. A G F

Ref. Byśmy byli Jego chwały uwielbieniem, h
Chwały Jego darmowej łaski, A
Łaski Jego wielkiej miłości, G
Którą nas ukochał w Jezusie Chrystusie. F

2. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa.
W Nim my wszyscy, gdyśmy usłyszeli słowo prawdy,
Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu.
Zostaliśmy oznaczeni pieczęcią przez Ducha Świętego,
który uczynił z nas swój lud.

45.    Niech miłość

1. Niech miłość A7 D h
Twoja, Panie strzeże mnie. G A7 D h
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe. G A D h
I z dziękczynieniem sławić Cię. G A7 D h

46.    Niech miłość Twa

Niech miłość twa,
Jak ognia żar,
Niech miłość twa,
Zapłonie w nas

47.    Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa

Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa. C G a e
Duch Twój Święty, niech dotknie nas. F C d G

48.    Niech nas ogarnie

Niech nas ogarnie D A
Łaska Panie Twa h G A
Duch Twój Święty G A D / G fis h
Niech dotknie nas G A (D) / e A (D)

49.    Niech oblicze Twe

Niech oblicze Twe, Panie mój, (d A) d A d C F
Zajaśnieje nad sługą Twym. B F (d) C
Niech przenika mnie jego blask. d A d A d

50.    Niech Panu udzieli mocy swemu ludowi

Niech Panu udzieli mocy swemu ludowi D h
Niech Pan błogosławi swój lud. G A
Niech Pan udzieli mocy nam darząc nas pokojem. e G D A D

51.    Niech się radują niebiosa i ziemia

Ref. Niech się radują niebiosa i ziemia, E D A h A fis E
Bo Pan królować przychodzi. A A7 D E7 A

1. Zaśpiewajcie Panu nową pieśń, A E D fis A
Zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie. A D A h E
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie, Mu, h D E fis
Co dzień głoście Jego zbawienie. H D H7 E4 E7

2. Głoście Panu, ludy, chwałę, moc, A E D fis A
Imieniowi Jego cześć oddajcie. A D A h E
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom, h D E fis
Czcijcie Pana w stroju odświętnym. H D H7 E4 E7

3. Niechaj przed Nim zadrży cały świat, A E D fis A
Głoście ludom, że sam Pan króluje. A D A h E
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się, h D E fis
Sprawiedliwie rządzi ludami. H D H7 E4 E7

Ref. Niech się radują niebiosa i ziemia, A E D A h A fis E
Bo Pan królować przychodzi. A A7 D E7 A

4. Niechaj się cieszy niebo z ziemią wraz, A E D fis
Niech brzmi morze z mieszkańcami swymi. A D A h E
Niech się rozradują pola z plonem swym, h D E fis
Wszystkie drzewa leśne przed Panem. H D H7 E4 E7

5. Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg,
Według Swej wierności narody.

52.    Niech strumienie

Niech strumienie żywej wody D     /        / G     /        / A     /
Wypłyną ze mnie dziś G        /x2         / C    /x2        / D    /x2
Wołam: przyjdź, wypełnij mnie e D        / a G            / h D
Przyjdź, wypełnij mnie e A            / a D            / h E
Duchu Święty. D                    / G            / A

53.    Niech Twa żywa woda

1. Niech Twa żywa woda płynie D G
Przez duszę mą. D A D
Niechaj Duch Twój Święty sam D G
Kieruje mną. D A D
W każdej sytuacji, która trapi mnie, D G D A h7
Troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę. G A D

Ref. Jezu /3x Ojcze /3x Duchu /3x D G D A h G A D ( G A )

2. Przyjdź, o Duchu Święty, i rządź życiem mym, D G D A D
Niech w ramionach Twej miłości skryję się D G D A D
Oddal strach, zwątpienie, zabierz dumę mą D G D A h7
Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą G A D

3. Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je D G D A D
Niech w ramionach swej miłości skryję cię D G D A D
Gdy Mu dasz swe życie, On ci wolność da D G D A h7
Będziesz wiecznie żył, przebywał już razem z Nim. G A D

54.    Niech Twój Św. Duch

1. Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie C a
I niech zawsze już gości w duszy mej. C a

Ref. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych F e
Ojcze odnów mnie, Duchu Święty przyjdź. d G

2. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas C a
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. C a

55.    Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach (Psalm 148)

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja a D C D a / x2

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, e D e
Na wysokościach cześć niech oddadzą. D G D e
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie, C D e
Wielbijcie Pana, Jego zastępy. e D e D e

2. Słońce, Księżycu - wielbijcie Pana, e D e
Gwiazdy świecące - wielbijcie Pana. D G D e
Niebiosa niebios - wielbijcie Pana, C D e
Wody podniebne - wielbijcie Pana. e D e D e

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana, e D e
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko. D G D e
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe, C D e
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała. e D e D e

4. On daje siłę swemu ludowi, e D e
Z prochu podnosi swoich przyjaciół. D G D e
Jest Bogiem bliskim dla Izraela, C D e
Swoich wybranych On sam umacnia. e D e D e

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, e D e
Jego Synowi, który jest Panem, D G D e
Duchowi, który w nas zamieszkuje, C D e
Przez wszystkie wieki wieków. Amen. e D e D e

56.    Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa jak potężna fala. D G D D G A
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój, fis h fis h
Chryste, dotknij mnie. G A D

57.    Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja! F B F C
Niech obroną będzie nam, alleluja! g C F C F

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja! F B F C
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja! g C F C F

3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja! F B F C
Braciom je radośnie nieść, alleluja! g C F C F

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja! F B F C
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja! g C F C F

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja! F B F C
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja! g C F C F

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja! F B F C
W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja! g C F C F

58.    Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e        / d
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, C        / B
Obmyj mnie i uświęć mnie a H7                / g A
Uwielbienia niech popłynie pieśń! e            / d

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G        / B F
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie C G        / B F
Jezus! Tylko Jezus Panem jest! C H7 e            / B A d

59.    Niegodny

Ref. Niegodny jestem Panie przyjąć Cię do swej duszy, e C e C
Lecz niech to wyznanie niech Cię żal mój wzruszy. e C a h
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie, e C e C
Uświęć mnie swym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie. e C a h

1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary, e
Z Twego stołu dary biorą, C h
Ręce wyciągam do Boga po dary e
I z ufnością, i z pokorą. C h

2. Panem i Królem Tyś naszym na wieki, e
Przecież sami poginiemy. C h
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki, e
Gdy Cię pośród nas czujemy. C h

3. My za Chrystusa idziemy przykładem e
I w nieszczęściu, i w niedoli. C h
On nam pokazał wzory, i szlaki, e
Jak żyć według Ojca woli. C h

4. Boży Baranku coś zmazał grzech świata, e
Daj, by lud Twój żył bezpiecznie. C h
Utwierdź w nas wiarę i miłość do brata, e
Daj nam pokój, pokój wieczny. C h

60.    Niewyczerpane są łaski Twe Panie

Niewyczerpane są łaski Twe, Panie, G C G D
Na wieki będzie Twa miłość trwać. G e C D D7
Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa, wielka jest, C D h e a
Panie, wierność Twa, wielka wierność Twa! D G G7 C D C G

61.    Nigdy nie żałuj uśmiechu

1. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo uśmiech mową jest duszy. A fis D E
Gdy słowa nie pomogą, to uśmiech serce poruszy.

2. Bo tylko Bóg, Bóg, jest dziś łaskawy.
Bo tylko Bóg, Bóg nie szuka sławy.

62.    Nikt nie ma z nas

Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, D h G A
Każdy wnosi ze sobą to, co ma. e A
Zatem aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. D h G A
Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź. e A7 D

63.    Nocą Ogród Oliwny

1. Nocą Ogród Oliwny, h e Fis h            / a d E a
Śpią twardo wszyscy uczniowie. A D        / G C
Czuwa w bólu ogromnym e Fis h            / d E a
I cierpi za nas Bóg - Człowiek. Fis Fis7        / E E7

Ref. Ojcze, jeśli możliwe h A            / a G
Oddal ode mnie ten kielich. G A D            / d G C
Ojcze, jeżeli trzeba, e h                / d a
Chcę Twoją wolę wypełnić. e Fis h        / d E a

2. Nocą klęczę przed Tobą, h e Fis h        / a d E a
Ucichły auta, tramwaje. A D            / G C
Wszystko w życiu zawodzi, e Fis h        / d E a
Jedynie Ty pozostajesz. Fis Fis7            / E E7

3. Nocą patrzę przez okno h e Fis h        / a d E a
Na skrawek nieba chmurnego. A D            / G C
Tyle w życiu cierpienia, e Fis h            / d E a
Lecz nie śmiem pytać dlaczego Fis Fis7        / E E7


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.avilafans.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.narutoninja.pun.pl