#1 2007-03-31 09:15:28

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

O

1.    O Alleluja

O Alleluja, Alleluja G C D7 /x4                / E A H E
O wychwalajcie Go wszystkie narody G C D7 /x4        / E A H E
I wysławiajcie Go wszystkie ludy, G C D7 /x4        / E A H E
Jego łaskawość nad nami potężna, G C D7 /x4        / E A H E
A Jego wierność trwa na wieki. G C D7 /x4            / E A H E

2.    O Boże mój

O Boże mój ująłeś mnie miłością, która stworzyła świat C e
I rządzi nim miłością, która z Boga jest. G C
O Boże mój ująłeś mnie, bo Syna Swego dałeś nam. C e
Z miłości swej Jezusa Zbawcę dałeś nam. G C

Wierzę w Ciebie dobry Boże, ufam Tobie, F G a
Kocham Ciebie o Miłości, kocham Cię. F G C C7

O Jezu mój ująłeś mnie miłością Swoją, aż po krzyż C e
I zbawiłeś mnie, niewinny Pan zmazał mój grzech. G C
O Jezu mój ująłeś mnie miłością, która zwycięża śmierć, C e
Życie daje, Ty życie nowe dajesz mi. G C

Wierzę w Ciebie dobry Jezu, ufam Tobie, F G a
Kocham Ciebie o miłości, kocham Cię. F G C C7

O Duchu mój ująłeś mnie miłością, która światłem jest. C e
Ożywia świat światłością Ojca i Syna. G C
O Duchu mój ująłeś mnie miłością, która przynagla wciąż, C e
Oczyszcza mnie, Pocieszycielem jesteś nam. G C

Wierzę w Ciebie Duchu Święty, ufam Tobie, F G a
Kocham Ciebie o miłości, kocham Cię. F G C C7

3.    O Christe Domine Jesu

O Christe Domine Jesu O Christe Domine Jesu G C d
O Christe Domine Jesu C G
(O Chryste, Panie Jezu)

4.    O cuda

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte d g
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie, C A7
Żeś z tronu chwały zszedł d g
W mej duszy ciernie. C A7

Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje g C F d
On jest mój, a ja Jego wyłącznie jedynie g C A7
Serce Jezusa w moim sercu bije g C F d
Krew przenajświętsza, w moich żyłach płynie g C d

5.    O duszo wszelka nabożna

1. O duszo wszelka nabożna, e G D
Ku miłemu Bogu skłonna, A A7 D A7 Fis H
Wejrzyj na Syna Bożego, e A7 fis
Na Zbawiciela naszego. D fis D e

2. Oglądaj na krzyżu Jego, e G D
Haniebnie zawieszonego, A A7 D A7 Fis H
Okrutnie rozciągnionego, e A7 fis
Całego zakrwawionego. D fis D e

3. Wejrzyj na głowę skłonioną, e G D
Ostrą koroną zranioną, A A7 D A7 Fis H
Którą z ciernia upleciono, e A7 fis
Gwałtem na skronie wciśniono. D fis D e

4. Ręce, nogi przenajświętsze e G D
Gwoźdźmi okrutnie przebite, A A7 D A7 Fis H
Bok i serce przebodzono, e A7 fis
Ostatek krwi wypuszczono. D fis D e

5. Przeto grzechu się wystrzegaj, e G D
O łaskę skrzętnie zabiegaj, A A7 D A7 Fis H
Aby Krew Chrystusa Pana e A7 fis
Nie była darmo wylana. D fis D e

6.    O Hostio Święta

Ref. O Hostio Święta, zdroju Bożej słodyczy. a C d a
Ty dajesz duszy mojej moc. a C E

1. O Tyś Wszechmocny, któryś przybrał ciało z Dziewicy C a
Przychodzisz do serca mego- utajony. C a E
I nie dosięga Cię zmysłów moc F G C (E)

2. Me serce jest Ci mieszkaniem, o Królu Wiecznej Chwały C
Panuj w mym sercu i króluj w nim jako w pałacu! E
O wielki, niepojęty Boże, któryś raczył tak się uniżyć F
Oddaję Ci cześć! E

7.    O Jahwe, Boże Ojców moich

Ref. O Jahwe, Boże Ojców moich. e
O Jahwe, Boże mój troskliwy. C
Bądź uwielbiony, Panie mój. h
Za łaskę, którą dajesz mi. C H7

1. Pragnę Panie, abyś wydobył e
Z mego wnętrza wonny olejek. C
Jak uczyniłeś to w krzewie gorejących, D
Który płonie i się nie spala. C H7
Poślij mnie do Egiptu, e
By do końca obumarł we mnie stary człowiek, C
Abym spełnił swoje posłannictwo, D
Przez które objawisz ku nam swoją miłość. C H7

2. Niechaj mądrość, którą zdobyłem u faraona, e
Ustąpi we mnie Twojej mądrości. C
Niechaj lata spędzone na pustyni, D
Wydadzą owoc posłuszeństwa z miłości. C H7
Niechaj spełni się Twoje pragnienie, e
Niech wola Twoja przeze mnie się dokona. C
Chcę obumrzeć jak ziarno dla Ciebie, D
Abyś Ty sam plon wyprowadził. C H7

Ref. Za łaskę rozmawiania z Tobą, e
Za łaskę bycia z Tobą twarzą w twarz, C
Bądź uwielbiony, Panie mój, D
Bądź uwielbiony, Panie mój. C H7

8.    O Jezu, Boże utajony

Ref. O Jezu, Boże utajony E
Serce moje Cię czuje D
Choć kryją Ciebie zasłony E
Ty wiesz, że Cię kocham D

1.Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki E D
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem E D
Bo ono jest największym przymiotem Boga E D
Jest nieustannym cudem E

2. Wytryskujesz z Troistości Bożej E D
Lecz z jednego miłosnego łona. E D
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście E D
I życie E

3. Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna E D
Źródła miłosierdzia Boga otwarte są dla nas E D
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów E D
Lecz dla człowieka grzesznego E

9.    O, Jezu Cichy i pokorny

O, Jezu Cichy i pokorny d a d a
Uczyń serce moje według Serca Twego d a d a

10.    O, Królu chwały

O, Królu Chwały, G C
Najwyższa Mocy, G C
Najwyższe Dobro, G C
Najwyższa Mądrości. G C

Ref. Królowania Twego nie będzie końca na wieki D C G
Dzieła Twe są niepojęte, G C G C G C
Jest to ogrom cudów. G C G C G C
Ty jesteś pięknem, G C G C G C
Zawierającym w Sobie wszelkie piękności. G C G C G C
I jesteś Mocą nieskończoną. G C G C G C

11.    O Krwi najdroższa

1. O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia; f e6 g c D g
Napoju życia, z nieba dla nas dany! B Es c g6 g c g
O zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany! C As Es B6 c g c f c f G c

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, f e6 g c D g
Abyś nas wszystkich życiem napawał, B Es c g6 g c g
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta, Miłosierdzie wybłagała! C As Es B6 c g c f c f G c

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste, f e6 g c D g
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziem1. B Es c g6 g c g
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, z Aniołami, ze świętymi. C As Es B6 c g c f c f G c

12.    O Matko u stóp Twoich

1. O Matko, u stóp Twoich ziemia ludzi krzyczy, G e D a D
W rozpaczy i głodzie już bez sił. e C a D G
Więc zechciej się przejąć bolesnym losem naszym, G e D a D
Tych, którzy szukają drogi swej. e C a D G

Ref. O Święta Maryjo, o Królowo i Matko, D e a D
Do Ciebie nasz świat się ucieka. e D a D
O Święto Maryjo, o Królowo wszechświata e G G7 a C D7
Racz Bogu przekazać naszą miłość. e D D7 C G

2. Wybrana przez Boga z powodu Twej pokory, D e a D
Bo chętnie dzieliłaś biednych los. e D a D
Czas ziemski przeżyłaś ukryta i nieznana, e G G7 a C D7
Rozpoznał Cię tylko dobry Bóg. e D D7 C G

3. Królowo na niebie, zachowaj pamięć czasu, D e a D
Gdy Ciebie dotknęły łzy i ból. e D a D
Królowo miłości, o przybądź nam na pomoc, e G G7 a C D7
Szczególnie w godzinę śmierci przyjdź. e D D7 C G

13.    O Matko z Częstochowskiego

Ref. O Matko z Częstochowskiego wizerunku, D A G A
Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności, G fis e A
Źródło Światła i życia dla nas, Fis h D e G Fis
Bądź Matką, Bądź Matką naszego zawierzenia. h G fis h e G h (H)

1. Wraz z Tobą Matko chcemy dziś, D A h e A G fis
Się zanurzyć w jedynym świetle, e A G fis
Którym jest Jezus, aby moc, e A D A h
Zmartwychwstałego była uzdrowieniem. h D e fis G e A

2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek, D A h e A G fis
Dotkniętych ogniem Bożego światła, e A G fis
Wytrysnęło źródło życia, e A D A h
Dar miłości Ojca. h D e fis G e A

3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę, D A h e A G fis
I za Jezusem pójść drogą krzyża, e A G fis
By w ciemności nikt nie chodził, e A D A h
Lecz miał światło Życia. h D e fis G e A

14.    O mój najsłodszy Jezu

O mój najsłodszy Jezu, H7 e
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma H7 C
Niechże ta chwila teraz H7 C
To szczęście mi da H7 e

15.    O Najświętsza Twarzy

1. O Najświętsza Twarzy mego Pana, fis cis7
Przed Tobą padamy na kolana. fis h7 fis
Ta Twarz, gdy nas sądzić będzie, E7A A7 D A E fis
Postawże nas, Jezu, w pierwszym rzędzie. cis7 fis

2. Gdy Ty nas, o Jezu, będziesz sądzić, fis cis7
Okaż nam Twarz swoją, nie daj zbłądzić. fis h7 fis
Przez Twe rany i boleści, E7A A7 D A E fis
Pozostań z Maryją przy mej śmierci. cis7 fis

16.    O najwyższy nasz

1. Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk, a C
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj. d E
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd a C
I ogromne słońce przed Panem swym tańcz. d E

Ref. O Najwyższy nasz, a
Na dłonie wzniesione me spójrz, G
Niech płynie chwała, F
Jak kadzideł dym. E

2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci, a C
Potoki niech huczą, jezior tafla lśni. d E
A szczytów majestat sięgający chmur a C
Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu. d E

3. Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg. a C
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud. d E
I wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył świat a C
Że ludzie to owce, a Ty pasterz nasz. d E

17.    O, niewysłowione

1. O, niewysłowione szczęście zajaśniało, G a G
Gdy Słowo wcielone Serce nam swe dało. G a G
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś! a G D G
Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś! a G D G

2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, G a G
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. G a G
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś! a G D G
Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś! a G D G

3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, G a G
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. G a G
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś! a G D G
Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś! a G D G

4. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, G a G
W bólu i radości zawsze Je kochajmy. G a G
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś! a G D G
Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś! a G D G

18.    O Pani ufność nasza

O Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie A7 D G D G D A
Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju! fis h A D G D A D

19.    O Panie jam Twój sługa

Ref. O Panie jam Twój sługa, jam twój sługa, D a D a
Syn Twojej służebnicy D a D a

1. Oto Mój sługa, którego wybrałem, H7 C
Umiłowany mój D
W którym Moje serce ma upodobanie. G D
Położę Ducha Mojego na Nim a e
A On zaniesie Prawo narodom. D C H7 e (D)

2. Nie będzie się spierał, ani krzyczał H7 C
I nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. D
Trzciny zgniecionej nie złamie, G D
Ani knota tlejącego nie dogasi a e
Aż zwycięsko sąd przeprowadzi. D C H7 e (D)

3. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, H7 C
Udziel swej siły słudze Twojemu. D
I ocal syna Twej służebnicy G D
Uczyń dla mnie znak a e
Zapowiedź pomyślności. D C H7 e (D)

20.    O Panie mój

O Panie mój D A D
Zawsze ze mną bądź G D A
Gdy jest mi źle G A D
Ty Panie przytul mnie. G D A D

21.    O Panie nasz, chwalimy Cię

O Panie nasz, chwalimy Cię h A h A D
Przedziwne Twe Imię, wielka Twoja moc. A E cis h
Władco naszych serc, wielbimy Cię, h A h A D
W potędze swego Ducha, działaj w nas. A E cis Fis

Jakże nie uwielbić Ciebie, A E
Gdy aniołów słychać pieśń. A E
Niech niebo z ziemią chwalą Cię A E
Na wieki. Amen. D E Fis

22.    O Panie, nasz Panie (Psalm 8)

Ref. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię G D C D7
I ponad niebiosa majestat Twój. G C D7 G

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? G D a e
Kim Syn Człowieczy, że wciąż jesteś z Nim? F C D D7
Obdarowałeś Go czcią swą i chwałą, G D a e
Boskim swym życiem dzielisz się z Nim. F C D D7

2. Dałeś Mu władzę nad dziełami rąk swoich G D a e
Wszystko złożyłeś pod Jego stopy: F C D D7
Owce i bydło i dzikie zwierzęta, G D a e
Wszystko co płynie szlakami mórz. F C D D7

Ref. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, G C D G
usta niemowląt śpiewają Ci. G C D G

23.    O Panie, szukasz dzieci swych

1. O Panie, szukasz dzieci swych, bo Miłość Imię Twe, g D7 g D7 g
Ty rozproszonych złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych. g D7 Es g D7 g

Ref. Panie, Panie, złącz w Swym Kościele, g c D
Rozdzielonych braci, g
Złącz wszystkich nas w miłości Twej. Es g D7 g

2. Tyś zbawił świat przez Swoja śmierć, bo Miłość Imię Twe, g D7 g D7 g
O zechciej złączyć wszystkich nas w mistyczne Ciało Swe. g D7 Es g D7 g

3. Ty zaspokajasz wszystkich głód, bo Miłość Imię Twe, g D7 g D7 g
O uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci Swe! g D7 Es g D7 g

4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe, g D7 g D7 g
Racz w serce żar miłości wlać, królestwo rozszerz Swe! g D7 Es g D7 g

24.    O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew d F g7 a7 d /x2
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń: B g C7 F B g A7

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas B C F d g7 a7 d

2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz d F g7 a7 d /x2
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas B g C7 F B g A7

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam d F g7 a7 d /x2
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas B g C7 F B g A7

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak d F g7 a7 d /x2
Idziemy więc, by radość nieść, tam gdzie jej światu brak B g C7 F B g A7

25.    O, Panie, Tyś moim Pasterzem (Psalm 24)

1. O, Panie, Tyś moim Pasterzem, D A h
Tak dobrym, że nic mi nie braknie. e A D
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, D A h
Prostymi ścieżkami prowadzisz. e A D

Ref. Pasterzem moim jest Pan G e D
I nie brak mi niczego. fis A D

2. Choć idę przez ciemną dolinę D A h
Niczego nie muszę się trwożyć. e A D
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie D A h
W obronie mej stanąć gotowy. e A D

3. Do stołu swojego zaprasza, D A h
Na oczach mych wrogów to czyni. e A D
Olejkiem mą głowę namaszcza, D A h
A kielich napełnia obficie. e A D

26.    O Piękności niestworzona

1. O Piękności niestworzona, kto G D
Ciebie raz poznał, ten a e
Nic innego już kochać nie może. G D a e

2. Czuję, że tonę w Nim, jako G D
Jedno ziarenko piasku a e
W bezdennym oceanie. G D a e

3. Czuję, że nie ma ani jednej G D
Kropli we mnie, która a e
By nie płonęła miłością ku Tobie. G D a e

Miłosierdzie Boże. G D a e /3x

27.    O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie

1. O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. D fis e A
O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. h fis e D
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. h fis A D
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. h fis A D

2. O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie! D fis e A
O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie! h fis e D
Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie! h fis A D
Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie! h fis A D

3. O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie! D fis e A
O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie! h fis e D
Daj, bym się w Tobie skrył, w moim sercu na dnie! h fis A D
Daj, bym się w Tobie skrył, w moim sercu na dnie! h fis A D

28.    O usłysz mój głos

O usłysz mój głos, o usłysz mój głos e C D
Panie mój wołam Cię. G C a H
O usłysz mój głos, o usłysz mój głos e C D
Przyjdź i wysłuchaj mnie. G a H e

29.    O wychwalajcie Go wszystkie narody

O wychwalajcie Go wszystkie narody E A H    / D G A
I wysławiajcie Go wszystkie ludy E A H        / D G A
Jego łaskawość nad nami potężna E A H        / D G A
A Jego wierność trwa na wieki E A H        / D G A
O alleluja, alleluja! E A H                / D G A

30.    Oblubienica i Duch

Oblubienica i Duch wołają: "Przyjdź", g D7 g c
A ten, kto słyszy niech powie -"przyjdź", F7 B
Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije, Es c
Niech wody życia za darmo zaczerpnie. D7 g
Alleluja, wielbimy Cię! g c
Alleluja, wielbimy Cię! F B
Alleluja, wielbimy Cię! Es c
Alleluja, wielbimy Cię! D7 g

31.    Oblubieniec

1. Oblubieniec czeka już G D
Pierzmy szaty - blisko dzień wesela C D
Zaproszonych gości tłum G D
Stoi u bram, które Pan otwiera C D D7

Ref. Jezus! Oblubieńcem naszym jest G D C D
A Kościół świętą Panną, którą umiłował G D C D
Jezus! Oblubieńcem naszym jest G D C D
A Kościół świętą Panną G D C
Którą zdobył swoją Krwią D G C D G

2. Tylko Oblubieniec wie G D
Kto naprawdę jest w Nim zakochany C D
W dniu wesela znajdzie ich G D
Wniesie przez próg, przez żywota bramy C D D7

32.    Oculi nostri

Oculi nostri ad Dominum Jesum. e D G D e a H
Oculi nostri ad Dominum nostrum. e D G D e a H e

33.    Oczyść serce me

1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro D A h e A
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić D A h e D A

Ref. Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me D G D G A
Pragnę być święty, Tobie oddany Panie D A D G A
Chce zawsze być święty, D A
Tobie mój mistrzu na zawsze oddany, D G D A
Gotów, by służyć Ci G A D

2. Oczyść serce me, obmyj swoją Krwią, spraw bym mógł być święty D A h e A
Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów oczyść je D A h e D A

34.    Od dziś Jezus Chrystus

Od dziś Jezus Chrystus jest miom Panem, od dziś E C D E
Nowe życie stało się mym udziałem. E
Gdy opuszczę to miejsce, pewny będzie mój krok, C D
Gdy na niego skieruję wzrok. E

35.    Oddajmy Cześć

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwała, a e a e a e a
Pokłońmy się Temu, który d G C a
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg. d G a e a
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór, d G C a
Jego łaska nad nami jest, a niebo - Jego tron. d G a F G a

Ref. Bóg to nasz Pan i tylko On F G a /3x
Bóg to nasz Pan. Oddajmy cześć. F G a

36.    Odszedł Pasterz od nas

1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej, d g A7 d
Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej. d g A7 d

Ref. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. B a7 d B a7 d
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. d C C7 F d a A7 d

2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
Ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.

3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła, d g A7 d
Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła. d g A7 d

4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył, d g A7 d
Zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił. d g A7 d

5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego, d g A7 d
I ujarzmił pychę wroga piekielnego. d g A7 d

37.    Ofiaruję Ci

1. Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień, D A D e A
Moją pracę i mój sen. D h
Wszystko, co drogie mi, Boże, ofiaruję Ci, G A D D7
Bo dla Ciebie ja żyję, moim królem jesteś Ty, G A D h
To co mam wszystko ofiaruję Ci. e A D

2. Panie Jezu weź, każdy wysiłek mój, D A D e A
Każdą pracę, każdy znój. D h
Każde dzieło mych rąk, każdą myśl i każdy krok. G A D D7
Pragnę sławić Twe imię, poprzez wszystkie moje dni, G A D h
Moje życie ja ofiaruję Ci. e A D

38.    Ofiaruję Tobie, Panie mój

1. Ofiaruję Tobie, Panie mój, C G a        / D A h
Całe życie me e F                / Fis G
Cały jestem Twój, e G                / e C
Aż na wieki G7                    / A
Oto moje serce, przecież wiesz C G a        / D A h
Tyś miłością mą e F                / Fis G
Jedyną jest G C                    / A D

2. Ty w ofierze swojej C G a            / D A h
Panie mój e F                    / Fis G
Cały dajesz się, cały jeteś mój, e G            / e C
Aż na wieki G7                    / A
Oto moje srece przecież wiesz C G a        / D A h
Miłość Twoja niech e F                / Fis G
Umocni mnie G C                / A D

39.    Ogłaszamy Królestwo Boże

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas D F e D            / H D A H
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas D F e D            / H D A H
Wśród nas jest! D F e D                    / H D A H
Wśród nas jest! D F e D                    / H D A H

Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, C G C G C G D    / A E A E A E H
Zmarli powstają by żyć. C G C G A            / A E A E H
Ubogim głosimy tę dobrą nowinę C G C G C G D        / A E A E A E H
Jezus jest Panem! Amen! C G C G A            / A E A E H

40.    Ogniu posól nas (Lednica)

Ogniu posól nas d F C
Ogniu rozpal nas F B C
Ogniu umocnij nas F g C A7
Ogniu roześlij nas d C d

41.    Ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody C F G
Już teraz we mnie Twe królestwo jest. F d G (C)

42.    Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! C f C f C f C f
Widzę Pana mego, na twarz upadłego. C f C f C f C f
Tęskoność, smutek, strach Go ściska! As Es f C
Krwawy pot z Niego wyciska. As Es f C
Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający! f b C Des C f C7 f

2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki. C f C f C f C f
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. C f C f C f C f
Anioł Ci się z nieba zjawia, As Es f C
O męce z Tobą rozprawia, As Es f C
Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony! f b C Des C f C7 f

3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli, C f C f C f C f
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. C f C f C f C f
I wnet do Ogrójca wpada As Es f C
Z wodzem swych zbirów gromada. As Es f C
Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany! f b C Des C f C7 f

4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem, C f C f C f C f
Judasz z ziemi wstaje: "Jezusa wydaję". C f C f C f C f
Dopiero się nań rzucają, As Es f C
Więzy, łańcuchy wkładają. As Es f C
Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę miany! f b C Des C f C7 f

5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym. C f C f C f C f
W twarz pięścią trącony, upada zemdlony! C f C f C f C f
Kaifasz Go w zdradzie pyta, As Es f C
A za bluźniercę poczyta. As Es f C
Ach, Jezu zelżony, od czci odsądzony! f b C Des C f C7 f

6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego. C f C f C f C f
Wiodą Marii Syna przed sąd poganina. C f C f C f C f
Tam nań potwarze rzucają, As Es f C
O stracenie nalegają. As Es f C
Ach, Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony! f b C Des C f C7 f

7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy. C f C f C f C f
Żydom ustępuje, Jezusa skazuje. C f C f C f C f
Najpierw na ubiczowanie, As Es f C
potem na ukrzyżowanie. As Es f C
Ach, Jezu wzgardzony, na śmierć osądzony! f b C Des C f C7 f

8. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata. C f C f C f C f
Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. C f C f C f C f
Grzechy moje to sprawiły, As Es f C
Że do krzyża Go przybiły. As Es f C
Ach, Jezu, ma wina - męki Twej przyczyna! f b C Des C f C7 f

43.    Ojcze, Boże Wszechmogący

1. Ojcze, Boże Wszechmogący, e h7 G fis h
Który z miłości gorącej G h7 e
Zesłałeś na te niskości D D7G a7h7
Syna Swego z wysokości. G h7 e

2. Ku wielkiemu pocieszeniu e h7 G fis h
Twemu ludzkiemu plemieniu, G h7 e
Wydałeś Go na stracenie D D7G a7h7
Przez człowiecze odkupienie. G h7 e

3. Miejmyż wszyscy na baczności e h7 G fis h
Drogą śmierć Jego miłości G h7 e
I smutek Matuchny Jego, D D7G a7h7
Która cierpiała dla Niego. G h7 e

4. Gdy Go we czwartek żegnała, e h7 G fis h
Tak Mu mówiąc, narzekała: G h7 e
"Weźmij mnie w Ogrojec z Sobą, D D7G a7h7
Pójdę rada na śmierć z Tobą`. G h7 e

44.    Ojcze chwała Tobie

1. Ojcze chwała Tobie, D G A D

Ref. Swe życie składam Tobie, D e A D
Kocham Ciebie. D G A D

2. Jezu chwała Tobie, D G A D

3. Duchu chwała Tobie, D G A D

4. Trójco chwała Tobie, D G A D

45.    Ojcze daj mi Ducha

Ojcze daj mi Ducha A fis /x2
Bym z wdzięcznością h
Przyjął każde upokorzenie D A e fis
I przeciwności, które przychodzą do mnie. h D A

46.    Ojcze Nasz miłość daj

1. Ojcze nasz miłość daj, odnów Kościół Twój. A E fis D E D A E
Poślij nam Słowo Twe by zjednoczyć nas. A E fis D E D E
Swego Syna daj, ześlij Ducha nam, D h6 E cis fis
Aby każdy w sobie nowe życie miał. h D E
Święć się imię Twe, niech Twa wola spełnia się, D h7 E cis Fis
Niechaj Twe Królestwo będzie pośród nas. h D E

Ref. Słowo zrodzone z Dziewicy A cis
Mocą Duch niech uczyni Kościół z nas. D E
Ojcze objaw chwałę Twoją. Cis fis
Pozwól przyjąć nam Twój dar. D E
Słowo zrodzone z Dziewicy A cis
Mocą Duch niech uczyni Kościół z nas. D E
Ojcze objaw chwałę Twoją. Cis fis
Serce nowe nam daj. D             /
Pozwól przyjąć nam Twój dar. h E A    /x2

2. Ojcze nasz miłość daj, odnów Kościół Twój. A E fis D E D A E
Poślij nam słowo Twe, by zjednoczyć nas. A E fis D E D E
Aby moc dać tym, którzy przyjmą je, D h6 E cis fis
Aby każdy synem Boga stać się mógł. h D E
Uwielbiamy Cię, Zbawcę dajesz nam. D h7 E cis Fis
Godzien Odkupiciel przyjąć cześć i moc. h D E

Ref. Słowa Pańskiego słuchamy. A cis
Na odległych krańcach ziemi głośmy je. D E
Nieśmy światło narodom, Cis fis
By przyjęły Ojca dar. D E
Słowa Pańskiego słuchamy. A cis
Na odległych krańcach ziemi głośmy je. D E
Nieśmy światło narodom, Cis fis
Serca dajmy swe, D         /
By przyjęto Ojca dar. h E A    /x2

47.    Ojcze Niebieski

Ojcze Niebieski, który wszystko możesz, C F C
Zbaw nas ode złego. F C d G
Uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, C F C
Wśród których przyszło nam żyć. d7 G
Nade wszystko strzeż mego serca! G F G C
Strzeż mego serca, Panie! F G C
Strzeż mego serca! F G E7 a
O Panie, serca mego strzeż F G C

48.    Ojcze spraw, aby byli jedno

Ref. Ojcze spraw, Ojcze spraw, d C d g
Aby byli jedno! d g a d

1. Ojcze dokonałem dzieła, które mi przekazałeś d C
I ogłosiłem Twoje Imię na ziemi. g d
Teraz Ty otocz mnie chwałą. F C
Chwałą, którą miałem pierwej zanim wszechświat powstał. d C

2. Ojcze! Zachowaj w Imię Twoje, których mi dałeś. d C
Aby byli jedno, jak i My jesteśmy. g d
Uświęć ich w prawdzie. F C
Słowo Twoje jest prawdą. d C

3. Ojcze! To jest życie wieczne, aby znali Ciebie d C
I oglądali chwałę, jaką Mi dałeś g d
Od założenia świata, F C
Aby świat Cię poznał. d C

49.    Ojcze w Twe ręce

Ojcze w Twe ręce
Ojcze w Twe ręce
Powierzam ducha mego
Ducha Mego

50.    Ojcze z niebios

1. Ojcze z niebios, Boże, Panie, D h A D
Tu na ziemię ześlij nam A D G A G A
Twoje Święte zmiłowanie, e A 7 D G A D
Tu na ziemię ześlij nam! e G A 7 D

2. Boże wielki, my w pokorze D h A D
O Twą łaskę prosim Cię. A D G A G A
Bo dłoń Twoja wszystko może, e A 7 D G A D
Ty nad nami zlituj się! e G A 7 D

51.    Okaż mi Boże

1. Okaż mi Boże, miłosierdzie Twoje e a e
Według litości Serca przebitego. a6 e a e
Usłysz wzdychania, przyjmij prośby moje, G a D7 G
Łzami płynące z serca skruszonego. E a6 H a6 H H7 e

2. O wszechmogący, miłosierny Boże, e a e
Litości Twa dla mnie jest niewyczerpana. a6 e a e
Choć nędza moja wielka jako morze, G a D7 G
Ufność mam pełną w miłosierdzie Pana E a6 H a6 H H7 e

3. O Trójco wieczna, łaską hojny Panie, e a e
Moc miłosierdzia okaż w świecie całym. a6 e a e
Niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, G a D7 G
Głoś miłosierdzie, duszo ma, z zapałem. E a6 H a6 H H7 e

52.    On czeka na nas

Ref. On czeka na nas w każdej chwili dnia G a D7
I w każdej porze nocy, czeka na nas Pan. G C G
Więc idźmy razem nie zwlekając dłużej. G a D7
Kiedy czeka, czeka na nas Pan. G C G

1. Podaj mi swą dobrą dłoń, G a D7 G
Podaj mi swą dobrą dłoń, G a D7 G
Byśmy mogli iść do Pana razem. G a D7 G

2. Wybacz mi humory złe, G a D7 G
Niechaj Jezus widzi, że kochamy się. G a D7 G

3. Naucz mnie modlitwy swej G a D7 G
Byśmy mogli iść do Pana razem. G a D7 G

53.    On i ja

Ref. On i ja, On jest moim Bogiem D
On i ja, każdemu odpowie h
On i ja, On jest taki dobry fis
On i ja, świat jest z Nim cudowny A7

1. Jezus moim jest przyjacielem D
Życie moje jest z Nim radosne fis
Wiem, że mnie kocha i nie opuści G
Na Niego mogę liczyć zawsze A7

2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle D
Kiedy mnie trapią różne zmartwienia fis
Wtedy do mego Zbawcy przychodzę G
Bo On jest źródłem mego istnienia. A7

54.    On idzie ze mną

1. On idzie ze mną C
On staje tam gdzie ja a
On czuje to, co ja C
Rozumie mnie! G
Zna me słabości C
Jest w mym cierpieniu a
Co dzień mnie uwalnia C
Usuwa grzech! G E

Ref. Bóg jest wśród nas, tak blisko nas a e a e a
Bóg jest wśród nas, Emanuel! a e a G F G

2. Ciągle odrzucany C
Świat Go nie przyjmuje a
Niewinnie cierpiący C
Wybacza wciąż! G
Zapłakał nade mną C
Zgładził moje winy a
Umierając za mnie C
Dał życie mi! G E

55.    On jest moim życiem

On jest moim życiem, On jest moją siłą, G e
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan. C G D
Wielbić Cię chcę życiem mym, C D G
Wielbić Cię chcę pieśnią mą. C D G
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę, D G E a
Moja nadzieja to Ty. F D

56.    On jest światłem

On jest światłem, On jest drogą, prawdą, życiem D e fis
Jezus Panem jest G A
A-a-a alleluja! A-a-a alleluja! D A G A /x2

57.    On każe Ci wstać

On każe Ci wstać, D A
Przywraca Ci wzrok, h
On daje Ci siłę, więc kochaj Go. G A D

58.    On sam jest solą smakowitą (Lednica - Pieśń weselna)

On sam jest solą smakowitą d C
I chlebem, Barankiem weselnym. d a
On studnią najlepszego wina, d C
Co przynosi radość. d g a

59.    Ostende nobis Domine

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. A d g A
Amen! Amen! Marana tha! Marana tha!

60.    Oświeć drogę mą

Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok D
I nie pozwól mi w miejscu stać h
Ciągle czekam na cud G
Abyś nowe pragnienie w serce moje wlał. D A

61.    Oto dzień, w którym Pan nasz

Ref. Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał, alleluja, alleluja! B F B C B F g F d
Dzień radości pełen i wesela, alleluja, alleluja! F g F B g F B F B

1. Panie zmartwychwstały, jesteś Zwycięzcą śmierci B C7 F g Es g A7 D
I Życiem wiecznym, tryskającym z Serca Boga. Es C Es7 B Es F

2. Tyś prawdziwym życiem, z Tobą mamy zmartwychwstać, B C7 F g Es g A7 D
Odpuść nam winy, zniszcz pieczęcie naszych grobów. Es C Es7 B Es F

3. Panie zmartwychwstały, otwórz nam bramy nieba, B C7 F g Es g A7 D
Tę Nową Ziemię, w której Twój panuje pokój. Es C Es7 B Es F

62.    Oto idzie mój Bóg

Oto idzie mój Bóg D       /
Oto idzie mój Król h      /
Oto Zbawiciel mój G     /
A imię Jego Jezus A    /x2

Tęsknię za Tobą Panie G A           /
Wiem, że przyjdziesz niebawem G A      /
Z głębi serca dziś wołam G A         /
Marana Tha h / D            /x2

63.    Oto ja, poślij mnie

1. Duchu Święty, który zstąpiłeś na cały okrąg ziemi, F B Es B C
Ogarnij swoją mocą i miłością wszystkie ludy i narody. F B Es B C
Uzdolnij je do przyjęcia Pana, F B Es B C
Aby wszyscy poznali jedynego prawdziwego Syna Bożego F B Es B C
-Jezusa Chrystusa. C

Ref. Oto ja poślij mnie! F B
Oto ja poślij mnie! As B
Błogosławię Twoją dobroć As Es
Duchu Święty Boże! B

2. Spraw, aby ogień, F B                 /
Który On rzucił na ziemię już zapłonął! Es B C    /x2

64.    Oto jest dzień

Oto jest dzień, oto jest dzień D
Który dał nam Pan, który dał nam Pan A
Weselmy się, weselmy się A
I radujmy się w nim. I radujmy się w nim. D
Oto jest dzień, który dał nam Pan. G D
Weselmy się i radujmy się w nim. G D
Oto jest dzień, oto jest dzień, D
Który dał nam Pan. e A D

65.    Oto jest dzień - Hymn

Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! G C e D G
Weselmy się i radujmy się w nim! D G e A
Alleluja, alleluja! D C e D G

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, G C e D
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów D G
Istot tajemnych otoczony chórem, G e A
Boże chwały wielkiej. A A7 D

2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni, G C e D
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany, D G
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry, G e A
Boże Stworzycielu. A A7 D

3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym, G C e D
Ojcze narodu dawnego Przymierza, D G
Lud prowadziłeś przez czerwone wody, G e A
Boże Ocalenia. A A7 D

4. Panie kapłanów, królów i proroków, G C e D
Złota świątynia przybytkiem Twym była, D G
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach, G e A
Boże Miłosierdzia. A A7 D

5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą, G C e D
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem, D G
W Nim okazałeś głębię Swej miłości, G e A
Boże Odkupienia. A A7 D

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebania G C e D
Krwi Swej purpurą przywrócił nam życie, D G
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu, G e A
Boże zmartwychwstania. A A7 D

7. Tobie, Najwyższy pełen majestatu, G C e D
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym, D G
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie, G e A
Boże zawsze wierny. A A7 D

66.    Oto On żyje

Oto On żyje. E H A H E
Chrystus Pan zmartwychwstał.
Więzy śmierci zerwał On.
Tak On powstał, z martwych powstał On.

67.    Oto Pan Bóg przyjdzie

Ref. Oto Pan Bóg przyjdzie, F C a d
Z rzeszą świętych k’nam przybędzie C7 F a G C7
Wielka światłość w dzień ów będzie. F a B C F
Alleluja, alleluja! D g C F

I wersja:
1. Oczekujmy Zbawiciela świata, F g d
Który przekształci nasze ciało poniżone F g d
Na podobne do Swego chwalebnego ciała. A B C7 F

2. Przeto żyjmy rozumnie i sprawiedliwie na tym świecie, F g d
Oczekując objawienia się chwały wielkiego Boga F g d
I Zbawiciela naszego. Jezusa Chrystusa A B C7 F

II wersja:
1. O miasto święte, Jeruzalem, stepujące z nieba, mając chwalę Boga, F B F
Źródło twego światła podobne do kamienia drogocennego, d g d
Jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. a d C7 F

2. Miastu nie trzeba ni księżyca, by mu świeciły, F B F
Bo chwała Boga je oświetliła, d g d
A Jego lampą Baranek. A d C7 F

3. I w jego świetle będą chodziły narody F B F
I wzniosą do niego królowie ziemi swój przepych d g d
I za dnia bramy jego będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. A d C7 F

4. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, F B F
Bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi d g d
I będą królować na wieki wieków. A d C7 F

5. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” F B F
A kto słyszy niech powie: „Przyjdź!” d g d
Przyjdź Panie Jezu. Amen. A d C7 F

68.    Oto Pan przybywa

Ref. Oto Pan przybywa, F D7 g C
Prostujcie drogi swego życia! F C F

1. Pośpiesz nam Boże z pomocą, wyzwól nas z pęt grzechów naszych, F C d A B C
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj, C7 d
Wzbudź w nas potęgę swą na nowo! G C C7 F

2. O Boże, tchnij nowe życie I okaż swe miłosierdzie, F C d A B C
Ciebie czekamy z tęsknotą, C7 d
Obiecanego Zbawiciela. G C C7 F

3. Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami. F C d A B C
Mocą swej wielkiej ofiary C7 d
On zgładzi grzechy całej ziemi. G C C7 F

4. Ukaż nam blask Twojej drogi, którą do ciebie idziemy. F C d A B C
Prawdy światłością nas oświeć, C7 d
Byśmy zdążali do Królestwa. G C C7 F

69.    Oto są baranki młode

Ref. Oto są baranki młode D E A E D E fis
Oto ci, co zawołali: Alleluja! D E A fis HE
Dopiero przyszli do zdrojów A D E
Światłością się napełnili A D E
Alleluja, alleluja! A E D A E D

1. Na Baranka Pańskich godach fis E D E fis
W szat świątecznych czystej bieli fis E D E fis
Po krwawego morza wodach fis E h fis
Nieśmy Panu pieśń weseli A E cis fis

2. W swej miłości wiekuistej fis E D E fis
On nas Swoją krwią częstuje fis E D E fis
Nam też Ciało swe przeczyste fis E h fis
Chrystus Kapłan ofiaruje A E cis fis

70.    Oto stoję u drzwi

Oto stoję u drzwi i kołaczę. d C d a
Oto stoję u drzwi i kołaczę. d C d a
Jeśli kto posłyszy mój głos F C
I drzwi otworzy d
Wejdę do niego a
I będę z nim wieczerzał G d
A on ze mną G

71.    Otrzyjcie już łzy płaczący

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie C F C G
Wszyscy w Chrystusa wierzący, Weselcie się, radujcie. d G C G
Bo zmartwychwstał samowładnie, d G C C7
Jak przepowiedział dokładnie. F G C A

Ref. Alleluja, alleluja, d G C C7
Niechaj zabrzmi - Alleluja F G C G C

2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli C F C G
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. d G C G
Na nic straż, pieczęć i skała, d G C C7
Nad grobem w Pana się zdała. F G C A

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, C F C G
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. d G C G
Zdjęta trwogą straż upada d G C C7
I prawie sobą nie włada. F G C A

72.    Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa (D7) e A G D h
I być bliżej Niego i kochać goręcej h e A7 D D7
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać (D7) e A7 G D h
Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa h e A7 G D


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.zwierzecerp.pun.pl www.narutoninja.pun.pl www.max-bakugan.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl www.motodawcy.pun.pl