#1 2007-03-31 10:52:47

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

P

1.    Pamiątkę dnia świątecznego

1. Pamiątkę dnia świątecznego A fis h D A
Zesłania Ducha Świętego E fis h D Cis
Dziś z Kościołem obchodzimy, E fis h D Cis
Dawcę darów pieśnią czcimy. A D E fis D E
Alleluja, alleluja. A D E A H E7A

2. Co Ezechiel zwiastował, A fis h D A
O czym Joel prorokował, E fis h D Cis
To na oczy wszelkie ciało E fis h D Cis
W dzień świąteczny oglądało. A D E fis D E
Alleluja, alleluja. A D E A H E7A

3. Gdy apostołowie mili A fis h D A
W tym dniu razem się modlili, E fis h D Cis
Nad nimi się płomieniste E fis h D Cis
Jawią języki ogniste. A D E fis D E
Alleluja, alleluja. A D E A H E7A

4. Boskim ogniem zapaleni, A fis h D A
Duchem Świętym napełnieni, E fis h D Cis
Śmiało wśród tłumu wielkiego E fis h D Cis
Głoszą Ukrzyżowanego. A D E fis D E
Alleluja, alleluja. A D E A H E7A

2.    Pan blisko jest

Pan blisko jest, oczekuj Go. d B g A
Pan blisko jest, w Nim serca moc. a C F g a d

3.    Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu, d C F B a
Pieśnią moją jest Pan d C F C
Moja tarcza i moja siła, a B a d
On jest mym Bogiem, nie jestem sam C F B C
W nim moja siła, nie jestem sam. a B7+ C 7 F

Solówki:
1. Zaczerpnij wody życia ze zdroju zbawienia,
Zaufaj Panu, sław Jego imię

2. Pan jest mocą swojego ludu, On jest mą pieśnią i tarczą,
To mój Bóg, nie jestem sam.

3. Dzięki składajmy, śpiewajmy pieśń, wołajmy radośnie
Bo wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny.

4. Zaufałem i nie uleknę się. On jest moją pieśnią,
Mym zbawieniem.

4.    Pan jest pasterzem moim

Pan jest pasterzem moim a E a
Niczego mi nie braknie F G C
Na niwach zielonych F G           /
Pasie mnie C e a              /
Nad wody spokojne d         /
Prowadzi mnie a E a        /x2

5.    Pan jest pasterzem moim (Psalm 24)

1. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. e A C D e
Na zielonych niwach pasie mnie. Nad spokojne wody mnie prowadzi. e A C D e
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. e A C D e

2. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, G D A e
Boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. G D A e

3. Stół zastawiasz dla mnie na oczach mych wrogów. Głowę mą namaszczasz, e A C D e
Po brzegi pełen kielich mój. Dobroć Twa i łaska zawsze nade mną, e A C D e
Śladem moim idą dnia każdego, aż zamieszkam w domu Pana już na wieki. e A C D e

6.    Pan jest wśród nas

Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas. g
Pan jest wśród nas widzę Go. /x4 C7
Kto zmartwychwstał i króluje? Jezus! Jezus! C7 D7
Kto jest tutaj, by nam służyć? Jezus! Jezus! D7 E
Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz Przyjaciel, g
Chrystus Emmanuel tutaj jest. /x2 C7

7.    Pan ma wielką moc

Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc! e H G D
W Nim cała nasza siła G C e H
Alleluja, alleluja, cała nasza siła, alleluja! G D G C e H7 e H7 e

8.    Pan mnie strzeże

Pan mnie strzeże, D        / G
Pan mnie strzeże G        / C
Czuwa nade mną Bóg, D        / G
On jest moim cieniem. A        / D
Czuwa nade mną Bóg, D        / G
Czuwa nade mną Bóg, G        / C
Czuwa nade mną Bóg, D        / G
mój Bóg. A            / D

1.Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach. G C G D    / E A cis H
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł. G C G D        / E A cis H

2. Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku. G C G D        / E A cis H
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną. G C G D            / E A cis H

3. Jak Heli, o Panie, z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić chcę. G C G D        / E A cis H
Jak Paweł wszystkie drogi Tobie dał, tak ja oddaję kroki swe. G C G D        / E A cis H

9.    Pan naprzeciw wyszedł mnie

1. Pan naprzeciw wyszedł mnie, ręce swe wyciągnął, a G C E a G a
W serce spojrzał i poznał mnie, przygarnął mnie całego. a G C E a G F a

Ref. Moje serce Jemu zaufało, a
Moje serce raduje się, C G
Pieśnią moją Go sławię,
Boga i Pana mojego. F C G

2. Bóg w miłości pierwszy jest,
Dar czyni z Siebie.
Zna mój los i wszystko wie,
Przemienia mnie w Siebie.

3. Daj nam miłość i Ducha daj,
By rozpalił serca,
Ty wiesz, Panie, jak tęskni dziś
To serce człowieka.

4. Moje serce Tobie zaufało,
Moje serce raduje się,
Pieśnią moją Cię sławię,
Boga i Pana mojego.

10.    Pan rzekł i stało się

Pan rzekł i stało się D A
Jam Alfa i Omega C
Początek i koniec G
Ja łaknącemu dam darmo pić D A C
Ze źródeł wody żywej G

Pan daje mi pić /3x D A C
Ze źródeł wody żywej G

11.    Pan wieczernik przygotował

Ref. Pan wieczernik przygotował C G
Swój zaprasza lud F G
Dla nas wszystkich dom otworzył F G C e a
I zastawił stół d G C (E)

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, a E a
Bowiem mija czas d G C
Przyjdźcie chorzy i ubodzy d a
Pan uzdrowi Was D7 G

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma, a E a d G C
Niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa d a D7 G

3. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak, a E a d G C
Z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask d a D7 G

4. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb, a E a d G C
Pijmy Napój nieśmiertelnych, aby życie mieć d a D7 G

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim a E a d G C
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem Swym d a D7 G

6. Nakarmieni Chlebem Żywym, wznieśmy Panu pieśń, a E a d G C
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc d a D7 G

12.    Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony D
Wśród chwał, uwielbiajmy Go G A
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony D
Oddajmy Jemu cześć, G A h
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa, e A D h
Niebo i ziemia, radują się Jego imieniem, e A D h
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. e G D

13.    Pan zmartwychwstał i jest z nami

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, A D C E
Alleluja, alleluja! A fis h A fis E A
Głośmy razem z Aniołami, D A D A h A fis E
Alleluja, alleluja. A h A fis E A
Triumfuje Boży Syn, E A E A
Alleluja, alleluja! E D C E
Nieba śpiew podejmij ziemio, fis h D C E
Alleluja, alleluja! fis D A E A

2. Darem zbawczej Swej miłości A D C E
Alleluja, alleluja! A fis h A fis E A
Zburzył wszelki mur wrogości. D A D A h A fis E
Alleluja, alleluja. A h A fis E A
Chrystus Pan pokonał śmierć, E A E A
Alleluja, alleluja! E D C E
I otworzył nam niebiosa. fis h D C E
Alleluja, alleluja! fis D A E A

3. Żyje znowu nasz Król Chwały, A D C E
Alleluja, alleluja! A fis h A fis E A
Który za nas dał się cały. D A D A h A fis E
Alleluja, alleluja. A h A fis E A
Gdzież, o śmierci, oścień twój? E A E A
Alleluja, alleluja! E D C E
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo? fis h D C E
Alleluja, alleluja! fis D A E A

14.    Pana chwalmy dziś

Pana chwalmy dziś h
Zaśpiewajmy Mu e
Zaśpiewajmy Mu Fis
Pieśń nową h

Pana chwalmy h e A h
Zaśpiewajmy Mu pieśń nową h Fis h

Alleluja, Alleluja h
Alleluja, Alleluja e
Alleluja, Alleluja Fis h

15.    Pani, Królowo naszego narodu

1. Pani, Królowo naszego narodu, C e d G
Jesteś od wieków ostoją i mocą. e d G
Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję, Bogurodzico F G e a d C G C

2. Idziesz przed nami jak obłok świetlany, C e d G
Swoją jasnością wskazując nam drogę, e d G
Wiary, jedności, pokoju i zgody, Bogurodzico. F G e a d C G C

3. W święta triumfu i w trudzie codziennym, C e d G
Z Twoją pomocą pragniemy być wierni, e d G
Dobrej Nowinie królestwa Bożego, Bogurodzico. F G e a d C G C

4. Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością C e d G
Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie, e d G
Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Bogurodzico. F G e a d C G C

5. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, C e d G
Bogu jedynemu niech będzie na wieki, e d G
Cześć i podzięka za naszą Królową, Bogurodzicę. F G e a d C G C

16.    Panie Boże dla Ciebie śpiewam

Panie Boże dla Ciebie śpiewam i klaszcze w swoje tłuste łapki D G A
Panie Boże posłuchaj jak śpiewam i zobacz jaki jestem gładki D G A
Chcę Ci dziękować Boże drogi za obie moje krzywe nogi D G A
I za piegi, za buźkę pyzatą i za to, że jesteś dla mnie Tatą D G A D

17.    Panie cóż Ci mogę dać

Panie, cóż Ci mogę dać? D A G A D /x2
Serce jedno Ci dam, które mam. G A D A D /x2
Młodość, miłość, radość...

18.    Panie, daj mi Twej wody

Ref. Panie daj mi Twej wody, a D
Zaprowadź mnie nad strumień, F
Abym mógł popłynąć E

1. Pokaż mi Twoje serce Panie, pokaż mi Twój bok, mój Królu, a e F E
Aby stamtąd popłynęła woda, woda dająca mi życie. a G F E

2. Poprowadź mnie dalej, tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech. a e F E
Poprowadź mnie ręką anioła i pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce. a G F E

3. Daj mi też stanąć w zatoce, abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża. a e F E
Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście w tym, co zostawiłeś dla soli. a G F E

19.    Panie dobry jak chleb

Ref. Panie, dobry jak chleb, C F G
Bądź uwielbiony od swego Kościoła, a F G
Bo Tyś do końca nas umiłował, C e F C
Do końca nas umiłował. d G C

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, C d G
Byśmy do nieba w drodze nie ustali, G D G
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, a G e
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. G C G

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, C d G
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem, G D G
Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem, a G e
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie. G C G

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, C d G
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. G D G
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? a G e
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. G C G

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, C d G
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś, G D G
I dla nas zawsze masz otwarte serce, a G e
Bo Ty do końca nas umiłowałeś. G C G

20.    Panie jak widzisz

1. Panie, jak widzisz znów zgrzeszyłem, D A h
Odszedłem znowu z drogi Twej. G A D D7
Lecz Ty miłością swą przygarniasz mnie, G A D fis h
Sprowadzasz znów na ścieżki Twe. G A h

2. Naucz mnie skruchy i pokory, D A h
Żałować mnie za grzechy ucz, G A D D7
Bym swoją ludzką zatwardziałość. G A D fis h
Umiał zwyciężać mocą Twą. G A h

21.    Panie moje serce małe jest

Panie moje serce małe jest e C
I oczy me nie są wyniosłe. H7 e
Nie gonię za tym, co jest wielkie C H7
Albo, co przerasta moje siły. C H7
Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy, e C H7 d
Jak niemowlę u swej matki. C H7
Tak we mnie jest dusza moja, C H7
Me serce małym stało się. e

22.    Panie mój, proszę wejdź

Panie mój, proszę wejdź C e
Proszę, ucisz moje serce, pokój wlej, F G C
Cicho tak pukasz w drzwi, C e
Czy usłyszę dziś Twój głos, pomóż mi. F G C (G) /A
Zostań tu, rozgość się, D fis
Ja usiądę u Twych stóp, będę słuchać Cię. G A D
Słowo Twe prawdą jest, D fis
Więc pozostań jak długo tylko chcesz. G A D (A) /H
(za każdym razem gra się zwrotki o I ton wyżej)

23.    Panie mój przychodzę dziś

Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. D G D G
Skłaniam się przed świętym Tronem Twym. D e A
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. D G H7 e
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w Prawdzie Cię A
Życie me oddaję Tobie, uświęć je! A D

24.    Panie mój wiesz, że Cię kocham

Panie mój wiesz, że Cię kocham
Ty wszystko wiesz
Miłuję Cię

25.    Panie my Twoje dzieci

Panie my Twoje dzieci C a
Wybrane w Imieniu Twym d G
Jedno serce i cel nas gromadzi e a
By wielbić Cię i śpiewać hymn, d G

Że to Ty Panie jesteś fundamentem, a G F C
Nie musimy się bać. d G C
Gdy nadejdą burze my będziemy trwać, a G F C
Bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. d G a d G C

26.    Panie pozostań

1. Panie, pozostań, gdy serce się trwoży, G e a D
Zostań wśród nas i daj nam swój pokój! G e A7 D

Ref. Zostań wśród nas, świat szuka Cię, a D e
Spragniony jest prawdy Twych słów. C a D G G7
Zostań wśród nas, podaj nam dłoń, C G C G
Gdy samotni idziemy przez świat. C D7 G

2. Panie, pozostań jak brat pośród braci, G e a D
Zostań wśród nas i naucz nas kochać. G e A7 D

3. Panie, pozostań i weź moje ręce, G e a D
Zapał i trud, chcę świat z Tobą zbawić. G e A7 D

4. Panie, pozostań i weź moje serce, G e a D
Zamieszkaj w nim, zaniosę Cię braciom. G e A7 D

27.    Panie pragnę Ci dziękować

Panie pragnę Ci dziękować... D A
Panie pragnę modlić się... h G A
Panie pragnę wznosić ręce swe D A G
By wielbić Cię... A D

28.    Panie, przepasz mnie

Panie przepasz mnie, i poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść. a F G a (C)     /
Panie, o Panie, przepasz mnie F G a                    /x2

Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci E a         /
Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham d a d a    /x2
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci E a
Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię d F E

29.    Panie przyjdź

Panie przyjdź E H
Wypełnij tę świątynię A H E
Wypełnij tę świątynię A H E
Blaskiem Chwały Swej A H (E)

30.    Panie przyjmij nas

1. Panie nasz przyjmij nas, każdy serce Tobie dziś oddaje, e C D e
Panie nasz przyjmij nas, wszyscy dziś pragniemy Cię. e C D e

2. Dziś przed ołtarz Twój Boże przywiodłeś nas. G e C D e
Znowu w swojej miłości pragniesz złączyć nas. G e C D e

3. Dusza moja, o Panie, radośnie drga, G e C D e
Bowiem w Tobie, o Jezu, Zbawiciela ma. G e C D e

31.    Panie, spraw by me serce

Panie, spraw by me serce d a F C
Stało się sercem Twoim. d a d

Bym był cichy i pokorny jak Ty, F C a
Abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. d a d

32.    Panie szukam Cię

1. Na skrzydłach wiary Twej, o Panie, szukam Cię. a C F C
Napełnij mocą duszę mą, bym nie zagubił się e a F e
Napełnij mocą duszę mą, bym nie zagubił się a E a
Na skrzydłach wiary Twej, o Panie, modlę się. a C F C
Oddałeś za mnie życie swe, by z grzechu zbawić mnie. e a F e
Oddałeś za mnie życie swe, by z grzechu zbawić mnie. a E a

Ref. O Panie, jak wielka łaska Twa, a miłość, jak wielka rzeka. a F E /x2

2. Na skrzydłach wiary Twej, o Panie, wielbię Cię. a C F C
Napełniasz winem kielich mój i chlebem dzielisz się. e a F e
Napełniasz winem kielich mój i chlebem dzielisz się. a E a
Na skrzydłach wiary Twej, o Panie, proszę Cię. a C F C
Bym w prawdzie znalazł życia cel i z grzechu wyrwał się. e a F e
Bym w prawdzie znalazł życia cel i z grzechu wyrwał się. a E a

3. Na skrzydłach wiary Twej, o Panie, wołam Cię. a C F C
Radośnie tęskni dusza ma - chce z Tobą spotkać się. e a F e
Radośnie tęskni dusza ma - chce z Tobą spotkać się. a E a
Na skrzydłach wiary Twej, spraw Panie proszę Cię. a C F C
Bym kochał wszystkich braci swych - miłością dzielił się. e a F e
Bym kochał wszystkich braci swych - miłością dzielił się. a E a

33.    Panie światło miłości Twej świeci

1. Panie, światło miłości Twej świeci. A D A E
Pośród wszelkiej ciemności świeci. A D A E
Oświeć nas Jezu, światłości świata, D E cis7 fis7
Wyzwól prawdę, którą przynosisz. D E cis7 fis7
Oświeć mnie, oświeć mnie. D E D E7

Ref. Świeć Jezu, świeć, chwałą Ojca napełnij ziemię! A E fis h E
Płyń rzeko, płyń, zalej łaską narody całe! A E fis h E
Płoń Duchu, płoń, w sercach ogień złóż! A E fis7 h G E
Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się. A E fis7 h E A

2. Panie wchodzę w Twą obecność, A D A E
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. A D A E
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. D E cis7 fis7
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności. D E cis7 fis7
Oświeć mnie, oświeć mnie. D E D E7

3. Widzę Twoją królewską jasność, A D A E
Która twarze nam rozjaśnia. A D A E
Potem prowadzi od chwały do chwały, D E cis7 fis7
Życiem naszym o Tobie opowie. D E cis7 fis7
Oświeć mnie, oświeć mnie. D E D E7

34.    Panie Twój Tron

1. Panie Twój tron wznosi się D7 e A
Nad wszystkie ziemie świata D h
Jesteś najwyższy Panie mój, e A
Królu mój. D

Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, A D fis
Wywyższamy Cię, Boże nasz. G A D

2. Chcę Cię wywyższać, Panie mój, D7 e A
I błogosławić Twe Imię. D h
Każdego dnia, Panie mój, e A
Królu mój. D

35.    Panie, Ty jesteś radością mą

Panie, Ty jesteś radością mą E A H7 E
Jezu, Ty rozweselasz mnie
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych,
Pan strzeże przychodniów,
Chroni sierotę i wdowę,
Pan króluje na wieki,
Bóg przez pokolenia - Alleluja.

36.    Panie, Ty znasz moje imię

Panie Ty znasz moje imię, C F C
Ukryte jest w Tobie B C
Objawiaj swoją miłość, C F a
Którą zachowałeś dla mnie. C d a

37.    Panie Tyś Bogiem moim

Panie Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. D h e D
Za Ciebie tęskni moje ciało, Ciebie pragnie moja dusza. e D e D

38.    Panie Tyś jest moim Bogiem

Panie Tyś jest moim Bogiem d g C F B g /x3
Jezu, Jezu d A7 d A7

39.    Panie uczyniłem

1. Panie uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Panie tak zgrzeszyłem a E a a
Przed Twoją osobą. Panie dziś wyznaję moje nieprawości. E a F C
Panie tak mi trzeba dziś Twojej miłości. d F E

2. Boże zmiłuj się nade mną w Swojej łaskawości E a       /
I w ogromie miłosierdzia Swego. d F E              /
Obmyj serce moje z winy, obmyj moją duszę E a d         /
Z grzechu oczyść mnie mojego. E a            /x2

40.    Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

Ref. Panie, ufam miłosierdziu Twemu! g d7 g

1. Bądź światłością dla mych oczu, g c
Panie, Boże mój, F d
By sen śmierci mnie nie zmorzył. B c F
Aby nie rzekł wróg: g
Pokonałem go. c D7

2. Ufam miłosierdziu Twemu, g c
Serce cieszy się. F d
Tyś udzielił mi pomocy. B c F
Tobie śpiewać chcę. g
Dobroczyńco mój. c D7

41.    Panie wielbię Cię

Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń, C d
Błogosławię Imię Twe. C F
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci, C d
Tyś mój Bóg, mój Król. C F
Tylko Ty nadajesz życiu sens, - tylko Ty przywracasz ślepym wzrok e F e F
Tylko Ty dajesz pokój mi, - tylko Ty przy mnie jesteś wciąż. e F e F
Tyś mój Bóg, mój Król! F G C

42.    Panie zmiłuj się

1. Panie, który za nas umarłeś, Zmiłuj się! C G e D
Panie, który życie oddałeś, Zmiłuj się! C G e D
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi, C G a7 G
Niech Twe przebaczenie czystość dzieci przywróci nam. C G a7 D G

2. Chryste, który byłeś posłuszny, Zmiłuj się! C G e D
Który uczniom nogi obmyłeś, Zmiłuj się! C G e D
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi, C G a7 G
Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas. C G a7 D G

3. Panie, Synu Boga Żywego, Zmiłuj się! C G e D
Panie Dawco życia, nadziei, Zmiłuj się! C G e D
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości, C G a7 G
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi, C G a7
Tak wspaniałą i piękną, G
Tak oddaną i wierną, A
Jezu, przyjdź! Panie, przyjdź! D C G

43.    Panu naszemu pieśni grajcie

Panu naszemu pieśni grajcie e D G                / d C F
Wysławiajcie jego święte imię D G H7 e            / C F C d
Alleluja, Alleluja e D e D                    / F c F c
Alleluja, Alleluja G H7 e                    / h A D Fis

1. Pan bogaty w miłosierdzie, e D G            / d C F
Grzechów brud nad śnieg wybiela. D G H7 e        / C F C d
Pan otworzy swoje serce, e D e D                / F c F c
Serce Zbawiciela. G H7 e                    / h A D Fis

2. Ponad ziemię, ponad morze e D G            / d C F
Niech wzniesie się pieśń uwielbienia. D G H7 e        / C F C d
Pan nam daje serca nowe, e D e D                / F c F c
Ducha w nas przemienia. G H7 e                / h A D Fis

44.    Panu śpiewaj, Pana chwal

1. Utwórzmy wspólny krąg, niech serc gorących splot, G e C D
wyśpiewa chwałę Panu swemu dziś G D
O usłysz naszą pieśń, śpiewamy Tobie cześć G e C D
I pokój ześlij Panie na swój lud. G C D G

Ref. Panu śpiewaj, Pana chwal, alleluja. G e C D
Jego chwała, Jego czas, alleluja. G e C D
Więc śpiewać dzisiaj chcę, całą radość duszy mej, G e C D
A na ustach moich pieśń, alleluja. G e C D G

2. Pan jest Mocą i Pasterzem, słyszę Jego głos. G D e
On powiedział mi, bierz ziemię i pracuj C a D
Bądź szczęśliwy, z moją mocą radę sobie dasz, G D e
Słuchaj mych nauk i w sercu miłość miej. C a D G

3. Pana chwali moja dusza sławiąc Jego moc, G D e
Prawda Jego słów jest moją nadzieją C a D
Więc nie umrę, lecz żyć będę, tak powiedział Pan, G D e
Jeśli tylko chcesz, szczęśliwym możesz być. C a D G

45.    Paschalny deszcz

Na krzyżu poślubił mnie Pan. d a d a
Krzyż jest słodkim łożem miłości C G d a
Tam słucham Jego milczenia
Cisza rozdarła zasłonę w świątyni
Oblicze przedwiecznej miłości
W pełni się wtedy odsłoniło
Spadł deszcz, Paschalny spadł deszcz
Moje szaty znów są śnieżnobiałe
Myślałam, że to może ogrodnik
Bo w ogrodzie wezwał mnie po imieniu
Mam pierścień, na palcu mam pierścień
Ojciec mi go tam nałożył
Chcę tańczyć, z radości chcę tańczyć
Moje serce dziś omdlewa z miłości
Zmartwychwstał [Alleluja]
Prawdziwie zmartwychwstał [Alleluja]
Pocieszyciel mi to dziś powiedział
Alleluja [Alleluja] Alleluja [Alleluja]
Moje serce dziś omdlewa z miłości

46.    Pewnej nocy

1. Pewnej nocy łzy z oczu mych, D e
Otarł dłonią swą Jezus A7 D
I powiedział mi: nie martw się, h e
Jam przy boku jest twym. A7 D
Potem spojrzał na grzeszny świat, D e
Pogrążony w ciemności A7 D
I zwracając się do mnie, h e
Pełen smutku tak rzekł: A7 D

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich, D e
Że się o nich wciąż troszczę, A7 D
Jeśli zeszli już z moich dróg, h e
Powiedz, że szukam ich. A7 D

2. Gdy na wzgórzu Golgoty, D e
Za nich życie oddałem, A7 D
To umarłem za wszystkich, h e
Aby każdy mógł żyć. A7 D
Nie zapomnę tej chwili, D e
Gdy mnie spotkał mój Jezus. A7 D
Wtedy byłem jak ślepy, h e
On przywrócił mi wzrok. A7 D

47.    Piękna Pani

1. Piękna Pani o smutnym obliczu, h fis h fis
Piękna Pani z koroną na głowie, h fis h D7

Ref. Racz wysłuchać wołania narodu, G A D h
Którego imię Polska. e Fis h D7
Którego imię Polska. e Fis h Fis

2. O Maryjo Bolesną nam zwana, h fis h fis
O Maryjo pod krzyżem stojąca, h fis h D7

3. Czarna Pani, Ty któraś obrała h fis h fis
Ziemię naszą za swoje królestwo, h fis h D7

4. Piękna Pani o twarzy bolesnej, h fis h fis
Piękna Pani z orłem na piersiach, h fis h D7

48.    Piękno jest w Tobie, Promienna

1. Piękno jest w Tobie, Promienna, B g d
Słyszałaś jak serca nam biją. B F
W modlitw codziennych refrenach, Święta Panienko Maryjo. g B d
Święta Panienko Maryjo. F C7 F7 B

2. Matko, Ty stoisz na straży, B g d
Od Syna nie dajesz nam odejść, B F
Miłość słabnącą rozżarzysz, g B d
Żywota podasz nam wodę. F C7 F7 B

3. Tyś, wiosną, Ty śpiewnym majem, B g d
Ty w sercach dobro nam dajesz, B F B F
Łaski Chrystusa rozdajesz, g B d
Wiarę i Miłość, Nadzieję. F C7 F7 B

49.    Pieśń Małej Duszy

Ref. Zamknij mnie w swoich ramionach, (e) H7 e h
Taką małą jak jestem. G a H7
Utul mnie pieśnią Twego serca, e h
Taką małą jak jestem. a D e

1. Schowaj w spojrzeniu Twych oczu, a H7
Taką małą jak jestem. C a H7
Przybliż do moich Twe usta, a D
Tchnij we mnie znów swoją miłość. C a H7

2. Chcę pierwsza wybiec ku Tobie, a H7
Gdy będziesz zdążał do Emaus. C a H7
I z Twojej dłoni wziąć chleb, a D
Złamany cierpieniem za mnie. C a H7

3. Rozpoznać smak swego życia, a H7
Biorąc do ust Twoje Ciało. C a H7
I w swoim sercu Cię zmieścić, a D
Otulić Cię swoim życiem. C a H7

50.    Płaczcie Anieli

1. Płaczcie Anieli, płaczcie Duchy święte, d a g a d a7 d
Radość wam dzisiaj i wesele wzięte; d a g a d a7 d
Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie d E a F a G d
Króla waszego i Boga na niebie. d a g a d a7 d

2. Płacz, jasne słońce, płacz, koło miesięczne; d a g a d a7 d
Zalejcie, gwiazdy, światła swoje wdzięczne; d a g a d a7 d
Płaczcie, promienie z nieba wywieszone, d E a F a G d
Wasze przedniejsze światło zagaszone. d a g a d a7 d

3. Płaczcie, obłoki, płaczcie, chmury dżdżyste, d a g a d a7 d
Łzy zamiast rosy wylejcie rzęsiste; d a g a d a7 d
Pan już nie żyje, co rękami swymi, d E a F a G d
Was porozpinał nad okręgiem ziemi. d a g a d a7 d

4. Płacz, i ty, ziemio, którą człowiekowi d a g a d a7 d
Bóg oddał w darze, jak swemu Synowi; d a g a d a7 d
Ten, który niegdyś powstał z mułu twego, d E a F a G d
Dziś ukrzyżował Stworzyciela swego. d a g a d a7 d

51.    Płomień Miłości

Ref. Niechaj Płomień Twej miłości, spali mnie, e G D
Niechaj spłonę dzisiaj w nim. a e

1. Podążam Twoim śladem, oto widzę, a e
Jeszcze drżą gałązki, które poruszyłeś. D a e
Widzę Twój cień, jeszcze żarzą się węgle z ognia, a e
Który rozpaliłeś, byłeś tu przede mną. D a e

2. Czuję Twą obecność, lecz nie mogę a e
Ciebie dojrzeć, Panie, tylko Cię odczuwam. D a e
Wszystko stworzenie mówi do mnie, a e
Że byłeś tutaj przed chwilą. D a e

3. Blisko stał mój Pan, słyszę jeszcze a e
Delikatne bicie Jego serca. D a e
Proszę, daj mi się dotknąć, tęsknię Panie a e
Do spotkania z Tobą twarzą w twarz. D a e

4. Mówisz tak delikatnie, że tylko jak milczę a e
Mogę usłyszeć Twoje słowa. D a e
Błagam przebij moje serce, abym umarł, a e
Abym umarł z miłości do Ciebie. D a e

52.    Po prostu z Jezusem żyć

1. Wśród tylu trosk mieć marzeń czas D G A D
A kłamstwem nie plamić swoich ust D G A D

Ref. Po prostu z Jezusem żyć G A D h
Zwyczajnie bez wielkich słów G A D h
Każdy dzień powierzać Mu G A D h
Stale przy Nim być e A D

2. Miłość do ludzi czerpać zeń D G A D
Dobrocią koić wszelki ból D G A D

3. Szczęściem radosnych cieszyć się D G A D
A krzywdą smutnych przejąć się D G A D

4. Mocno uścisnąć bratnią dłoń D G A D
Każdemu w oczy spojrzeć móc D G A D

53.    Po upadku człowieka grzesznego

1. Po upadku człowieka grzesznego, C G C d G C
Użalił się Pan stworzenia swego, e F a C D7 G7
Zesłał na świat Archanioła cnego. C G C d G C

2. "Idź do Panny, imię Jej Maryja, C G C d G C
Spraw poselstwo; Zdrowaś, łaski pełna, e F a C D7 G7
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa". C G C d G C

3. Panna natenczas psałterz czytała, C G C d G C
Gdy pozdrowienie to usłyszała, e F a C D7 G7
Na słowa się anielskie zdumiała. C G C d G C

4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą, C G C d G C
Jął Ją cieszyć mową łagodliwą: e F a C D7 G7
"Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą". C G C d G C

5. "Nalazłaś łaskę u Pana swego, C G C d G C
Ty się masz stać matką Syna Jego, e F a C D7 G7
Ta jest wola Boga wszechmocnego". C G C d G C

54.    Pobłogosław, Jezu drogi

1. Pobłogosław, Jezu drogi, D A
Tym, co Serce Twe kochają. A D
Niechaj skarb ten cenny, drogi, D G e
Na wieki wieków posiadają. D fis G A D

2. Za Twe łaski dziękujemy, D A
Które Serce Twoje dało, A D
W dani dusze Ci niesiemy, D G e
By nas Serce Twe kochało. D fis G A D

3. Trzykroć święte Serce Boga, D A
Tobie śpiewa niebo całe, A D
Ciebie wielbi Matka droga, D G e
Tobie lud Twój składa chwałę. D fis G A D

4. Nie opuszczaj nas o Panie, D A
Odpuść grzesznym liczne winy, A D
Daj nam, Serca Twego Ranie, D G e
Błogosławieństw zdrój jedyny. D fis G A D

55.    Podaj rękę swemu bratu

Ref. Podaj rękę swemu bratu, D e A D h
Niechaj nikt nie czuje się sam. e A D D7
Chrystus przyszedł pokój dać światu, e A D h
I ten pokój zostawia nam. e A D

1. Jesteś Panie chlebem życia, A D
Jako pokarm dajesz się nam. G D A
I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie, G D h
Życie wieczne ma. e A D

2. Chcemy Panie naszym braciom, A D
Twoją miłość i pokój dać. G D A
Aby wszyscy ludzie poznawali, G D h
Uczniów Twoich w nas. e A D

56.    Podnieś mnie Jezu

Podnieś mnie Jezu d     /
i prowadź do Ojca C a    / x2
Zanurz mnie w wodzie F
Jego miłosierdzia C a
Amen Amen d C d / d C d

57.    Podnieśmy sztandary miłości

Ref. Podnieśmy sztandary miłości, Alleluja! F G a G a
A trąby niech grają do boju F C G
Chrystus nam daje zwycięstwo, Alleluja! F G a G a
Jerycho upadnie. F G a

1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną, C G D a
Co zwalcza moce ciemności. F G a E
Wyzwala ona więźniów F G a
Mocą Imienia Chrystusa Króla. F G a

2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do Siebie, C G D a
By walczyć przy Jego boku. F G a E
To On nam daje życie, F G a
By zanosić je tam, gdzie go brak. F G a

3. Bracia, zostańmy w jedności ze sobą C G D a
I Ducha złączeni mocą, F G a E
Zebrani wokół Pana, F G a
Walczmy do dnia, gdy On znów powróci. F G a

4. Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał, że śmierć C G D a
Nie ma nad nim już mocy, F G a E
Ciemnościom stawmy czoła, F G a
Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. F G a

5. W imieniu Boga, naszego Ojca, C G D a
W imieniu Chrystusa Pana, F G a E
W imieniu Ducha mocy F G a
Toczmy walkę do końca swych dni. F G a

58.    Pokładam w Panu ufność

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, e D
Racz wysłuchać Panie prośby mej. D e
Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawe, e C
Usłysz modły i błagania. D e

Ref. Pokładam w Panu ufność mą, e C     /
Zawsze ufam Jego słowu. D D7 e        /x2

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, e D
Którz przed gniewem Twoim ostoi się. D e
Lecz ufamy, że przebaczysz winy, e C
Byśmy kornie Ci służyli. D e

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, e D
Dusza moja ufa Jego słowu. D e
Tęsknij czeka dusza moja Pana e C
Niż jutrzenki nocne straże. D e

4. Tęsknij niż jutrzenki nocne straże, e D
Niechaj Pana czeka Boży lud. D e
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie e C
I obfite odkupienie. D e

59.    Pokorna Służebnico Pana

Pokorna Służebnico Pana, g F
Łamiąca strzały nieprzyjaciela g F B
Miażdżąca głowę węża B F g
Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się Es c
Pokornym sługą na wzór mego Mistrza i Pana B F

60.    Pokrop mnie Panie

Pokrop mnie Hyzopem,
A stanę się czystym
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje.

Zmiłuj się nade mną Boże
W Miłosierdziu Swoim
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak było na początku teraz i zawsze
I na wieki wieków Amen

61.    Połóż pieczęć na moim sercu

1. Połóż pieczęć na moim sercu, D
Połóż rękę na moim ramieniu, D
Jak potężna jest śmierć, G
Tak wielka jest miłość D

2. Żar miłości rozpala serca, D
Bo ten ogień płonie od Pana. D
Jak potężna jest śmierć, G
Tak wielka jest miłość. D

3. Wody wielkie nie zgaszą miłości, D
Nie zatopi ich żadna rzeka. D
Jak potężna jest śmierć, G
Tak wielka jest miłość. D

4. Kto za miłość da swe bogactwa, D
Poniżony będzie ten człowiek. D
Jak potężna jest śmierć, G
Tak wielka jest miłość D

62.    Pomódl się Miriam

1. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie DG
Pomódl się by Jezus we mnie żył DG
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty e A
Gdzie Ty jesteś niebo staje się e A

Ref. Miriam Tyś jest bramą do nieba DG
Moim niebem jest Twój Syn DG
Weź mnie, weź mnie do Swego łona e A
Bym Bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty D G A7 D

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie DG
Gdybym umarł, odpocząłbym. DG
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć e A
Pragnę umrzeć, aby żyć. e A

63.    Posadziłeś mnie na małą łódź

1. Posadziłeś mnie na małą łódź C e
I popchnąłeś na morski szlak g C
Gdzieś w oddali jest drugi brzeg g C
I przystań Twa czeka tam. F d C
Jak daleko jeszcze płynąć mam C e
Czy wystarczy do końca sił? g C
Dobry Panie odpowiedz mi. g C F
Odpowiedz mi i dopomóż mi. d C C7

Ref. Pomyślny wiatrem i latarnią dla mnie bądź F d g C
Oświecaj jasno moją drogę. a d g C
Dopomóż w walce z groźną falą, gęstą mgłą. F d g C
Osłaniaj swoją mocą mnie, B a G

2. Fale atakują moją łódź, C e
Ostry wiatr uderza w mą twarz, g C
Czasem sił po prostu mi brak g C
Więc wołam: "Daj, mocy daj" F d C
Tylko Ty dopomóc możesz mi C e
Tyś autorem podróży mej g C
Twoje dłonie niech pchają mnie, g C F
Do brzegu gdzie oczekujesz mnie. d C C7

64.    Posłuchaj Córko

Ref. Posłuchaj, Córko, spójrz i nakłoń ucha (e H7) e C G H7
Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca a G a H7
Król pragnie twego piękna e C
On twoim Panem, pokłon mu złóż (2x) G H7 e a e H7

1. Wzywa cię najpiękniejszy z synów ludzkich C e
Wdzięk się rozlał na jego wargach C G
Sprawiedliwość i miłość Jego berłem a e
Błogosławieństwo i moc C H7

2. Oddaj Mu całe swoje życie C e
Zaufaj Mu, On ciebie wywyższy C G
Jego dom niech stanie się twoim domem a e
Jego wola twą wolą C H7

3. Zbliż się do Niego ze swoimi darami C e
Królowie świata szukać będą twych względów C G
Wejdź do Królestwa pełna chwały a e
W złotogłów odziana C H7

4. W szacie wzorzystej zbliż się do swego Króla C e
Dzisiaj jest dzień twoich zaślubin C G
Zbliż się w radości i uniesieniu a e
Do królewskiego pałacu C H7

65.    Posyłam Was

1. Posyłam was na pracę bez nagrody, C a G
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, e G7 e
Niezrozumienie, drwiny i obmowy. e C7 F C
Posyłam was siać słowo między lud. a G C G

Ref. Tak jak Ojciec mój posłał Mnie, C C7 F C e a
Tak i ja was ślę. A7 d G7 C C7

2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany, C a G
Pomagać słabym, ich ciężary nieść, e G7 e
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych. e C7 F C
Posyłam was radosną głosić wieść. a G C G

3. Posyłam was na krańce tego świata C a G
Gdzie w samotności serce nieraz łka e G7 e
Opuścić każę ojca, matkę, brata e C7 F C
Posyłam was na drogi mojej szlak a G C G

4. Posyłam was do serc z zawiści twardych, C a G
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, e G7 e
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. e C7 F C
Posyłam was na całej ziemi krąg. a G C G

66.    Posypmy głowy popiołem

1. Posypmy głowy popiołem, G C D7
Uderzmy przed Panem czołem; h C D7 G
Zapustne śmiechy na stronę, C G a D
Cierniową wijmy koronę. h C D7 G

2. Posypmy głowy popiołem, G C D7
Grzmi niebo głosem surowym: h C D7 G
"Pokutę czyńcie za grzechy, C G a D
Na stronę teraz uciechy". h C D7 G

3. Posypmy głowy popiołem, G C D7
Otoczmy Pana pospołem, h C D7 G
Bo Pański sąd sprawiedliwy, C G a D
A dla grzesznika straszliwy. h C D7 G

67.    Pośród nocy

Ref. Znam źródło bijące w mym wnętrzu C E F
Źródło, które tryska i płynie F G C
Choć się dobywa wśród nocy d a
Tryska wśród nocy E

1. Wiem, gdzie swe wody ma ten zdrój kryniczny C
Ukryty w głębi tajemnic i wieczny E F
Choć się dobywa wśród nocy E
Początku jego nie znam, bo go nie ma C
Lecz wiem, że każdy byt swą mocą trzyma A F
Choć się dobywa wśród nocy E

2. Wiem, że nie może być nic piękniejszego C
Że wszelka światłość pochodzi od niego E F
Choć się dobywa wśród nocy E
Blask jego światła nigdy nie zachodzi C
Bo wszelka światłość od niego pochodzi A F
Choć się dobywa wśród nocy E

3. To wieczne źródło znalazło ukrycie C
W Chlebie Żywota, aby dać nam życie E F
Choć się dobywa wśród nocy E
To jest źródło, którego pożądam C
To jest Chleb Życia, który tu oglądam A F
Choć się dobywa wśród nocy E

68.    Potężna fala

1. Potężna fala i wielki wiatr D h           /
Potężna fala i wielki wiatr D h          /
Nadchodzą już z nieba G             /
By zalać tę ziemię ostatni raz A D        / x2

2. To Wielki Duch i Jego moc D h           /
To Wielki Duch i Jego moc D h          /
Nadchodzi już z nieba G             /
By zalać tę ziemię ostatni raz A D        / x2

69.    Potrzebuje cię Chrystus

1. Potrzebuje cię Chrystus, by miłować, e C G H7
Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać. e C e
Potrzebuje cię Chrystus, by miłować, e C G H7
Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać. e C e

Ref. Nie pogardzaj człowiekiem, chociaż inną skórę ma. G C G
Kochaj wszystkich jak braci pomóż im! e h e

2. Zasmuconych, co płaczą, masz miłować, e C G H7
Biednym ludziom w udręce miłość dać. e C e
Tych, co idą przy tobie, masz miłować, e C G H7
I nieznanym, dalekim, miłość dać. e C e

3. Ludzi innych języków masz miłować, e C G H7
Tym, co myślą inaczej, miłość dać. e C e
Swych przyjaciół serdecznych masz miłować e C G H7
I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać. e C e

70.    Powiedz ludziom, że żyję

Powiedz ludziom, że żyję - Pan Bóg żyje, A D
Powiedz ludziom, że kocham ich, E
Że każdego poranka - On dla nas żyje. A D
Właśnie dla nich wstaję wraz ze słońcem. E
Jam waszą skałą, mocą i twierdzą warowną jestem, D E A
Wesprzyjcie się o Mnie, a nigdy się nie zachwiejecie. A D
Powiedz ludziom, że czekam - On wciąż czeka. E
Choć po twarzy bili mnie niewinnej, A D
Moja miłość jest większa - tak bardzo nas kocha, E
Jest prawdziwa i winy zapomina. D E A

71.    Powietrzem moim jest

Powietrzem moim jest G C /x2
Obecność Twoja w sercu mym. D C a D
Powszednim chlebem mym G C /x2
Twe żywe słowo dałeś mi dziś. D C a D

Bez Ciebie nie mogę już żyć... G D e C D
Dla Ciebie me serce chce bić... G D e C D

Miłością moją jest A D/x2
Umarłeś za mnie na krzyżu E fis D E

72.    Powstań przyjaciółko ma

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź! e C H7
Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, C a D H
Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic. e C H7 e
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców e H
I winnic krzewy kwitnące już pachną. C H D e
Powstań...

73.    Pozdrawiam Ciebie, Matko

1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, D e
Mistrzyni moich dróg. A D
Pozdrawiam Ciebie, Pani, h e
Nadziejo moich próśb. A D
Pozdrawiam Cię, Królowo, D G
W swe dłonie weź nasz los. g D
I wspieraj, byśmy zawsze h e
Nieśli miłości ton. A D

Ref. Ave Maryja, woła cały świat, D D7 e A D     /
Ave Maryja, Matko Boga i nas. h e A D        /x2

2. Niech w sercach naszych zabrzmi D e
Dla Ciebie Ave pieśń. A D
Niech maj trwa dla nas zawsze, h e
W nim wzrasta Twoja cześć. A D
Niech nigdy nie ustanie D G
Pozdrowień Ave moc. g D
Ty naszym hymnem stań się, h e
Pragnieniem naszym bądź. A D

74.    Pozwól mi być świętym

Pozwól mi być świętym ogniem, d B7+
Jak dym kadzidła przed ołtarzem, C G4
Który ku Tobie wznosi się, życie me, serce me przyjmij dziś. a e F d G
Już teraz widzę w Twej świętości, pragnienie, które mnie uwalnia a e F d G
Od zła tkwiącego w duszy mej. Tyś zrodził mnie już jestem Twym a e F d G

Ref. Święty, jesteś Święty, o Panie mój wielbię Cię a F G F h7 e7
Dziś oczy me, mogą zobaczyć że, Królem Tyś nad królami jest a F G e a
Jedną świętą pasję teraz mam, podążać do świata, gdzie nadziei brak. a F G F h7 e7
Zapalać ogień, rozszerzać blask, który objawia Imię Twe. a F G e a

75.    Pozwól mi przyjść do Ciebie

1. Pozwól mi przyjść do Ciebie, C G
Takim zwyczajnym, jakim jestem. a C
Pozwól mi przyjść do Ciebie. F C
Jednym łaskawym Twoim gestem. G G7

Ref. Ty, jesteś, Mario, taka czysta, C G
Jak łza grzesznika, gdy żałuje. a C
Ty jesteś, Mario, taka dobra, F C
To moje ludzkie serce czuje. G G7
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie C G
Tak jak przed Matką dziecko staje. a C
Więc się ośmielam paść przed Tobą F C
I całą nędzę Ci wyznaję. G G7

2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, C G
Uczysz miłości, uczysz wiary. a C
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, F C
Uczysz ufności i ofiary. G G7

3. Zanim odejdę od stóp Twoich, C G
Pozwól, że skończę na pytaniu, a C
Które dotyczy mego życia: F C
Co znaczy trwać w ofiarowaniu? G G7

76.    Pragnę

Ref. Ojcze w Twoje ręce h e     /        / a d         /
Powierzam Ducha mego! h A h    /x2        / a G a        /x2

1. Całuj mnie pocałunkami Twoich ust D A        / C G
Jak słodka Twoja miłość jest e h            / d a
Pociągnij mnie biegnijmy D A            / C G
Całuj mnie pragnę Ciebie. e h            / d a

2.Napełnij mnie Twoim Słowem, D A        / C G
Łoże nasze z zieleni, e h                / d a
Chora jestem z miłości, D A            / C G
Całuj mnie pragnę Ciebie. e h            / d a

3. Powstań wietrze z północy, D A            / C G
Powstań wietrze z południa, e h            / d a
Wietrze wiej przez mój ogród, D A            / C G
Bo omdlewam z miłości. e h            / d a

4. Życie ze mnie odeszło, D A            / C G
Miły mój się oddalił, e h                / d a
Jam jest mego miłego, D A            / C G
A On jest cały mój. e h                / d a

5. Na cóż budzić ze snu, D A            / C G
Moją umiłowaną, e h                / d a
Póki nie zechce sama, D A            / C G
Póki nie zechce sama. e h                / d a

77.    Pragnę Tobie

1. Pragnę Tobie dziś wyśpiewać całą moją duszę, fis G A D
Lecz Ty o Panie wiesz, wiesz że w niej e fis h e
Już na zawsze jesteś Ty, mój Bóg. H e A D
I tak kochasz mnie, jak żaden człowiek G A

Ref. Panie, jak odpłacić mam za miłość Twoją, D e A D
Panie, czy zapomnisz to co złe? G A
Chcę odnaleźć drogi Twe, G A
Panie mój kocham Cię,/2x kocham Cię. G A D /GD/

2. Czymże jestem ja, mały okruch w wielkim świecie, fis G A D
Ty dajesz siły znak - to Twój krzyż, e fis h e
On umacnia moje dni, H e A D
A Ty wciąż kochasz mnie jak żaden człowiek. G A

78.    Pragnę trwać u Twoich stóp

1. Zapraszam Cię Jezu do moich bliskich, do osób, które znam. c B As g
Przyjdź do nich z Twoim błogosławieństwem, c B
Otwórz ich na Twą obecność i działanie. As g / c

Ref. Ja zaś pragnę teraz trwać u Twoich stóp. g7 c7 As B /x4
Mów więc Panie, bo sługa Twój słucha. f7 g7 c /x4

2. Niech doświadczą Twojej miłości, która rozlana jest w ich sercach.
I oddadzą Tobie chwałę, i oddadzą Tobie chwałę.

79.    Pragnę wielbić Ciebie

Pragnę wielbić Ciebie, D e A
Zaśpiewać chwały pieśń. D
Złożyć u stóp Twoich e A
Całe życie me. A D D7

Niechaj z głębi serca G
Płynie hymn miłości, A7 D
Wszystko we mnie śpiewa: e
Abba, Ojcze! A D D7

Pragnę Tobie poddać G A
Myśli, czyny, wolę, A7 D
Szczerze teraz wyznać: e A
Ja kocham Cię. D G D

80.    Pragnę zawsze być tam

Pragnę zawsze być tam, gdzie Ty, G a
ciągle kroczyć Twoją drogą. C D C / G G
Pragnę z bliska widzieć Twoją twarz, e a
pozwól trwać w bliskości Twej C D C / G G

Ja pragnę już na zawsze mieszkać w Twoim domu, G a D G
Siadać przy Twym stole, w obecności Twojej e a D e
W Twoim domu śpiewać codziennie chwały hymn C D G D/Fis e
Pragnę zawsze być, pragnę zawsze być tam, gdzie Ty C D Es F G e

Pragnę zawsze być tam, gdzie Ty, G a
z mocą iść przy Twoim boku. C D C / G G
Pragnę z bliska widzieć Twoją twarz, e a
Gdyż chcę żyć w bliskości Twej. C D C / G G

Panie mój, Tyś moją mocą pieśnią jest. G e a D
I chociaż wciąż upadam, Ty i tak podnosisz mnie. h e a C 

81.    Prawda jedyna

Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, D A fis E            / F C a e
że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, D A fis E        / F C a e
aby niewinnie cierpiąc, zmarł za nasze grzechy D A fis E        / F C a e
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. D A fis E        / F C a e

Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż, D A fis E                / F C a e
Który Jezus cierpiał za mnie, D A                     / F C
Jezus cierpiał za mnie. fis E                    / a e

Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł D A fis E        / F C a e
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. D A fis E        / F C a e
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. D A fis E        / F C a e
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. D A fis E            / F C a e

82.    Prowadź Panie

Ref. Prowadź Panie mnie nad strumień, a d G C
Prowadź, abym mógł popłynąć d a

1. Ukaż mi Panie Twoje serce a d a
2. Ukaż mi Panie Twój bok a d a
3. Daj, aby popłynęła woda a d a
4. Prowadź mnie ręką anioła a d a
5. Panie, poprowadź mnie dalej a d a
6. Tam, gdzie woda jest głębsza niż mój grzech a d a
7. Tam, gdzie rosną cudowne owoce a d a
8. Uzdrów mnie Panie Twoim Duchem a d a
9. Panie poprowadź mnie dalej a d a
10. Daj mi też stanąć w zatoce a d a
11. W tym, co zostawiłeś dla soli a d a
12. Daj mi odpocząć w zatoce a d a
13. Daj mi odpocząć w Twym krzyżu a d a

83.    Przed obliczem Pana

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. d C d C d /x2

Ref. Pan sam wywyższy nas, F G A              /
Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. d C d C d    /x2

2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu d C d C d /x2

3. Z pokorą stań przed Panem swym d C d C d /x2

84.    Przemień nas, Panie

Ref. Przemień nas, Panie, uczyń cud jak dawniej w Kanie, E d E
Przemień nas, Panie, woda niech się winem stanie. E d E

1. Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienia, A g
Napój mnie Sobą, tak jak kiedyś w niebie. g A
Daj nam, Panie, siebie, daj nam Twego wina, A g
Prowadź przez życie mocą Twego Syna. g A

2. Woda to stare przymierze, wino to nowy testament, A g
Woda przydaje się wierze, wino to wiary fundament. g A
Woda potrzebna do życia, wino na ucztę się bierze, A g
Woda to nasza codzienność, wino smak daje wierze g A

3. Przemień nas, Panie, tak jak kiedyś w Kanie A g
Zmieniłeś wodę na Matki wołanie. g A
Zmieniłeś wodę, co znużenie znaczy, A g
W cudowne wino, które nas jednoczy. g A

85.    Przemień serce me

Przemień serce me, uczyń szczerym je. D fis e7 G A D
Przemień serce me, pragnę być jak Ty h7 fis7 e7 G A D
Tyś jest garncarzem, jam gliną jest, Fis h e7 A7 D
Skrusz mnie ukształtuj, o to modlę się. Fis h E A E A

86.    Przeogromna ziemio

1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk. a C
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj. d E
Świetlisty Księżycu, niebo pełne gwiazd a C
I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz! F E

Ref. O Najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz. a G         /
Niech płynie chwała jak kadzidłem dym. F E            /x2

2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci, a C
Potoki niech nucą, tafla jezior lśni d E
A szczytów majestat, sięgający chmur, a C
Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu. F E

3. Sam długo błądziłem szukając Twych dróg. a C
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud. d E
Aż wreszcie dostrzegłem, żeś Ty stworzył świat, a C
Że ludzie to owce, a Tyś pasterz nasz. F E

87.    Przez chrztu świętego wielki dar

1. Przez chrztu świętego wielki dar, e
O Chryste, z Twej hojności. a H7
Twym dzieciom wiary dałeś skarb e
Nadziei i miłości. a H7 e

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć E H7
Pragniemy z serc gorących nieść: fis H7 E
Strzec wiary ślubujemy, E7 A H7 cis
W niej żyć, umierać chcemy. fis H7 E

2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz e
Swój Kościół tworzysz w świecie, a H7
W Ojczyźnie naszej władasz też e
Przez długie tysiąclecie. a H7 e

88.    Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie

Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie d a
Przez Twoje święte Wniebowstąpienie d a
Przez Twoje święte Ducha Zesłanie d a
Boży Synu odpuść nam nasze zgrzeszenie; G e a d G a

Wierzymy żeś zmartwychpowstał G a e
Wierzymy żeś wniebowstąpił G a e
Wierzymy żeś Ducha zesłał G a e
Żywoteś nasz naprawił, C e7
Śmierci wiecznej nas zbawił, a7 e
Swoją świętą moc zjawił. a d a

89.    Przybądź Duchu Święty

1. Przybądź Duchu Święty, a G7
Spuść z Niebiosów wzięty a G7
Światła Twego strumień. G E
Przyjdź Ojcze ubogich, E a E
Dawco darów mnogich. E C E
Przyjdź Światłości sumień. a E a

2. O najmilszy z gości, a G7
Słodka serc radości, a G7
Słodkie orzeźwienie! G E
W pracy Tyś ochłodą, E a E
W skwarze żywą wodą. C E
W płaczu utulenie. a E a

3. Światłości najświętsza, a G7
Serc wierzących wnętrza, a G7
Poddaj Twej potędze! G E
Bez Twojego tchnienia E a E
Cóż jest wśród stworzenia? C E
Jeno cierń i nędze! a E a

4. Obmyj, co nie święte, a G7
Oschłym wlej zachętę, a G7
Ulecz serca ranę! G E
Nagnij, co jest harde, E a E
Rozgrzej serca twarde. C E
Prowadź zabłąkane. a E a

5. Daj Twoim wierzącym, a G7
W Tobie ufającym a G7
Siedmiorakie dary! G E
Daj zasługę męstwa, E a E
Daj wieniec zwycięstwa, C E
Daj szczęście bez miary! a E a

90.    Przybądź, przybądź Emmanuelu, przyjdź

1. Emmanuelu, przyjdź, e h a e
Uwolnij lud Swój, Izrael, a G a e
Który z wygnania zrodził się, a e h
Wybranym synem Boga staje się.

Ref. Gaude, gaude Emmanuel G D e h G a e
Nascetur pro te Israel! a e

2. Przybądź, przybądź, o Wschodzie Słońca, zstąp, e h a e
Przyjdź, pociesz w smutku Swój wybrany lud, a G a e
Odpędź i usuń nocne mgły, a e h
Niech światłość Twa rozjaśni nocy mrok.

3. Przybądź, przybądź, O! Adonai, e h a e
Zejdź w majestacie chwały Swej, a G a e
Racz słowa prawdy ludziom dać, a e h
Ty, któryś na Synaju prawo dał.

91.    Przyjaciela mam

Przyjaciela mam, co pociesza mnie. C G a F
Gdy o jego ramię oprę się. C G a F
W nim nadzieję mam, uleciał strach. C G a F
On najbliżej jest, zawsze troszczy się. C G a F

Królów król, z nami Bóg C G a F
Królów król, z nami Bóg C G a F

Jezus, Jezus C G a F
Jezus, Jezus C G a F

92.    Przyjacielu

1. Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, G (C) G
Przy Tobie chcę być, G
I nie trzeba, bym mówił coś, G (C) G
Wystarczy byś był. G

Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, G a G
Gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć. a D G

2. Chcę być z Tobą, G (C) G
Gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle, G
Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me. G (C) G

93.    Przyjdę do was w Moim Duchu

Przyjdę do was w Moim Duchu D A h
I rozraduję wasze serca. G D e A

94.    Przyjdź Duchu Święty

Ref. Przyjdź Duchu Święty, e D e D        / fis E h7 cis
Napełnij serca Twych wiernych. e D e        / h7 E fis
I zapal w nas Swój ogień, e D e D            / fis E h7 cis
Ogień miłości Twej. e D e                / D E fis

1. Niech zstąpi Duch Twój e D G D        / fis E A E
Na nowo będziemy stworzeni. e D e        / h E fis
To Ty sam odnowisz, e D G D            / fis E A E
Oblicze ziemi tej. e D e                / h7 cis fis

2. Nie moc, nie siła, e D e D            / fis E h7 cis
Lecz Duch Mój na was spocznie. e D e        / h7 E fis
On sam dopełni dzieła, e D e D            / fis E h7 cis
Tak mówi Pan zastępów. e D e            / D E fis

3. Pan jest Duchem, e D e D            / fis E h7 cis
Gdzie Duch Boży, tam wolność. e D e        / h7 E fis
Będziemy Cię wielbić Panie, e D e D        / fis E h7 cis
Na wieki wieków amen. e D e            / D E fis

95.    Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. D A A D
Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. D D7 G g A D

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok. D A A D
Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. D D7 G g A D

3. Przyjdź jako źródło pustyni mocą Swą do naszych dusz. D A A D
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już. D D7 G g A D

96.    Przyjdź i rozpal nas

Ref. Duchu Święty a F        / e C
Duchu Święty d E        / a H7
Duchu Święty a F        / e C
Duchu Święty d E        / a H7

1. Przyjdź i rozpal nas, a F     / e C
I utul nas, d             / a
Miłość nam daj! E        / H7

2. Przyjdź napełnij nas, a F    / e C
Rozraduj nas, d            / a
Miłość nam daj! E        / H7

3. Przyjdź i utul nas, a F        / e C
Rozkochaj nas d            / a
Miłość nam daj! E        / H7

97.    Przyjdź, Królestwo Twoje

1. Przyjdź królestwo Twoje! D A h
Twoja miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. h G A D

Ref. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem D G A
Tyś mnie dziś zrodził. A D (G D)

2. Ty wyzwoliłeś mnie Jezu, D A h
Otworzyłeś mi bramy Twojego Królestwa. h G A D

98.    Przyjdź nasz zbawicielu

Przyjdź nasz zbawicielu d C
Daj zwycięstwo nam C d
Przez Twe Święte Ciało d C
Połącz wszystkich nas - Alleluja... C d (F C a d)

99.    Przyjdź, o przyjdź

Przyjdź, o przyjdź, dziś wypełnijmy tę świątynię! E H A H E
Wypełnijmy tę świątynię, niech chwałą Ojca brzmi A H E A H

1. To jest dom, naszego Ojca dom wspólnoty serc. E E7 A fis H
To jest dom, gdzie wzywamy Ciebie razem. E A H E
To jest dom, gdzie ślesz swojego Ducha, który tworzy jedno z nas, E E7 A A a a6
By rozbrzmiewał uwielbienia hymn. E fis H E

2. Przyjdź czekamy Cię z otwartym sercem, przyjdź i dotknij nas. E E7 A fis H
Panie przyjdź chcemy wielbić Jezus. E A H E
Przyjdź i przebacz wszystkie winy nam, Panie rozpal w sercach żar, E E7 A A a a6
Byśmy mogli Tobie śpiewać chwały hymn. E fis H E

100.    Przyjdź Synu Człowieczy

Przyjdź Synu Człowieczy, przyjdź Panie Jezu. h e Fis h (Fis)
Przyjdź Sługo Ubogich, przyjdź Panie Jezu. h e Fis h
Duch Święty mówi przyjdź, G h
Ten kto słuch niech mówi: Przyjdź. G Fis

101.    Przyjdź, uwielbiaj Pana

Przyjdź, uwielbiaj Pana, C F C
Bo On jest godzien wszelkiej czci C F C
Przyjdź, uwielbiaj Pana, C F C
Bo On jest godzien wszelkiej czci C F C
Hosanna! Hosanna! C
Jezus skałą jest, F C
Jezus skałą jest zbawienia mego F C G

102.    Przyjmij chwałę, uwielbienia moc

Przyjmij chwałę, uwielbienia moc E H A H cis
Jesteś godzien wszelkiej czci fis A H
Jezus, Jezus śpiewa serce me E H A H cis
Zmartwychwstałeś na wieki, Amen. fis A H E

Pojednałeś nas z Ojcem cis gis
Wprowadziłeś pokój przez Twój krzyż cis gis
Bóg darował Tobie Imię A H
Jezus Panów Pan i wywyższony Król. fis A H

103.    Przyjmij Ojcze

1. Przyjmij Ojcze Hostię białą, którą kapłan w górę wznosi. D h G A
Przemień Ją w Chrystusa ciało - o to lud pokornie prosi. H e A D
Przemień Ją w Chrystusa ciało - o to lud pokornie prosi. A D

2. Przyjmij wino z kroplą wody, które wkrótce się przemieni. D h G A
W krew wylaną za narody - Nią jesteśmy odkupieni. H e A D
W krew wylaną za narody - Nią jesteśmy odkupieni. A D

104.    Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary

1. Przyjmi Panie dzisiaj nasze dary, D fis h D7
Pobłogosław wino to i chleb. G e A
Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy, D Fis h G
Przyjmij w darze o dobry Boże nasz. G A G D

2. Daj nam dziś Twoimi być uczniami, D fis h D7
Bo zyskuje kto przy Tobie trwa. G e A
A Ty karmisz nas swoim ciałem, D Fis h G
Życie dajesz, tym, co dla świata zmarli już. G A G D

105.    Przyjmij Panie te dary

1. Przyjmij Panie te dary z rąk Twego kapłana, C G a e
Ten zadatek miłości Chrystusa i Pana. C G a E
Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy C G a e
Na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy. C G a E

2. Przyjmij Boże te dary, prosimy Cię ze łzami, C G a e
A dla krwi Syna Twego, zmiłuj się nad nami C G a E
Niech wonność tej ofiary przed Twój tron się wzniesie C G a e
I niech nam wiecznej chwały nagrodę przyniesie. C G a E

106.    Przyodziałeś mnie, Panie

Przyodziałeś mnie Panie w Swoją moc, D A D
Duch Twój na mnie spoczął. G A h7 A7
Wysławiam Jezu Twoje zwycięstwo, D7+ Fis7 G g7
Nad mocami ciemności! D A D
Sławię Cię, Panie mój, bo mnie wybawiłeś. D fis7 f7 G e7 A
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. D fis7 f7 G e7 A
Dzięki Ci za to, żeś D Fis7 B
Uchronił moje życie od śmierci, D
Nogi od upadku i oczy od łez. A D

107.    Przystąpmy chwalmy Go

Przystąpmy, chwalmy Go! Oto Syn Boży, miłości dar! D7 G h
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas! e C a D
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci, D7 G h
Bo radość, której nie da nikt, Ty Królu dajesz nam! e a7 D G
Przystąpmy chwalmy Go! Sławmy Go, bo On królem jest! C a G e     /
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go. a7 D G                /x2

108.    Przyszedł Anioł do Ciebie

1. Przyszedł anioł do Ciebie, A E                / D A
Zwiastował najświętszą rzecz, fis cis            / h fis
Że poczniesz Syna, Zbawiciela. D A E            / G D A
Dałaś życie Jemu, A E                    / D A
On dał życie za wszystkich nas, fis cis            / h fis
Twe matczyne serce przeszył cierń. D A E            / G D A

Ref. Jesteś matką dla Niego, D A                / G D
Jesteś matką dla wszystkich z nas. D A            / G D
Ocal naród swój, uchroń dzieci swe. fis cis fis cis        / h fis h fis
Pozwól wszystkim nam kochać Cię. D A E            / G D A

Maryjo, o Maryjo, o Maryjo... A E fis cis D A E        / D A h fis G D A

2. Tyle to już lat, A E                    / D A
Jesteś naszą nadzieją. fis cis                / h fis
Tyle to już łask wypełniłaś nam. D A E            / G D A
Dziś jesteśmy przy Tobie A E                / D A
Prosząc Cię w modlitwie swej fis cis            / h fis
Za tych, którym obcy jest Twój Syn. D A E            / G D A

109.    Pustynia jest łaską

1. Posłuchaj ludu słowa, które daję ci, e C A7 C
Abyś zrozumiał, że nadzieja w Panu jest e C A7 C
Abyś wierny był, gdy przyjdą ciemności. a e (C A7 C)
Bo On uczynił cud, gdyś przez pustynię szedł. e C A7 C
Otworzył morze, potem obłok ognia dał. e C A7 C
On wydobył ze skały strumienie. a e (C A7 C)

Ref. Pustynia i ciemna noc jest łaską D e (C A7 C)
Pustynia i ciemna noc jest łaską. D G D
Jest łaską. e (C A7 C)

2. Lecz ty szemrałeś i nie uwierzyłeś Mu. e C A7 C
Czy Bóg potrafi na pustyni nakryć stół? e C A7 C
Chleb z nieba nie przekonał ciebie. a e (C A7 C)
Gdy cię zabijał, zaczynałeś szukać Go. e C A7 C
W ciemności zrozumiałeś, że On skałą jest. e C A7 C
Przestań wątpić, Bóg umarł z miłości. a e (C A7 C)


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.narutoninja.pun.pl www.max-bakugan.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl