#1 2007-03-31 11:22:11

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

S / Ś

1.    Sanctum nomen Domini

Sanctum nomen Domini F d a E4 A
magnificat anima mea. B F g C
Sanctum nomen Domini F d a E4
magnificat anima mea. B F g C F

2.    Sandały

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli pieśń radosną. e D C e
Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością: e D C e (CDG)

Ref. Nie warto na drogę tych sandałów i płaszcza zabierać. G C D G (CDG)
Nie trzeba nam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. G C D e

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata. e D C e
Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. e D C e (CDG)

3. Gdy ukończyli żniwo swe w ostatnią drogę ruszyli. e D C e
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością mówili: e D C e (CDG)

3.    Serafini, Cherubini

Serafini, Cherubini i wszyscy Aniołowie wielbią Cię H A
Niech nasza pieśń dołączy do nich
I będzie jak dym z kadzideł przed tronem Twym

Pochwalony bądź na niebiosach
Wywyższony bądź na niebiosach
Błogosławiony bądź na niebiosach
Wysławiony bądź na niebiosach

W Tobie ja żyję, w Tobie oddycham e D H /x2
Alleluja H A /x4

4.    Serca nasze pełne Boga

1. Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały. e a e H7
Bóg sam siebie dał na pokarm w Eucharystii cały. e a e a H7 e

Ref. Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem. G a D G H7
Naszym przyjacielem drogim, naszym zaufaniem. e G a e a H7 e

2. Połamany chleb pokoju, twym mieszkaniem, Panie, jestem. e a e H7
Ty przygarniasz mnie do siebie swoim Boskim gestem. e a e a H7 e

3. Tajemnicą mnie przenikasz i okrywasz swoim cieniem. e a e H7
W głębi nocy błysk nadziei tli się twym imieniem. e a e a H7 e

5.    Serce Boga

Ref. Serce Boga, otwarte dla nas C g
Serce Boga, przebite na Krzyżu C g
Tylko Ty jesteś Bramą, F C
Tylko Ty dajesz mi życie F g

1. Wprowadzasz mnie do Twego wnętrza F G C
Dajesz żyć Twoim życiem F G C
Oddycham Twoim oddechem F G C
Żyję serca Twego biciem F C

2. Tu w ciszy oddycham pokojem F G C
Twój Duch mnie otula miłością F G C
To Ty jesteś życie moje F G C
To w Tobie żyję miłością F C

6.    Serce Jezusa

1. W Swym sercu na wieki ukryłeś nas, G A e7 A
Odnaleźć Twą miłość już czas. G A G
Podnoszę me dłonie oddając Ci cześć, e7 A D A / h
Mocy moja uwielbiam Cię. A / h e7 A

Ref. Jezu Serce Twoje schronieniem mym, D A h
Panie w Sercu Twoim mój dom. G7+ A
Umiłował mnie Pan i mogę w Sercu Jego trwać, G h
Umiłował mnie Pan na wieki. G A
Jezu Serce Twoje schronieniem mym, D A h
Panie w Sercu Twoim mój dom. G7+ A
Do nas zniżył się Pan, by Serce Swoje oddać nam, G h
Do nas zniżył się Pan, alleluja. G A

7.    Serce me do Ciebie wznoszę

1. Usłysz Panie głos wołania i ulituj się. a e a h e
Serce me do Ciebie wznoszę, Panie szukam Cię. a h H7 e

Ref. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie szukam Cię. e a e H7 e

2. Nie ukrywaj się przede mną, nie odpychaj mnie. a e a h e
Nie opuszczaj mnie Wybawco, wstrzymaj srogi gniew. a h H7 e

3. Choćby o mnie zapomnieli: matka, ojciec mój. a e a h e
Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz, w utrapienia czas. a h H7 e

4. Wskaż mi drogę Twoją Panie, prowadź ścieżką Twą. a e a h e
Bo wróg czyha na bezdrożach, wyrwij z jego rąk. a h H7 e

8.    Sławmy Pana

Ref. Sławmy Pana, wzywajmy Jego Imienia, e H7 e H7 e
Bo On Bogiem jest! H7 e

1. Śpiewajmy Mu i z serca grajmy Panu, a H7
Rozpowiadajmy, co uczynił nam. a H7
Szczyćmy się więc Jego Imieniem, a H7
Szukajmy Go - On żyje pośród nas. a H7

2. Rozmyślam wciąż o Panu, Jego dziełach, a H7
We wszystkim szukam Jego Oblicza. a H7
Pamiętam też o cudach, które zdziałał, a H7
O Jego znakach, sądach Jego ust. a H7

3. On Jahwe jest, On Bogiem naszym jest, a H7
Za Jego sprawą wszystko stało się. a H7
Na wieki pamięta o przymierzu, a H7
O obietnicy dla potomstwa Abrahama. a H7

4. Ustanowił dla nas swoje prawo, a H7
Wziął w opiekę nieboraka Izraela. a H7
Nie pozwolił nas uciskać, bronił nas, a H7
Gdy byliśmy słabi - wspomógł mocą swą. a H7

9.    Słońce nagle zgasło

1. Słońce nagle zgasło d g d
Wiatr w huragan wzrasta C g a d
Chociaż ciemno przecież widzę d g F C
Jak umiera Pan nasz. d C g

Ref. Jezu nasz, zbawco świata d C g d
Przez ile lat za nas konasz. d g d C d
Jezu nasz, zbawco świata d C g d
Przez ile lat będziesz konał. d g d C d

2. Cierniowa korona d g d
W dłonie wbite gwoździe C g a d
Jak urodzon tak umiera d g F C
W wielkiej samotności. d C g

3. W wielkiej samotności d g d
W wielkim opuszczeniu C g a d
Śmierci oddał się by człowiek d g F C
Doszedł do zbawienia. d C g

4. Do Boga powrócić d g d
Może każdy człowiek C g a d
Nawet z bardzo krętej drogi d g F C
Widać światło Boże. d C g

10.    Słowo Odwieczne - wersja 1

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży A D fis E /x2
Proszę Cię naucz mnie służyć Ci tak D E
Jak tego jesteś godzien h E A /x2

Ref. Naucz nas dawać a nie liczyć E D
Walczyć a na rany nie zważać E fis
Pracować a nie szukać spoczynku E D
Ofiarować się. G D A
Coda: ofiarować się, a nie szukać nagrody innej A
Prócz poczucia że spełniłem Twoją najświętsza wolę A

11.    Słowo Odwieczne - wersja 2

Ref. Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży. E H cis A
Proszę naucz mnie służyć Tobie, tak jak jesteś tego godzien. E H cis A
Naucz mnie dawać, a nie liczyć, - w walce na rany nie zważać A H / A E
Spraw bym pracując nie szukał spoczynku, A H
a za ofiarę nie chciał nic więcej - prócz poczucia, E Gis cis / A
że spełniłem Twą wolę. H

12.    Słuchaj Izraelu

Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym. E fis gis fis
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem.
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.

13.    Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem

Ref. Słuchaj, Izraelu, a E a
Pan jest naszym Bogiem, a G C
Pan jest naszym Bogiem, d E a7 F
Panem jedynym. F E a

1. Miłość cierpliwa jest, miłość jest łaskawa, G F E
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, G F d E
Nie unosi się, pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, G F E
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem. G F d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan, F E d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. F E d E

2. Miłość nie pamięta złego, Nie cieszy się z niesprawiedliwości, G F E
Lecz współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi, G F d E
Wszystkiemu wierzy, We wszystkim pokłada nadzieję, G F E
Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje! G F d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. F E d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. F E d E

3. I gdybym rozdał na jałmużnę Całą majętność moją, G F E
Lecz miłości bym nie miał, Nic bym nie zyskał. G F d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. F E d E
Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. F E d E

14.    Słychać głos strażnika w dali

1. Słychać głos strażnika w dali, A E E7 D C E7
On woła nas, abyśmy wstali: A fis h E E7
"Jeruzalem, zbudź się ze snu!" A fis h E A
Jasny głos w pośrodku nocy E E7 D C E7
Podnosi nas ze snu niemocy, A fis h E E7
"O panny mądre, stańcie tu! A fis h E A
Pan młody zbliża się, E A
Zgotujcie lampy swe, alleluja! E A h E A
On wzywa was na godów czas, E A fis E D
Musicie wyjść naprzeciw Mu." A fis h E A

2. Syjon wstał, zbył się senności, A E E7 D C E7
A serca im biją z radości, A fis h E E7
Gotowi stają już u bram. A fis h E A
Niebios Pan w Swej prawdy sile, E E7 D C E7
Z bogactwem łask przyjdzie za chwilę, A fis h E E7
Już gwiazda Jego świeci nam. A fis h E A
Przyjdź, Panie, zbaw od win. E A
Tyś Jezus, Boży Syn, o Hosanna! E A h E A
Do Uczty Swej nas przyjąć chciej, E A fis E D
Wesele wieczne w serca wlej. A fis h E A

3. Gloria, głos się już budzi, A E E7 D C E7
Aniołów śpiew zstąpił do ludzi, A fis h E E7
Już grają harfy, bije dzwon. A fis h E A
Bramy te z pereł dwunastu, E E7 D C E7
Otwarte są dla nas ku Miastu, A fis h E E7
Gdzie wśród Aniołów jest Twój tron. A fis h E A
Nie pojął ludzki duch, E A
Nie poznał wzrok, ni słuch, co nas czeka. E A h E A
Daj stanąć nam i śpiewać tam E A fis E D
Na wieki, gdzie Ty mieszkasz Sam. A fis h E A

15.    Słyszę już armii Pana głos

Słyszę już armii Pana głos. Słyszę już armii Pana głos. E fis H E H7 E
Słyszę armii głos, słyszę Pana głos, E cis
To idzie armia Pana, uwielbiając Go A fis H7

16.    Spiritus Jesu Christi

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, B A d C F
Confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. F B F C d g A F B F C d A d

17.    Spocznij na nas Duchu Pana

Spocznij na nas Duchu Pana, D fis G        / C G a
Duchu mądrości i rozumu, D fis G         / C G a
Duchu poznania i bojaźni Bożej, D fis G D        / C G a e
Duchu miłości i mocy. e A D (G A)        / F G C (a G)

18.    Spojrzyj z nieba wysokiego

1. Spojrzyj z nieba wysokiego, E A E fis H
Zbawicielu, nasz Panie, A E fis7 H
Na potrzeby ludu Twego! E A E fis H
Przyjmij nasze wzdychanie! A E fis7 H
Ty, Pocieszycielu nasz, H7 E H7 E fis cis7 H
Dzieci Twoje zachowasz. H7E H7 E fis cis7 H
Ty się nad nami zlitujesz, E A E fis H
Ty nas wszystkich opatrujesz. A E A H7 E

2. Podaj nam Twej mocnej ręki, E A E fis H
Jezusie, Błogosław nas. A E fis7 H
Za to Ci serdeczne dzięki E A E fis H
Śpiewamy na każdy czas. A E fis7 H
Gdy do grzechu wpadniemy, H7 E H7 E fis cis7 H
Ratuj nas, bo zginiemy; H7E H7 E fis cis7 H
Zbaw nas z miłosierdzia Twego E A E fis H
Od potępienia wiecznego! A E A H7 E

19.    Spójrz na ptaki niebieskie

1. Spójrz na ptaki niebieskie, które karmi nasz Bóg. A cis D A
Czy nie jesteś czymś więcej od nich tu? D A E

2. Nie troszcz się o swe życie, co jeść będziesz, co pić. A cis D A
Wie twój Ojciec najlepiej co ci dać. D A E

3. Szukaj napierw królestwa, w którym jest Jezus Bóg, A cis D A
A otrzymasz zapłatę za swój trud. D A E

20.    Stańmy radośnie

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, D h
Że Jezus Królem jest, D
Stańmy radośnie i mówmy każdemu, A7 G
Że Jezus Królem jest, A D G D
Stańmy radośnie i mówmy każdemu, D
Że Jezus Królem jest, fis D
Że Jezus Chrystus Królem królów jest. A7 e A7 D
On Królem jest. G D

21.    Strumieniu wody żywej

Strumieniu wody żywej płyń, C F G C
Przemień mą słabość w Twoją moc, C F G C
Proszę przyjdź, pragnę przyjdź! F G F G

22.    Stworzycielu gwiazd świecących

1. Stworzycielu gwiazd świecących, g B F g
Wieczne światło nas wierzących, F F7 B
Zbawicielu wszystkich ludzi, g C
Niech Cię głos pokornych wzbudzi. g B F g

2. Ty żałując świata waszego, g B F g
śmiertelnie zachorzałego, F F7 B
przyniosłeś lekarstwo drogie, g C
leczyć grzesznym rany srogie. g B F g

3. Już się miał świat ku zmrokowi, g B F g
gdyś rówien Oblubieńcowi, F F7 B
wyszedł jako zdrój z krynicy, g C
z Matki, Przeczystej Dziewicy. g B F g

4. Prosim, Panie litościwy, g B F g
przyszły Sędzio sprawiedliwy, F F7 B
broń nas, dokąd czas jest tego, g C
od szatana zdradliwego. g B F g

5. Chwała Ojcu Przedwiecznemu g B F g
i Synowi Mu równemu, F F7 B
i z Duchem Świętym społecznie, g C
niechaj nie ustanie wiecznie. g B F g

23.    Szachownica

1. Uwielbia Ciebie Boże ziemia szachownicą pól, a G a
Uwielbia Ciebie Panie cały świat. C G C E
Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór, a G a
Jesiennym liściem co na ziemię spadł. a G a

Ref. Pochwalony bądź Panie nasz, uwielbiony bądź Ojcze nasz. a F G C E a F G a /2x

2. Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas a G a
I nowe życie ciągle rodzi się. C G C E
I choć stworzony niezmieniony pozostaje świat. a G a
Całą potęgą sławi Imię Twe. a G a

3. Szepty strumienia, czar istnienia, każdy nowy dzień a G a
Tęsknoty by dogonić szczęścia bieg. C G C E
Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń. a G a
Cała potęga sławi imię Twe. a G a

24.    Szema Izrael

O Izrael, szema Izrael! a C F G a
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg a D G C
Wszystko co mam oddaje Mu a D G C
On jedynym Panem jest a D G C
Szema Izrael, szema Izrael F G F G

25.    Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż

1. Szeroko Twojej łaski E H
Rzeka płynie wciąż, fis H
Z miłością, E H
Darmo dajesz życia dar. fis H

Ref. Przed Tobą korzę się, cis
Chcę w pełni pojąć miłość Twą. A H

2. Tak łatwo, E H
Można przyjść do Ciebie, łaskę wziąć. fis H
Z radością, E H
Darmo dajesz życia dar. fis H


26.    Szukałem kiedyś przyjaciela

1. Szukałem kiedyś przyjaciela, zbyt długo czekałem co dnia. C d
Czasem bliscy o mnie mówili, odnajdywałem swoje ja. G F C
Szukałem kiedyś przyjaciela, zdolnego otworzyć serce me. C d
Odeszli wszyscy, zapomnieli w rozpaczy zostawiając mnie. G F C

Ref. Spotkałem kiedyś Ciebie Chryste i rzecz cudowna stała się. F G C a F G C C7
Znalazłem w Bogu przyjaciela i Tyś mym szczęściem w każdy dzień. F G C a F Fis G C

2. Szukałem kiedyś swego szczęścia. Praca i praca w każdy dzień. C d
Bogactwa nawet cały stos a zamiast szczęścia, zwykły dzień. G F C
Szukałem kiedyś swego szczęścia nadzieją karmiąc się co dnia. C d
Człowiekiem jestem, wszystko mi wolno, lecz dusza niewolniczo łka. G F C

27.    Szukałem miłości wśród ludzi

1. Szukałem miłości wśród ludzi, C a
Lecz każdy odrzucał mnie z pogardą. F G
Ty jeden, Panie, zrozumiałeś mnie, C a
Podając swą pomocna dłoń. F G

Ref. Na zbolałe Twe ramiona, F G
Położyłem własny krzyż, C a
Zapomniałem, że przez mekę trzeba iść, F G C C7
Czy pomożesz Synu Boga, F G
Mi z upadku tego wstać, C a
Bo przez życie długa droga, F G
Jezu pomóż wstać. C

2. Chciałem pomóc Chrystusowi, C a
Grzechy świata tego nieść, F G
I przyrzekłem Jezusowi, C a
Wieczną prawdę w sobie mieć. F G

28.    Szukałem Was

Szukałem Was C G C
Teraz wy, do mnie przychodzicie. F C F E

Świadku Chrystusa - bądź zawsze z nami CGC - F E
Patronie małżeństw - bądź zawsze z nami CGC - F E
Orędowniku pokoju - bądź zawsze z nami CGC - F E
Świadku nadziei - bądź zawsze z nami CGC - F E
Przyjacielu młodych - bądź zawsze z nami CGC - F E
Drogowskazie Życia - bądź zawsze z nami CGC - F E

Szukałem Was C G C
Teraz wy, do mnie przychodzicie. F C F E

Rybaku ludzi - bądź zawsze z nami CGC - F E
Nadziejo zagubionych - bądź zawsze z nami CGC - F E
Niestrudzony pielgrzymie - bądź zawsze z nami CGC - F E
Wzorze ojcostwa - bądź zawsze z nami CGC - F E
Siewco radości - bądź zawsze z nami CGC - F E
Czcicielu Matki Najświętszej - bądź zawsze z nami CGC - F E

Szukałem Was C G C
Teraz wy, do mnie przychodzicie. F C F E

Apostole Miłości - bądź zawsze z nami CGC - F E
Towarzyszu cierpiących - bądź zawsze z nami CGC - F E
Apostole Miłosierdzia Bożego - bądź zawsze z nami CGC - F E
Obrońco życia - bądź zawsze z nami CGC - F E
Apostole czystości - bądź zawsze z nami CGC - F E
Ty, który czekasz na nas - bądź zawsze z nami CGC - F E

Szukałem Was C G C
Teraz wy, do mnie przychodzicie. F C F E

29.    Ślepca krzyk

1. Ślepca krzyk ciągle w uszach mi brzmi. a G F E /x3
Woła hej! E E7
Pokaż mi drogę. /3x
Drogę do domu.

2. Ulicznik za mną woła co sił. a G F E /3x
Woła hej! E E7
Pokaż mi życie. /3x
Życie prawdziwe.

3. Nikodem nocą do Pana rzekł. a G F E /3x
Wołał hej! E E7
Pokaż mi prawdę. /3x
Pokaż prawdę jedyną.

4. Jezus z krzyża przy drodze rzekł. a G F E /3x
Do mnie rzekł. E E7
Ja jestem Drogą.
Ja jestem Prawdą.
Ja jestem Życiem.
Jestem życiem prawdziwym.

5. Każdy z nas dzisiaj woła co sił. a G F E /3x
Woła hej! E E7
Jezus jest Drogą.
Jezus jest Prawdą.
Jezus jest Życiem.
Jezus życiem prawdziwym.

30.    Śpiewa Izrael

Śpiewa Izrael swemu Panu dziś. e H7 H7 e /2x
Śpiewa, śpiewa Izrael. e H7 H7 e e H7 /3x
Śpiewa swemu Panu dziś. H7 e

31.    Śpiewaj alleluja Panu

Śpiewaj alleluja Panu h fis h (fis)
Śpiewaj alleluja Panu h D Fis
Śpiewaj alleluja, śpiewaj alleluja h fis G D
Śpiewaj alleluja Panu h fis h (fis)

32.    Śpiewaj Panu

Śpiewaj Panu, swemu Bogu serce daj i wysławiaj F C d
Jego uśmiech, i skinienie głowy, którym zsyła tyle łask F C d
Jeśli tylko sam spróbujesz wsłuchać się w Jego głos, F C d
Zabrzmi w duszy niczym dzwon. d
Będziesz zawsze się uśmiechać tak jak On. F C d
Śpiewaj Panu, swemu Bogu, modlitwę, niby żagiel rozpiętą F C d F C
Na dźwięków maszt. d
Czekaj wichru, co porwie ją w niebo jak rybitwę. F a d B
Znów rozwinie swe skrzydła jak ten ptak. F C d

33.    Śpiewaj Panu: Alleluja!

Śpiewaj Panu: Alleluja! E H7 A E
Śpiewaj Panu: Alleluja! E H7 A E
On jest naszym Bogiem, Królem naszym jest, A H7 E A H7 E      /
Godzien wszelkiej chwały, oddajmy Mu cześć. E A H7 E A H7 E    /x2

34.    Śpiewaj Panu nową pieśń

Śpiewaj Panu nową pieśń, D A h E7 A
Chwal, śpiewaj w każdy czas, G D e D A
Chwal, śpiewaj w każdy czas! G D G A D

35.    Śpiewajmy dobremu Bogu

1. Zobaczcie jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec... G D G G7 C E A D

Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu - Alleluja. G G7 C G D7 G /x2

2. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy... G D G G7 C E A D

3. Wiemy, że gdy się objawi , będziemy do Niego podobni... G D G G7 C E A D

4. Każdy kto ma w Nim nadzieję, podobnie jak On jest święty... G D G G7 C E A D

5. Będziemy widzieć Pana takiego jakim jest... G D G G7 C E A D

36.    Śpiewajmy Panu na wieki

Śpiewajmy Panu na wieki Jego chwała trwa. D h G A
Śpiewajmy Panu, radośnie klaszczmy w dłonie. D h G A
Śpiewajmy Panu, bo On jest żywy pośród nas. Śpiewajmy Panu Alleluja! D h G A

37.    Śpiewam Tobie Magnificat

Ref. Śpiewam Tobie, śpiewam Panie, śpiewam e a
Imieniu Twemu. D h
Śpiewam Tobie, śpiewam Panie, śpiewam e a
Imieniu Twemu. D h

1. Wielbi ma dusza Pana, e a
Raduje się duch mój w Bogu. D h
On wejrzał na mą małość, e a
Pan dotknął sługę swoją. D h

2. Pokolenia sławić mnie będą, e a
Wielkie rzeczy mi Pan uczynił. D h
Święte jest Imię Jego, e a
Chwalmy Najwyższego. D h

3. Darzy miłosierdziem ludzi, e a
Pokolenia żyjące w bojaźni. D h
Okazuje moc swojej ręki, e a
Rozprasza pyszniących się w sercach. D h

4. Pan strąca władców z tronu, e a
Wywyższa pokornych, ubogich. D h
Głodnych nasyca dobrami, e a
Bogatych odprawia z niczym. D h

5. Ujął się za sługą swoim, e a
Izraelem swoim dziedzictwem. D h
Pamiętając o swym miłosierdziu, e a
Obietnicy dla Abrahama. D h

38.    Świat na Ciebie czeka

Ref. Świat na Ciebie czeka Panie C
Jak na sen zmęczony dzień F E
Tak jak miłość na spotkanie F G E A7
Jak na deszcz kwiatów cień. d G C

1. To jest nasze radosne czekanie C d G C
Choć fioletem zasnute są dni d G C
Teraz Gabriel Nazaret Maria E a
A w Betlejem, to noc jeszcze śpi. D7 G / G7

2. Oto idzie silniejszy ode mnie C d G C
Że sandałów niegodnym mu nieść d G C
I w te dni, co nam płyną po kropli E a
Wleje życia nowego treść. D7 G / G7

39.    Światłem i zbawieniem mym

Ref. Światłem i zbawieniem mym. C F G C
Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan. a F G C
Łaską Swą prowadzi mnie. C F G C
W Jego ręku jest mój los. a F G C

1 Pan moim światłem i zbawieniem moim, C F
kogo miałbym się lękać? G
Pan obrońcą mego życia, C F
Przed kim miałbym czuć trwogę? G

2 Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, C F
Moje serce nie poczuje strachu. G
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, C F
Nawet ufność wtedy swą zachowam. G

3 O jedno tylko Pana proszę i oto zabiegam, C F
Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu G
Abym kosztował słodyczy Pana, C F
Stale się radował Jego świątynią. G

40.    Święta Maryjo, Królowo

Święta Maryjo, Królowo, D A D
Naszych codziennych spraw. G D A
Prowadź nas jasną drogą, G A
Prowadź nas jasną drogą, D G
Aż do niebieskich bram. D A D (D7) / D A D /x2

41.    Święte Imię Jezus

Święte Imię Jezus G C D /x2          /
Jest na ustach mych i w sercu mym, e C      /
W mocy Ducha uwielbiam Cię. F         /x2

Nie ma w innym zbawienia, e H7            /
Gdyż nie dano nam ludziom, e A           /
Innego imienia, C             /
W Nim zbawienie jest. C D / D G        /x2

42.    Święte Imię Twe

1. Święte Imię Twe jest w sercu mym, C G a
Więc pragnę wyznać Tobie, że a d G
Bez Ciebie nie ma mnie, G C C7
Bo Tyś mnie stworzył i do Ciebie należeć chcę, F E7 D
Tyś mój Bóg, ma miłość F G E G

Ref. Jezus dziś przychodzi w mój dom, C F (d) C (e)
Raduje serce me, otwiera, daje życie nowe. F f C G
Jezus dziś przychodzi w mój dom, C F (d) C (e)
Raduje serce me i daje Siebie mi. F f As
To mój Pan przychodzi w mój dom, C F (d) C (e)
Raduje serce me i daje Siebie mi. F f As

2. Święte Imię Twe jest w sercu mym, C G
Więc pragnę śpiewać Tobie, że
Radość rozpiera mnie,
Bo Ty przychodzisz, by wspierać łaską mnie,
To mój Pan przychodzi. (As B)

43.    Świętemu Bogu oddaj cześć

Świętemu Bogu oddaj cześć, - dziękczynną serca śpiewaj pieśń, E H cis gis
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam. A E D fis H
W Nim, słaby mocnym staje się gis cis fis
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, H gis cis
Gdyż wszystko dał nam Bóg. Dał nam Bóg, dał Bóg. cis D fis H E

44.    Święty jest nasz Pan

Święty jest nasz Pan o Święty Pan Zastępów. e D e
Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn. G D G E
Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, bo Jego droga prawdą jest. a D G e
Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. C D e E
Święty o Święty, zawsze był i jest, i będzie wciąż ten sam. a D G e ad G e E
Choć grzeszny cały świat, On czysty, wciąż niewinny jest. a D G e
Święte imię Twe. C D e

Godzien jest nasz Pan, o godzien Pan zastępów. e D e
Jego dobroć ciągle płynie poprzez nas. G D G E
Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam. a D G e
Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. C D e E
Godzien, o godzien zawsze był i jest, i będzie wciąż ten sam. a D G e ad G e E
Choć grzeszny cały świat, On czysty, wciąż niewinny jest. a D G e
Godne imię Twe. C D e

45.    Święty, nadchodzi Święty

Ref. Święty, nadchodzi Święty! h fis
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie! G A h
Święty, nadchodzi Święty! Pokutę czyńcie, na twarze padajcie! h fis G A h
Nad Jordanem pośród rozłożystych drzew, h A h
Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe, h A h
Prorok dzieje przepowiada, - Lud wybrany Boży jest. G fis h

46.    Święty Pan zastępów jest

Święty, Święty, Święty, Pan zastępów jest. C a G C F d7 C G
Święty, Święty, Święty, Pan zastępów jest. C a G C F d7 G7
Cała ziemia jest pełna Jego chwały. C C7 F D D7 G /2x
Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Święty jest nasz Pan. E E7 a F G C

47.    Święty, Święty

1. Święty, Święty, Święty, Święty, C G
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów! F C
Dziś wznosimy nasze ręce, Uwielbiając miłość Twą. C7 F / C e a
Święty, Święty, Święty, Święty! d G C

2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze - jak jest dobrze być Twym dzieckiem!
Dobry Ojcze, Dziś wznosimy nasze ręce, - uwielbiając miłość Twą.
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.

3. Drogi Jezu, drogi Jezu, - Swoją Krwią nas odkupiłeś,
Drogi Jezu, dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą.
Drogi Jezu, drogi Jezu!

4. Duchu Święty, Duchu Święty, - Przyjdź, napełnij nas na nowo!
Duchu Święty. Dziś wznosimy nasze ręce, - uwielbiając miłość Twą.
Duchu Święty, Duchu Święty!

48.    Święty, święty, święty, święty, święty Pan

Święty, święty, święty, święty, święty Pan D fis G
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król D fis G
Otwieram serce me, D fis
Podnoszę ręce swe, h fis
Królu wejdź i rozgość się G A


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.dbzpbf.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.max-bakugan.pun.pl www.narutoninja.pun.pl