#1 2007-03-31 11:35:32

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

W

1.    W ciemności idziemy, w ciemności

W ciemności idziemy, w ciemności d B
Do źródła Twojego życia d g A
Tylko pragnienie jest światłem d C F A
Tylko pragnienie jest światłem B A

2.    W drogę z nami wyrusz Panie

1. W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać. C a d G
Gdy zbłądzimy, podaj rękę, gdy upadniemy, pomóż wstać. C a F G

Ref. I do Serca Swego prowadź, prowadź nas. C a d G C G

2. Zabierz smutek, przywróć radość, C a
Osłabionym dodaj sił, d G
Byśmy innym nieść pomogli C a
Ciężar krzyża przez ten świat. F G

3. Poprzez piachy, ostów kolce, C a
Z nami idź do niebios bram. d G
Po pustyniach wody swojej C a
Zabłąkanym, zechciej dać! F G

4. Gdy do Pana odejdziemy, C a
Niech nie płacze po nas nikt, d G
Bo my przecież z Nim być chcemy C a
Jego łaską wiecznie żyć. F G

3.    W kropli wiosennego deszczu

W kropli wiosennego deszczu, D
W zachwycie świeżych kwiatów - bądź uwielbiony Panie. D7+ D7 G A D
Uwielbiony bądź - uwielbiony Panie G D /x2
Uwielbiony bądź - po wszystkie wieki. Uwielbiony bądź. G D h / D A C9 D

4.    W kruszynie chleba

W kruszynie chleba Panie jesteś, G h e
Schowany, wielki, Ty Pan. C D G e
Przychodzisz do nas już przez wieki, C D G e
By ofiarować siebie nam. C A7 D D7

W tych kroplach wina Twoja krew G h e
Przelana za nas, Panie mój. C D G e
Tak wiele jej na krzyżu było, C D G e
aby odkupić nas od zła. C A7 D D7

Ty, Panie, miłością jesteś. G h e
Ty, Panie, kochasz nas. C D G e
I proszę Ciebie, by tak było C D G e
Wciąż przez wiele lat! C A7 D D7

5.    W krzyżu cierpienie

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, G C D7 G h C D7 G
W krzyżu miłości nauka. E C h G E7 a d4-3
Kto Ciebie Boże, raz pojąć może, G D7 G7 a7 D7 H7 e
Ten. nic nie pragnie, ni szuka. H7 c D7 G

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, G C D7 G h C D7 G
Dla duszy smutkiem zmroczonej. E C h G E7 a d4-3
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, G D7 G7 a7 D7 H7 e
W boleści sercu zadanej. H7 c D7 G

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, G C D7 G h C D7 G
Serce ci na wskroś przepali, E C h G E7 a d4-3
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, G D7 G7 a7 D7 H7 e
On ciebie wesprze, ocali. H7 c D7 G

4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, G C D7 G h C D7 G
Lub serce czyjeś zawiodło: E C h G E7 a d4-3
O ,nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, G D7 G7 a7 D7 H7 e
Krzyż niech ci stanie za godło. H7 c D7 G

6.    W lekkim powiewie

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. a D a /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a

7.    W moim sercu wyrósł krzyż

W moim sercu wyrósł krzyż, a
Który życie daje mi, a E
On przyprowadził mnie do Ciebie E
O Panie tylko Ty E F E a
Możesz odbudować mój dom E a E

Ref. Maryjo weź mnie za rękę a e
Podprowadź pod Twego syna, F E
Przyciśnij mnie do drewna, a e
Niech spłynie Krew i mnie oczyści. F E

8.    W naszych ciemnościach

W naszych ciemnościach, o Panie, H e
Rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie. e D G C G D
W naszych ciemnościach, o Panie, G e C a
Rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie. H e a H e a H

9.    W Twoim cieniu

1. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych e C
Pokój poznam poprzez miłość Twą D H7
Choć upadnę nie będę martwił się e C
Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych D e

Ref. Znajdę w cieniu a           /
Znajdę w cieniu e          /
Znajdę w cieniu H7         /
Skrzydeł Twych e        /x2

2. W Twoim cieniu me schronienie jest e C
Twa osłona nie zawiedzie mnie D H7
Wobec strzał ja nie muszę trwożyć się e C
Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych D e

10.    W Twoje ręce

Ty jesteś zawsze wierna a G F E
Ucz nas ufać do końca. C F G
Temu, który nam pierwszy zaufał. F E a G
Wstawiaj się za nami u Syna. d C E
W Twoje ręce, o Matko, składamy dar a F G C
Naszego zawierzenia Panu. F G E

11.    Wdzięczność

Ref. Jak wysłowić Wdzięczność za tysiące łask, e H7 e G7
Jak okazać miłość mą? C D7 G H7
Mój Boże powiedz, wskaż mi jak H7 e a
Okazać miłość mą? e H7 e (H7)

1. Za ciepło, słońce, światło gwiazd, e H7 e G7
ciemną noc i jasne dni. C D7 G H7
Przyjm moich oczu wdzięczny blask, C D7 G H7
mój Boże dzięki Ci. e H7 e

2. Za poszum lasu, kwiatów woń, e H7 e G7
zboża łan co złotem lśni, C D7 G H7
Ku Tobie Panie wznoszę dłoń, C D7 G H7
mój Boże dzięki Ci. e H7 e

3. Za błękit nieba, ptaków śpiew, e H7 e G7
morza toń i szelest czcin, C D7 G H7
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew, C D7 G H7
mój Boże dzięki Ci. e H7 e

12.    Wejdźmy do jego bram

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, a G a
U jego tronu oddajmy cześć. a G a
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, a G a
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń! a G a

Rozraduj się w Nim, F G a
Twym Stworzycielu, a
Raduj się w Nim, F G
Światłości twej! a
Rozraduj się w Nim, F G
Twym Zbawicielu, a
Rozraduj się w Nim F G
I wywyższać Go chciej. a

13.    Wesel się, Królowo miła

1. Wesel się, Królowo miła; A fis h D A
Bo Ten, któregoś zrodziła, E fis h D Cis
Zmartwychwstał Pan nad panami, A D E fis D E
Módl się do Niego za nami, A D E fis D E
Alleluja, alleluja. A D E A H E7 A

2. Ciesz się i wesel się w niebie, A fis h D A
Proś Go za nami w potrzebie, E fis h D Cis
Byśmy się też tam dostali A D E fis D E
I na wiek wieków śpiewali: A D E fis D E
Alleluja, alleluja! A D E A H E7 A

14.    Wesel się, Panno Maryjo

1. Wesel się, Panno Maryjo. D A D A h
Alleluja, alleluja, alleluja. A h A h A h A7

2. Bo Ten, któregoś zrodziła D A D A h
Alleluja, alleluja, alleluja. A h A h A h A7

3. Zmartwychwstał, jak zapowiedział, D A D A h
Alleluja, alleluja, alleluja. A h A h A h A7

4. Módl się za nami do Boga, D A D A h
Alleluja, alleluja, alleluja. A h A h A h A7

15.    Wesoły nam dzień dziś nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, A fis h D A
Którego z nas każdy żądał: E fis h D Cis
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

2. Król niebieski k`nam zawitał, A fis h D A
Jako śliczny kwiat. zakwitał: E fis h D Cis
Po śmierci się nam pokazał. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

3. Piekielne moce zwojował, A fis h D A
Nieprzyjaciele podeptał, E fis h D Cis
Nad nędznymi się zmiłował. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, A fis h D A
Ojce święte tam pocieszał. E fis h D Cis
Potem iść za sobą kazał. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

5. Którzy v otchłaniach mieszkali, A fis h D A
Płaczliwie tam zawołali. E fis h D Cis
Gdy Zbawiciela. ujrzeli. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

6. "Zawitaj, przybywający - A fis h D A
Boży Synu wszechmogący, E fis h D Cis
Wybaw nas z piekie1nej mocy". A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

7. Wielkie tam wesele mieli A fis h D A
Gdy Zbawiciela ujrzel1. E fis h D Cis
Którego z dawna żądal1. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

8. Potem swą mocą zmartwychwstał, A fis h D A
Pieczęci z grobu nie ruszał. E fis h D Cis
Na stróżach wielki strach powstał. A D E fis D E
Alleluja, Alleluja! A D E A H E7 A

16.    Weź mnie Panie ze sobą

Ref. Weź mnie Panie ze sobą, weź mnie obok siebie, G C G
Z butami po drogach, stopami po niebie. h e h e D
Weź mnie Panie ze sobą, weź mnie obok siebie, G C G
Z butami po drogach, stopami po niebie. h e C D G

1. Kiedy dzień otworzysz, C G
Ja się w nim otworzę, C G
Na Twoje doliny e
I na Twoje morze. D

2. Jasny tak jak ogień, C G
Gdy wygląda z mroku, C G
Pójdę by Cię chwalić e
Tysiącami kroków. D

3. Przed siebie zaśpiewam, C G
Że za Tobą chodzę. C G
Za sobą zawołam e
Wszystkich, co po drodze. D

17.    Widzę nowe niebo i ziemię

Widzę nowe niebo i ziemię, D G D G D /x2
Miasto święte Jeruzalem. D G D C D /x2
Oto dzisiaj zstępuje do nas z nieba, D G D G D /x2
Jego miłość na nas wylewa się. D G D C D /x2

Ref. Na skale zbudował swój Kościół C D
I bramy otchłani nie przemogą go.
Na skale zbudował swój Kościół.
Barankowi cześć, chwała i moc.

Oto przybytek Boga z ludźmi, D G D G D
Jest z nami Pan nasz Emmanuel. D G D C D
Łez, śmierci, żałoby już odtąd nie będzie, D G D G D
Gdy mądrość Krzyża napoi Cię. D G D C D

18.    Wielbić mego Pana Chcę

Wielbić mego Pana chcę. C F C G /x2
On zmienił życie me pewnego dnia, On zmienił serce me F G C a F G C
I wskazał mi drogę swą, dał życie wieczne mi, F G C a
Więc chcę powiedzieć, F G
Że wielbić mego Pana chcę. C

19.    Wielbić mego Pana Chcę, bo On godzien chwały

Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien chwały jest. C F C F C F C F
On uwalnia mnie sam od wrogów mych. C G F C
Mój Pan żyje, opoką moją jest F C F C
I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. F C G
Mój Pan żyje, opoką moją jest F C F C
I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój, Zbawca mój. F C G

20.    Wielbić Pana chcę

Wielbić Pana chcę d G d
Radosną śpiewać pieśń B C F A
Wielbić Pana chcę d G d
On źródłem życia jest. B C d

21.    Wielbię Ciebie, w każdym momencie

Wielbię Ciebie, w każdym momencie, D A7 h7 G A7
O, Żywy Chlebie nasz D e fis7 G A7 D7
W tym Sakramencie. e A7 h (D)

22.    Wielbij, wielbij Go

1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą. E H cis A / A H E
Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień, E H cis / A H E

Ref. Bowiem Pan jest godzien, E7 A H E
Godzien przyjąć chwały pieśń, E7 A H E
Bowiem Pan jest godzien, E7 A H E
Godzien przyjąć chwały pieśń. E7 A H E

2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym. E H cis A / A H E
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił, E H cis / A H E

3. Wielbij , wielbij Go, wielbij życiem swym. E H cis A / A H E
Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś. E H cis / A H E

23.    Wiele jest serc

Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, a d G C E     /
Wiele jest serc, które czekają wciąż. a d E a        /x2

1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem, a d G C E
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. a d E a

2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, a d G C E
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. a d E a

24.    Wielki jest nasz Bóg

Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król. D G D G
Wielki jest nasz Pan - On stworzył cały świat. D h G A D
Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć, D G D G
Niech Jemu chwała brzmi, On stwórca wszystkiego jest. D h G A D
Jego Imię jest większe niż każde inne imię. C G A
Jego moc jest największa - On stworzył niebo i ziemię. C G A

25.    Wielkie i dziwne

1. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, e D a e
Panie Boże wszechmogący G D a C D
I sprawiedliwe są drogi Twoje, G D h e
Królu narodów, Królu narodów C D e e C D e e

2. Któż by się nie bał Ciebie, o Boże, e D a e
I nie uwielbił Twego Imienia, G D a C D
Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje G D h e
Królu narodów, Królu narodów C D e e C D e e

3. Toteż przyjdą wszystkie narody, e D a e
I oddadzą Tobie pokłon, G D a C D
Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje G D h e
Królu narodów, Królu narodów C D e e C D e e

26.    Wierzę, lecz moja wiara Panie

1. Wierzę, lecz moja wiara Panie A E fis
Cieniem zaledwie Twojej wiary jest. D E A fis
Cieniem Twej Bożej wiary we mnie jest, D E A fis
O Panie, umocnij mnie. h d A

2. Ufam, ale nadzieja moja A E fis
Cieniem zaledwie Twej nadziei jest. D E A fis
Nadziei, że Słowa Twe przemienią mnie, D E A fis
O Panie, umocnij mnie. h d A

3. Kocham, lecz moja miłość, Panie A E fis
Cieniem zaledwie Twej miłości jest. D E A fis
Cieniem miłości Bożej do mnie jest, D E A fis
O Panie, umocnij mnie. h d A

4. Marzę o wielkim szczęściu, Panie. A E fis
Ale marzenia moje cieniem są, D E A fis
Cieniem zaledwie tego szczęścia są, D E A fis
do którego zapraszasz mnie. h d A

27.    Wierzę w Ciebie, Panie

1. Wierzę w Ciebie, Panie coś mnie obmył z win, e C D e
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn, e C D G
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, a D G C
W Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać, a D G H7
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram, a D G C
Tam przygarniesz nas do siebie. e D H7 e

2. Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg, e C D e
Tyś jest moją drogą najpiękniejszą z dróg, e C D G
Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie, a D G C
Boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie, a D G H7
Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz a D G C
Bo Ty, Panie, jesteś ze mną. e D H7 e

3. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc, e C D e
Tyś jest mym ratunkiem w najburzliwszą noc, e C D G
Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża toń, a D G C
Moją słabą ludzką rękę ujmij w Swoją dłoń, a D G H7
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat, a D G C
I nic złego mnie nie spotka. e D H7 e

4. Tobie, Boże Ojcze wiarę swoją dam, e C D e
W Tobie Synu Boży ufność swoja mam, e C D G
Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp, a D G C
I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce głąb, a D G H7
Duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar, a D G C
Daj mi stać się Bożą rolą. e D H7 e

28.    Wierzę, że droga którą idę

Wierzę, że droga którą idę E A
Jest Panie jedną z Twoich dróg fis H
Zamykam oczy, żeby widzieć Gis cis
Otwieram serce na Twój cud fis H
Do Ciebie wołam w trudną chwilę E A
Ufam Ci kiedy ziemia drży fis H
Za to, że zawsze jesteś przy mnie Gis cis
Chcę podziękować Panie Ci. fis H

29.    Wierzymy w Ciebie Chryste

Ref. Wierzymy w Ciebie Chryste d a g 7 d
Napełnij serca Twoim światłem, g C 7 F
Byśmy się stali dziećmi światłości. B C F d g B a 7 d

1. Któż jest .wśród bogów równy Tobie, Panie d
W blasku świętości, któż Ci jest podobny? A 7 g a

2. W Tobie jest źródło życia i w Twej " d
Światłości oglądamy światłość. A 7 g a

3. Bóg jest światłością a nie ma w Nim d
Żadnej ciemność. A 7 g a

Ref. Wierzymy w Ciebie...

4. Przystąpmy do Niego, d
a będziemy oświeceni. A 7 g a

5. Nasz Zbawiciel , Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, d
A rzucił światło na życie przez Ewangelię. A 7 g a

6. Pan mówi: Ja jestem Światłością świata, d
Kto idzie za Mną, będzie miał Światło Życia. A 7 g a

Ref. Wierzymy w Ciebie...

7. My jesteśmy Wybranym Plemieniem, d
Królewskim Kapłaństwem, Świętym Narodem. A 7 g a

8. Ogłaszamy więc dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności d
Do Swojego przedziwnego Świata. A 7 g a

30.    Witaj, Gwiazdo morza

1. Witaj, Gwiazdo morza, G C G
Wielka Matko Boga, a e G D
Panno zawsze czysta, G C G
Bramo niebios błoga. a e H

Ref. Ave Maria gratia plena, e H e H
Ave Maria dominus tecum; G D4 D G D4 D
Ad te clamamus suspiramus, e H e D
Sancta Maria. e H e

2. Ty, coś Gabriela G C G
Słowem przywitana, a e G D
Utwierdź nas w pokoju, G C G
Odmień Ewy miano. a e H

3. Winnych wyzwól z więzów, G C G
Ślepym powróć blaski. a e G D
Oddal nasze nędze, G C G
Uproś wszelkie łaski. a e H

31.    Witaj Jezu

Witaj Jezu, o cześć Ci Królu, D G D G D
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie, Boży Synu. h D e A7
Dziś ku Tobie, wznosimy ręce swe, D G g
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, o alleluja! D h e A7 D

32.    Witaj Panie, dobrze, że jesteś

Witaj Panie, dobrze, że jesteś. Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie. e D
Dobrze, że przyszedłeś! C D e /x2

33.    Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, C F G C
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało. e C F G C
Za nasze winy, Synu Jedyny G d G C G A7
Ojca wiecznego, Boga prawego, d F G C G A7
Męki te znosiłeś. d G G7 C

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu. C F G C
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; e C F G C
Żebrzem litości i Twej miłości. G d G C G A7
Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi, d F G C G A7
Pohamować raczył. d G G7 C

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. C F G C
Nie racz pogardzać prośbami naszymi. e C F G C
Zgrom hardych siły, daj pokój miły, G d G C G A7
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady, d F G C G A7
Pośród ludu Swego. d G G7 C

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, C F G C
Ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie. e C F G C
Niech z Ciała Twego Przenajświętszego G d G C G A7
Posiłek mamy i oglądamy d F G C G A7
Ciebie łaskawego. d G G7 C

34.    Władco serca mego

Władco serca mego
Ty jesteś Królem duszy mej
O Panie, Imię Twe potężne jest
Twa łaska trwa na wieki

35.    Wołaj sercem

Wołaj sercem, wołaj do Pana Dziewico, Córo Syjonu. e D C H7 e
Niech łzy twe płyną, niech płyną jak rzeka. We dnie i w nocy. e D C H7
O, nie dawaj sobie wytchnienia, nie dawaj sobie wytchnienia e D C H7 e

36.    Wprowadź mnie w komnaty Twoje

Ref. Wprowadź mnie w komnaty Twoje, e H7
Pobiegnijmy pociągnij mnie za sobą. C H7
Cieszyć się sobą będziemy e H7
I nad wino sławić miłość Twą. C H7

1. O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż, gdzie pasiesz swoje stada a H7
Abym się nie błąkała wśród stad Twych towarzyszy a H7
Jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód C H7
I paś koźlęta twe, przy szałasach pasterzy a H7

2. O jak piękny jesteś miły mój, o jakże jesteś uroczy a H7
Z radością wejdę w łoże Twe, ukryte w zieleni a H7
O jak piękna jesteś przyjaciółko ma, oczy twe jak gołębice C H7
Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu a H7

3. Pragnę spocząć w Twoim cieniu, owoce Twe są słodyczą mej duszy a H7
Wprowadź mnie do domu wina, okryj mnie swoją miłością a H7
Posil mnie i pokrzep, bo jestem chora z miłości C H7
Obudź mnie kochany mój, pragnę z całego serca! a H7

37.    Wspaniały Dawco miłości

Wspaniały Dawco miłości D G D G
Składamy na Twoim stole D G A
Wszystko, co mamy, G A
Wszystko, co mamy, fis h
Choć i tak to od wieków jest Twoje. e G A

Wspaniały Dawco miłości D G D G
Składamy na Twoim stole D G A
Radość i szczęście, G A
Trudy i znoje, fis h
Choć i tak to od wieków jest Twoje. e G A

38.    Wstał Pan Chrystus

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja. D G A e A7 D
Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja. G A e A7 D

2. Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja. e A D E A A7
Dla człowieka mizernego, alleluja, alleluja. D G A e A7 D

3. Tego dnia wielkanocnego, alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego, alleluja, alleluja...

4. Świętą Trójcę wyznawajmy, alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy, alleluja, alleluja...

39.    Wstanę i pójdę do mojego Ojca

Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca. d g d a d F G A

1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją, d C F
Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. g A A74

2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz, d C F
I racz odpuścić wszystkie moje grzechy. g A A74

3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, d C F
Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą. g A A74

4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim, d C F
W wielkiej litości zgładź nieprawość moją. g A A74

5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, d C F
Usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci. g A A74

6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, d C F
Usta me będą głosić Twoją chwałę. g A A74

40.    Wstanę, po mieście chodzić będę

Ref. Wstanę, po mieście chodzić będę. Wśród ulic i placów. e a e
Kochanka mej duszy szukać będę. Wśród ulic i placów. a7 e

1. Cicho! Ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi. a e
Biegnie przez góry, skacze po pagórkach a
Podobny do gazeli e
Powstań ma przyjaciółko C
Piękna ma i pójdź H7

2. Oto stoi za mym murem, patrzy przez okno a
Zagląda przez kraty e
Miły mój się odzywa. On do mnie mówi a e
Powstań ma przyjaciółko C
Piękna ma i pójdź H7

3. Minęła już zima, deszcz ustał a
Na ziemi widać już kwiaty e
Winne krzewy już pachną, trzeba przyciąć winnicę a e
Powstań ma przyjaciółko C
Piękna ma i pójdź H7

4. Gołąbko ma ukryta w szczelinach przepaści a
W zagłębieniach skały e
Słodki jest twój głos, jesteś pełna wdzięku. a e
Powstań ma przyjaciółko C
Piękna ma i pójdź H7

41.    Wstań, który śpisz

Ref. Wstań, który śpisz i powstań z martwych, g d B C7 F d g
A zajaśnieje ci Chrystus. C d7 g

1. Pan światłem i zbawieniem moim, g d
Kogóż mam się lękać. C7 D7
Pan obroną życia mego, g c g
Przed kim mam się trwożyć. F d g

2. O jedno proszę Pana, Tego poszukuję. g d
Bym w domu Pana przebywał po wszystkie dni mojego życia. C7 D7
Abym zażywał łaskawości Pana g c g
Stale się radował Jego świątyni. F d g

3. Szukam o Panie, Twojego oblicza g d
Swego obliczą nie zakrywaj przede mną. C7 D7
Ty jesteś moją pomocą g c g
Więc mnie nie odrzucaj. F d g

42.    Wszystkie moje troski i kłopoty

1. Wszystkie moje troski i kłopoty, C e a
W Twoje ręce składam Panie mój. F d G
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, C E a F         /
Byśmy idąc nieśli imię Twe. C G C /G            /x2

2. Zawsze chciałem zostać apostołem, C e a
Było to pragnienie w sercu mym. F d G
Gdy odejdziesz, to będziemy głosić ewangelię, C E a F     /
Aby imię Twe znał cały świat. C G C /G            /x2

3. Karmisz mnie przedziwnie swoim Ciałem, C e a
Poisz mnie codziennie swoją Krwią. F d G
Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem, C E a F     /
Abym wreszcie poznał miłość Twą. C G C /G        /x2

43.    Wszystkie narody

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie G
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem e
Bo Pan Najwyższym jest królem nad całą ziemią C D G

Ref. Śpiewajcie - wszystkie narody G
Śpiewajcie radosnym głosem e
Śpiewajcie Królowi C D G

Bo Bóg króluje nad narodami C D G
Bo Bóg zasiada na swym świętym tronie C D G e
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi C D G e
Więc hymn śpiewajcie C D

44.    Wszystko mogę w Tym

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. D G D
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi. G e A
On dobrocią Swą ogarnia mnie G A D h
I wiedzie mnie do niebios bram. e A D (D7)

45.    Wszystko Panie Ciebie chwali

1. Wszystko Panie Ciebie chwali: ptaki, kwiaty, wicher, woda. e C G H7
Bo Ty wszystkim jesteś Panie, wszystko Tobie się podobać chce. e C G H7

2. Panie jestem Twoim dzieckiem, pokochałeś mnie nad życie. e C G H7
Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mnie obficie sam. e C G H7

46.    Wśród pól zielonych

1. Wśród pól zielonych, kwieciem strojnych D
życia czuć już bieg. A D
Nad szarą drogą, wąską rzeką D
Słychać w dali śpiew. A D

Ref. Ave Maria, Ave Maria A D A D D7
Ave Ave Maria, Ave G D A D D7
Ave Ave Maria, Ave G D A7 D

2. Ty oręduj w naszych prośbach D
I w naszych błaganiach. A D
Miej swą pieczę nad wszystkimi D
Tobie wieczna chwała. A D

3. Śliczna Panno, czysta Panno D
Dla nas wzorem Ty. A D
Śpiesz z pomocą swoim dzieciom D
By świat nie był zły. A D

47.    Wy jesteście na ziemi światłem Mym

1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym, D e A /x2

Ref. Aby ludzie widzieli dobre czyny w was G D fis h     /
I chwalili Ojca, który w niebie jest. e A D D7        /x2

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym, D e A /x2

3. Matko, pomóż na ziemi światłem być, D e A /x2

48.    Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście solą ziemi, D G D
Wy jesteście światłem świata. D A D

49.    Wydani na śmierć

1. Zewsząd znosimy cierpienia, A g A
Lecz nie poddajemy się zwątpieniu. A g A
Żyjemy w niedostatku, żyjemy w ubóstwie, A g A
Lecz dalecy dziś jesteśmy od rozpaczy. A g A
Znosimy prześladowania, A g A
Lecz nie czujemy się samotni. d C
Powalają nas na ziemię a my, my nie giniemy B A

Ref. Jesteśmy wydani, wydani na śmierć A B A
Aby życie Jezusa w nas się objawiło. A B A /2x

2. Nosimy nieustannie w naszym ciele A g A
Konanie Jezusa, Jego śmierć, A g A
Aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele A g A
Ciągle bowiem jesteśmy wydawani, A g A
Na śmierć z powodu Jezusa, d C
Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele! B A

3. Tak więc działa w nas śmierć, A g A
Aby życie, mogło z nas wytrysnąć. A g A
Przeto cieszę się owym duchem wiary i mówię: A g A
Jestem przekonany, że Ten d C
Który wskrzesił Jezusa z Jezusem przywróci życie także mi! B A

50.    Wykrzykujcie Bogu

Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, d
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. g C d

1. Pan Najwyższy, straszliwy, - jest Królem całej ziemi, d G C d
On poddaje nam narody, - jest Królem całej ziemi, d G C d
Ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi, d G C d
Bóg Abrahama. A d A

2. Wybrał dla nas dziedzictwo - jest Królem całej ziemi, d G C d
Bo nas bardzo miłuje - jest Królem całej ziemi, d G C d
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie - jest Królem całej ziemi, d G C d
Bóg Abrahama. A d A

3. On zasiada na tronie - jest Królem całej ziemi, d G C d
Możni świata hołd mu złożą - jest Królem całej ziemi, d G C d
Bo do Niego należą - jest Królem całej ziemi, d G C d
Bóg Abrahama. A d A

51.    Wykrzykujcie na cześć Pana

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana e C       /
wszystkie ziemie G D              /
Wśród okrzyków i radości e C         /
wysławiajcie Go! G D            /x2

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, C H7
On sam stworzył nas. C H7
Jesteśmy jego ludem, C H7
Jesteśmy Jego własnością. C H7

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, C H7
Wśród hymnów w jego przedsionki. C H7
Błogosławcie Imię Jego, C H7
Chwalcie Pana dziś. C H7

3. Albowiem dobry jest Pan, C H7
Łaskawość Jego na wieki. C H7
Albowiem dobry jest Pan, C H7
Jego wielkość przez pokolenia. C H7

52.    Wypal smutek

Wypal smutek i żal e D e D
Wypal myśli natrętne, niechciane e D e D
Wypal to, co winno być zapomniane e D e D
Panie, pokój daj e D e D

53.    Wypłyń na głębie

Ref. Wypłyń na głębię G A D h /x2
Pan tak blisko jest C
Z Nim zarzucisz swą sieć. h A

1. Pan ci mówi "otwórz się" D A G A
Pan ci mówi "wstań". D fis G A
Ja Jestem, odwagi G A h A
Czemu wątpisz w łaskę mą. h G A

54.    Wysłuchaj mnie

Ref. Wysłuchaj mnie, wysłuchaj mnie, h
Dlaczego jeszcze, Panie, skrywasz swe oblicze. G A
Wysłuchaj mnie, wysłuchaj mnie, h
Uciekam się do Ciebie, Panie, twierdzo moja. G A

1. Patrz, wyciągam w górę swoje ręce, wołam. h G A
Moja dusza pragnie Cię jak zeschła ziemia. h G A
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej. h G A
Niech prostuje ona wszystkie drogi moje. h G A

2. Strzeż każdego kroku mego, Boże, prowadź. h G A
Prostuj, Panie, kręte ścieżki mego życia. h G A
Ucz wypełniać wiernie Twoją świętą wolę. h G A
Tylko Ty, o Panie, jesteś moim Bogiem h G A

55.    Wystarczy byś był

Wystarczy byś był – nic więcej C7 F C
Tylko byś był – nic więcej F C
By Twoje skrzydła otuliły mnie... F G a G

56.    Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony

Wywyższony zawsze będziesz wywyższony E cis
Jesteś godzien honoru i czci fis H E (H)
Zawsze będę stał przed Tobą by Cię wielbić E cis
I chwalić przez wszystkie moje dni. fis H E (H)

57.    Wznoszę ręce me wzwyż

Wznoszę ręce me wzwyż - z moich ust chwała brzmi. D / D e
Z sercem pełnym wdzięczności - błogosławić Cię chcę. e A D
Błogosławić Cię chcę - błogosławić Cię chcę, D / D e
Z sercem pełnym wdzięczności - błogosławić Cię chcę. e A D

58.    Wznoś pod niebo głos

Ref. Alleluja, wznoś pod niebo głos. G D
Pan dał chleba moc, Alleluja. C G / G D

1. Chrystus Pan komunią dla nas co dzień staje się, C D G H7 e
On odsuwa grzechu pęta złe. C D G
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan, C D G H7 e

Bóg podnosi, podtrzymuje mnie. C a D

59.    Wzywam Cię

Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie, D A h
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień, A D A D
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, A D A h
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, A D A D
Duchu Święty, (Duchu Święty przyjdź!) G A D


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.avilafans.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.narutoninja.pun.pl www.motodawcy.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl