#1 2007-03-31 11:40:34

wwwieslaw

Mały Adminek:)

5362340
Call me!
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2007-03-21
Posty: 505
Punktów :   

Z / Ż / Ź

1.    Z Boga jestem i do Boga wracam

Z Boga jestem i do Boga d C d
wracam bo w Nim jest mój dom d C a d
Jak miłości kropla do miłości morza d C d d C a d

2.    Z całego serca chcę chwalić Pana

1. Z całego serca chcę chwalić Pana, G C
W radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. G C
Wielkie są dzieła Pańskie, G C
Mogą ich doświadczyć, którzy je miłują. G C
Majestat i wspaniałość - Jego działanie, G C
A sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. G C
Zapewnił pamięć swoim cudom, G C
Pan jest miłosierny i łaskawy. G D

Ref. Alleluja G C G D h C G /x4

2. Dał pokarm tym, którzy się Go boją, G C
Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. G C
Ludowi pokazał potęgę dzieł swoich, G C
Oddając im posiadłości pogan. G C
Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość, G C
Wszystkie przykazania Jego są trwałe. G C
Ustalone na wieki, na zawsze, G C
Nadane ze słusznością i mocą. G D

3. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, G C
Ustanowił na wieki swoje przymierze. G C
A imię Jego jest święte i lęk wzbudza. G C
Bojaźń Pańska początkiem mądrości. G C
Wspaniała zapłata dla wszystkich, G C
Co według niej postępują. G C
Sprawiedliwość Jego trwać będzie na zawsze. G C
Na zawsze, na wieki! G D

3.    Z dawna Polski Tyś Królową

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Ociemniałym podaj rękę, D G E a D D7
Niewytrwałym skracaj mękę, a D7 G C H7
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! E C a e Fis7 H7 e H7 e

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Przez Twego Syna konanie D G E a D D7
Uproś sercom zmartwychwstanie, a D7 G C H7
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! E C a e Fis7 H7 e H7 e

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! E H7 e C e H7 e
Miej w opiece naród cały, D G E a D D7
Który żyje dla Twej chwały, a D7 G C H7
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! E C a e Fis7 H7 e H7 e

4.    Z głębokości wołam do Ciebie (Psalm 130)

1. Z głębokości wołam do Ciebie Panie, d C
Wysłuchaj głosu mego. d
Nachyl ucho Swoje na moje Błaganie, d C
Umocnij Swojego sługę. d

Ref. Jeśli grzech mój pamiętać będziesz, jakże się ostoję d C F C d
Ty w Swym miłosierdziu ofiarujesz mi, d C F C a7
Przebaczenie Swoje. D

2. W Tobie Panie, cała nadzieja moja, d C
Nadzieją żyje moja dusza. d
Moje oczy wypatrują Ciebie, d C
Bardziej niż strażnicy poranka. d

3. Niech cały lud Izraela wygląda Pana, d C
Pan jest dal nas łaskawy. d
U Niego mamy odkupienie, d C
Ze wszystkich grzechów naszych. d

5.    Z Jezusem w chwale Ojca

1. Ty, który jesteś samą prawdą Es F g
Duchu Święty bądź uwielbiony Es F g
Duchu prawdo odwieczna uświęć nas w prawdzie Es F g

Ref. Daj nam ujrzeć świat taki, jakim jest Es F
Daj nam łaskę widzenia w prawdzie siebie samych d g
Daj nam poznać jak bardzo zostaliśmy obdarowani. Es F d g

2. Przyjdź i ogarnij tych, co siedzą w mroku Es F g
Przekonaj ich o Twej obecności Es F g
I doprowadź do spotkania z Jezusem w chwale Ojca. Es F g

6.    Z miłości umarł Pan

Ref. Z miłości umarł Pan, e H7
Przez Krzyż zbawienie dał. C H7
Tam Ojciec, Syn i Duch, C H7
Z rąk śmierci wyrwał mnie! C H7

1. Wyspy posłuchajcie Mnie, ludy najdalsze, uważajcie! a e
Pan powołał Mnie, od łona Matki wspomniał moje imię a e
Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swojej ręki Mnie ukrył C D
Strzałę zaostrzoną uczynił ze mnie, utaił mnie w swoim kołczanie h e H7

2. Rzekł mi Pan: Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię a e
Ja zaś mówiłem: na darmo, na nic zużyłem moje siły a e
Lecz moje prawo jest u Pana, moja nagroda jest u Boga mego C D
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą h e H7

3. Pan ukształtował mnie od urodzenia na swego Sługę a e
Abym nawrócił do Niego Jakuba, zgromadził Mu Izraela a e
To zbyt mało, że gromadzisz wybranych, sprowadzasz ocalałych z Izraela C D
Będziesz światłem dla pogan, by zbawienie me dotarło do krańców ziemi h e H7

4. Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na swe twarze, a e
Przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego, który Cię wybrał a e
Tak mówi Pan do wzgardzonego, do budzącego odrazę pogan, C D
Do niewolnika przemożnych, Sługi Jahwe, do Chrystusa Jezusa h e H7

7.    Z tej biednej ziemi

1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny A D E A fis D E
Tęskny się w niebo unosi dźwięk. H E A fis E
O Boskie Serce, skarbie jedyny, A D E A fis D E
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk! A E fis D E7 A
Nie chciej odrzucać modlitwy tej, Cis7 fis D Cis
Bo Twej litości błagamy w niej. Fis D h Co Cis (E7)

Ref. Serce Jezusa, ucieczko nasza, A D E A fis D E
Zlituj się, zlituj nad ludem swym! A E fis cis7 D E7 A

2. W Tobie, o Serce Króla naszego, A D E A fis D E
Świeci nam słodkich nadziei blask, H E A fis E
Ty nie odrzucisz ludu swojego, A D E A fis D E
Tyś niezgłębioną przepaścią łask. A E fis D E7 A
A naszą nędzę tak dobrze znasz, Cis7 fis D Cis
My bardzo biedni, o Panie nasz! Fis D h Co Cis (E7)

8.    Z Tobą ciemność

Z Tobą ciemność nie będzie ciemna a d a        / hFish A D
Wokół mnie a E                    / G Fis
A noc, tak jak dzień zajaśnieje a E            / h A D Fis

9.    Z Twojego boku Chryste

Ref. Z Twojego boku, Chryste, h fis A A7 D
Wypłynął zdrój Wody Żywej, e A7 D
Która obmywa świat z grzechów e A G D
I daje nowe życie. e fis h

1. Oto czynię wszystko nowe. h fis
Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła Wody Życia, e A7 D
I będę Bogiem dla niego, h A e fis
A on dla mnie będzie synem. h fis A fis

2. Kto będzie pił Wodę, którą ja dam jemu, h fis
Nie będzie pragnął na wieki. lecz Woda, którą Ja mu dam, e A7 D
Stanie się w nim źródłem wody h A e fis
Wytryskującej ku życiu wiecznemu. h fis A fis

3. Ja dokonuję rzeczy nowej, h fis
Na pustyni dostarczę wody i rzek e A7 D
Na pustkowiu, h A e fis
Aby napoić Mój lud wybrany. h fis A fis

4. Zabiorę was spośród ludów, h fis
Pokropię was czystą wodą, e A7 D
Abyście się stali czystymi h A e fis
I oczyszczę was od wszelkiej zmazy. h fis A fis

5. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, h fis
Niech przyjdzie do Mnie i pije. e A7 D
Strumienie wody żywej h A e fis
Popłyną z Jego wnętrza. h fis A fis

10.    Za Jezusem

Może gdyby znalazł się, D A G
Ktoś, kto bardziej by pokochał mnie D A G
Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież D A G
Nikt nie kocha bardziej G
Niż miłości Stwórca G
Gdyby ktoś zapewnił mi D A G
Najwspanialszą przyszłość, piękne dni, D A G
Mógłbym pójść za nim, ale przecież D A G
Nic cudowniejszego być nie może fis G A
Od wieczności tam w Królestwie Bożym fis G A

Ref.    Za Jezusem, za Jezusem D G
    Za Jezusem pójdę, D
    Jego głosu słuchać chcę. A G A D
    Za Jezusem, za Jezusem D G
    On jest Drogą, Prawdą, Życiem moi jest. D A D

Może gdyby ktoś mi dał D A G
Coś cennego, swój największy skarb D A G
Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież D A G
Jezus Mój Zbawiciel G
Oddał za mnie życie G
Gdyby się objawił ktoś, D A G
Kto pociągnął by za sobą świat D A G
Mógłbym pójść za nim, ale przecież D A G
Przemijają władcy i idole, fis G A
Lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. fis G A

11.    Zacznij od nowa

Może daleko jesteś od Niego D h e A         / C a d G
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad. D h e A         / C a d G
Może w samotną ruszyłeś drogę D h e A         / C a d G
i nie wiesz jak Bóg ciebie zna. D h e A         / C a d G

Nie martw się - Bóg ciebie kocha, D h        / C a
On zawsze z tobą jest. e A                / d G
Podnieś swój zmęczony wzrok D h            / C a
i popatrz przed siebie. e A                / d G

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. D h e A     / C a d G
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. D h e A     / C a d G
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. D h e A     / C a d G

12.    Zagubił się gdzieś

1. Zagubił się gdzieś sens naszych słów. e D e
Mówimy wiele tak, a tak mało wiemy. C D e
Szukamy ciągle nowych, lepszych dróg G D
A wciąż niszczymy, zabijamy, a wciąż kłamiemy. C h a H7

Ref. Daj naszym słowom sens, a modlitwie siłę ognia, e Fis
Byśmy zniszczyli zło, co nas otacza co dnia. a H7 e
Naucz nas milczeć gdy, słowa są niepotrzebne, e Fis
Naucz nas w prawdzie żyć- Maryjo, Maryjo, Maryjo - prosimy Cię. a e a H7 e

2. Nie rozumiemy biegu naszych dni, e D e
A każde słowo ma tak wiele znaczeń. C D e
Pomóż Maryjo, pomóż tak jak Ty, G D
Rozważać słowo sercem proste i sercem patrzeć. C h a H7

13.    Zapada zmrok

1. Zapada zmrok, już świat ukołysany, C G
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. G7 C C7
Panience swej piosenkę na dobranoc, F C
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. G G7 C C7

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, C G
Opieka Twa rozproszy nocy mrok. G7 C C7
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, F C
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc. G G7 C C7

3. A ludzkim snom błogosław dłonią jasną, C G
I oddal od nich cień codziennych trosk. G7 C C7
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, F C
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. G G7 C C7

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym C G
Na czas bezsenny siłę daj i moc. G7 C C7
I tym, co zasną dzisiaj raz ostatni, F C
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc. G G7 C C7

5. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie C G
Bo on swe życie złożył w ręce Twe G7 C C7
I Jemu też, tam hen, na Watykanie F C
Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc G G7 C C7

6. Zasypia świat piosenką kołysany, C G
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. G7 C C7
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, F C
Piastunko moich najpiękniejszych snów. G G7 C C7

14.    Zaproście Jezusa

Zaproście Jezusa do waszych serc D Es      /
Zaproście Go                /x2
Zaproście Go, Zaproście Go

15.    Zaśpiewajcie Panu pieśń nową (Psalm 98)

Ref. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, e C D e
bo sam wielkich cudów dokonał. C D e
Przyniosła mu pewne zwycięstwo C D e
Jego prawica i święte ramię. C D e

1. Oznajmił Pan swoje zwycięstwo, e h
Wyjawił Swą sprawiedliwość w oczach narodów. C D
Wspomniał na Swą łaskawość i wierność, e h
Ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zwycięstwo. C D e

2. Wykrzykuj Panu cała ziemio, e h
Weselcie się, radujcie, śpiewajcie. C D
Chwalcie Pana przy wtórze liry, e h
Przy wtórze liry i głosem pieśni. C D e

3. Niech zagrzmi morze i co je napełnia, e h
I okrąg świata, jego mieszkańcy. C D
Rzeki niechaj klaszczą w dłonie, e h
A góry niech z radością śpiewają. C D e

16.    Zaśpiewajcie serca nasze

Ref. Zaśpiewajcie serca nasze - Oto Matka Pana e D e e D h
Dziś bierzemy ją do siebie - Oto Matka nasza. e D e a h e

1. Oblubienico Ducha Świętego e D e D h e D e a H7 e
Biegnijmy razem do Pana. Oblubieniec na nas czeka. e D e D h e D e a H7 e

2. Spójrzmy wszyscy na Króla w koronie, którą dała Mu Jego Matka. e D e D h e D e a H7 e
Oto jest dzień naszych zaślubin. Oto radość Jego serca. e D e D h e D e a H7 e

3. Obrazie Bożej miłości. Mario Matko Kościoła. e D e D h e D e a H7 e
Grajcie struny weselne. Ręka Pańska spoczęła na nas. e D e D h e D e a H7 e

17.    Zatańczmy Panu

Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy! d B7 C
Zatańczmy Królowi, z radością zatańczmy! d g7 a7
Bo On jest Królem całej naszej ziemi, B d C
Bo On jest Pasterzem naszych serc. g a B C d

Przychodzi Bóg z radością w nasze serca; B C D
Przychodzi Bóg w naszym śpiewie; B C a F
Zaklaszczmy Mu, zasiada na swym tronie. g a B C
Uwielbiajmy Go. B a g A

18.    Zaufaj Maryi

1. Tyś o Panie na Kalwarii A
Nam Maryję Matkę dał h
Tyś o Panie chciał by człowiek E
W Niej oparcie swoje miał A
Ty nam dzisiaj przypominasz A
Gdy nam smutno, gdy nam źle h
Że jest przecież dobra Matka H
Że zaufać trzeba jej E

Ref. Zaufaj bez reszty Maryi A h
Zaufaj Jej wielkiej miłości E A
Zaufaj, a Ona twe troski Fis h
Jak matka przemieni w radości E A

2. Oddaj dłonie swe Maryi A
By prowadzić mogła Cię h
Oddaj serce, oddaj wszystko E
Na jej własność oddaj się A
Bo Maryja nie zawiedzie A
Bo Maryja uczy żyć h
Jeśli tylko Jej zaufasz H
Jeśli dzieckiem Jej chcesz być E

19.    Zaufałem, zaufałem Panu (Psalm 40)

Ref. Zaufałem, zaufałem Panu, a e
A On nade mną się pochylił a e
I wysłuchał mego głosu F E E7
Z dna zagłady mnie wydobył. F E

1. On postawił stopy me na skale. a e
W moje usta włożył nową pieśń. a e
Wielu zobaczy i uwierzy F E E7
I położy swą ufność w Panu. F E

2. Błogosławiony, kto zawierzył Panu. a e
Swą nadzieję złożył w Bogu swoim, a e
A nie idzie za pysznymi, F E E7
I nie kroczy drogą kłamstwa. F E

3. Wiele cudów dla nas uczyniłeś. a e
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna. a e
Gdybym chciał je wypowiedzieć, F E E7
jest ich więcej niż by można zliczyć. F E

4. Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś. a e
W zamian za to otworzyłeś moje uszy. a e
Całopalenia za grzechy nie wymagałeś, F E E7
Dlatego powiedział: "oto idę wypełnić Twoją wolę." F E

5. Głosiłem Twoją wierność wobec braci. a e
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce. a e
Ty o Panie okaż mi swe miłosierdzie F E E7
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże. F E

20.    Zaufały moje ręce i palce

1. Zaufały moje ręce i palce, d g
Zaufały moje stopy, kolana i włosy C F A
Temu błotu na oczach klejącemu powieki i głosowi d g
Mówiącemu: Effata. C d

Ref. Poszli bo wiele lepsi nie są, F C d
Uciekli zobaczywszy swoją twarz F C d
Hen daleko gdzie na skrzypcach szatan gra. F C d
Wtedy ukazały mi się dłonie, F C
Czyjeś ręce jak balsam , niczym mgła. g C
I te słowa : "Idź w pokoju, nie grzesz więcej" F C
Zaufało moje serce, umarł strach. g d C

2. Zaufały moje ręce i palce, d g
Zaufały stopy, kolana i włosy. C F A
Tym kamieniom opuszczonym przez ludzi d g
Na ziemię, którymi nie cisnęli we mnie. C d

21.    Zawitaj Królowo Różańca Świętego

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, F d g B F C7
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! F d g B F C
Zawitaj bez zmazy, Lilijo! g C F d
Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, F d g B F C7
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. F d g B F C
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! g C F d
Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, F d g B F C7
Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. F d g B F C
Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! g C F d
Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, F d g B F C7
Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. F d g B F C
Raju rozkosznego, Lilijo! g C F d
Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, F d g B F C7
Która w różańcowej królujesz koronie. F d g B F C
Święta nad Świętymi, Lilijo! g C F d
Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F

22.    Zawitaj, Ukrzyżowany

1. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Jezu Chryste przez Twe rany. e G e
Królu na niebie, prosimy Ciebie, a7 h7 a7 h7
Ratuj nas w każdej potrzebie. a e H7 e

2. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Całujem Twe święte rany; e G e
Przebite ręce, nogi w Twej męce, a7 h7 a7 h7
Miejcież nas w swojej opiece. a e H7 e

3. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Biczmi srodze skatowany; e G e
Zorane boki, krwawe potoki, a7 h7 a7 h7
Wynieścież nas nad obłoki. a e H7 e

4. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Cierniem ukoronowany; e G e
W takiej koronie, zbolałe skronie, a7 h7 a7 h7
Miejcież nas w swojej obronie. a e H7 e

5. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Ciężkim krzyżem zmordowany; e G e
Rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu, a7 h7 a7 h7
Pociągnij nas ku zbawieniu. a e H7 e

6. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
W twarz pobity i zeplwany; e G e
O święte lice, łez, Krwi krynice, a7 h7 a7 h7
Zwróćcież na nas swe źrenice! a e H7 e

23.    Zawitajże Królowo

Zawitajże Królowo w słońca blasku d C
Wieniec ponad Twoja głową z gwiazd dwunastu. d C g d C d
Zawitajże Królowo w blasku słońca, d C
Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca. d C g d C d

24.    Zbawienie przyszło

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, h             / a
Ogromna to tajemnica. e h                 / d a
Każde cierpienie ma sens, e A h                / d G C
Prowadzi do pełni życia. Cis Fis                 / H7 E

Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować, Fis h             / E a
To weź swój krzyż na każdy dzień e Fis             / d E
I chodź ze Mną zbawiać świat h e                / a d
Kolejny już wiek. Fis h                     / E a

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, h             / a
Większy im kochasz goręcej. e h                 / d a
Nie musisz ginąć już dziś, e A h                / d G C
Lecz ukrzyżować swe serce. Cis Fis             / H7 E

3. Każde spojrzenie na krzyż h                 / a
Niech niepokojem zagości, e h                 / d a
Bo wszystko w życiu to nic e A h                / d G C
wobec tak wielkiej miłości. Cis Fis             / H7 E

25.    Zbliża się do nas

Ref. Gwiazdo śliczna, wspaniała - o nasza Maryjo G H e G / C D G D
Do Ciebie się uciekamy - Tyś nam pomocą jedyną. G H e G / C D G

1. Zbliża się do nas, idzie polami G h e G
Jak słońce złocista, jak biel przeczysta. C D G D
W ciemnościach nocy puka do serc naszych G h e G
Nasza Pani wieczysta. C D G

2. Idzie w sukience jak w perle szacownej G h e G
Złocisty diadem na skroni niesie C D G D
Wznosi nad nami błogosławione ręce G h e G
Wszystkich ludzi o miłość prosi. C D G

26.    Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, C G a        / C F G C
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. C G F C        / C F G C
Tobie dziś w ofierze serce daję swe, F G C E a        / C a F G
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. F G C        / C G C G C

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, C G a        / C F G C
Kto się im poddaje, temu wiary brak, C G F C        / C F G C
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, F G C E a        / C a F G
Że w postaci Chleba utaiłeś się. F G C            / C G C G C

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, C G a        / C F G C
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, C G F C    / C F G C
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, F G C E a    / C a F G
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. F G C    / C G C G C

4. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię C G a            / C F G C
Niech pragnienie serca spełni się C G F C            / C F G C
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł F G C E a        / C a F G
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg F G C        / C G C G C

27.    Zbuduj Ojcze nasz

Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem D A D G A D / D A D G A h /x2
Zwołaj Panie narody swe G A D h
Niechaj w jedno połączą się G A D h
Zbuduj Nowe Jeruzalem G A D h
Nowe Jeruzalem G A D

28.    Zdrowaś bądź Maryja

1. Zdrowaś bądź Maryja, D A
Niebieska lilija, h E7 A
Panu Bogu miła, e A Fis7 h
Matko litościwa; A A7
Tyś jest nasza ucieczka, D A
Najświętsza Maryja. H A7 D

2. Maryja wielebna, D A
Ukaż drogę pewną h E7 A
Przykazania Twego e A Fis7 h
Boga wszechmocnego, A A7
On Ci wszystka nadzieja D A
Zbawienia naszego. H A7 D

3. Łaskiś pełna Pańskiej, D A
Czystości anielskiej, h E7 A
Pannaś nad pannami, e A Fis7 h
Święta nad świętymi, A A7
O najświętsza Maryja, D A
Módl się dziś za nami. H A7 D

4. Pełna wszech światłości, D A
Wielkiej pokorności, h E7 A
Bez grzechuś poczęta, e A Fis7 h
Wielką sławę wzięła, A A7
Przez Twe narodzenie D A
Wziął świat pocieszenie. H A7 D

29.    Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo łaski pełna, D e
Pan z Tobą błogosławionaś Ty, A D
Błogosławionaś Ty miedzy niewiastami, h e
I błogosławiony Jezus. A D
Święta Maryjo, Mato Boża, D e
Módl się za nami, za nami grzesznymi. A D
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. h e
Amen, Maryjo, amen. A D

30.    Ześlij deszcz

1. Ześlij deszcz, o Panie, ześlij deszcz, d C g a7 d
Niech Twój Święty Duch oczyszcza nas. B C F A
Przygotuj nas, dziś wesela Twego czas, d C g a7 d
Przyodziej sługi w Imię Twoje. B C d

Allelu, o Alle, Allelu, Allelu, Alleluja. d C g a7 d B C F A
Allelu, o Alle, Allelu, Allelu, Alleluja. d C g a7 d B C d

2. Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń, d C g a7 d
Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc. B C F A
Tyś Boży Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas, d C g a7 d
Twoje Słowo jest światłem naszej drogi. B C d

3. Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc, d C g a7 d
Niech Izrael odda Jemu chwałę. B C F A
Mesjasz, Król, on ukoi wszelki ból, d C g a7 d
Bóg Jakuba, Święty Bóg. B C d

31.    Ześlij o Chryste

Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam. A E A D E A
Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam. A E fis D E A
Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam.

32.    Ześlij Panie

Ześlij Panie, swojego Ducha nam, G C D
Błogi pokój w serca wlej G C D
Ześlij Panie, swojego Ducha nam G C D
Uzdrów wszystko w nas co jest złe e C D
W miłości Twej zanurzyć się na wieki chcę G C D
Popłynąć w rzece łaski na Twej łodzi G C D
Oddychać Drogą, Prawdą, Życiem, Tobą G C D
I nie pragnąć więcej już niczego. a C D

33.    Ziemia, którą nam dajesz

Ziemia, którą nam dajesz G C D                 / D G A
Nie jest fikcją i bajką G C D                 / D G A
Wolność, którą mam w Tobie G C D             / D G A
Jest prawdziwa G C D                     / D G A
Wszystkie góry na drodze G C D                 / D G A
Muszą, muszą ustąpić G C D                 / D G A
Bo wiara góry przenosi G C D                 / D G A
A ja wierzę w to G C D                     / D G A

Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem G D        / D A G
I oddam Tobie chwałę e C                / G D A
I nic już nie zamknie mi ust G D                / D A G
Żaden mur i żadna ściana G D                / G D A
Największa nawet tama e C                / D A G
Już nie, nie zatrzyma mnie już G D            / G D A

Większy, większy ode mnie G C D            / D G A
Ten, który mnie umacnia G C D                / D G A
Żaden goliat nie może G C D                / D G A
Z Nim równać się G C D                    / D G A

34.    Zjednoczeni w Duchu

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, e
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, a e
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, a e
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, C e a
Aby świat cały ujrzał miłość w nas. e a e

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, e
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. a e
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, a e
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, C e a
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. e a e

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, e
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. a e
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, a e
Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą, C e a
Żeby człowiek zachował godność swą. e a e

35.    Złoty ranek

Złoty ranek, złoty ranek, ciemna noc minęła już. C F G C
Wnet ujrzymy swego Zbawcę twarzą w twarz. C F
Alleluja idzie Odkupiciel nasz. G C

36.    Złożyłem w Panu całą nadzieję

Złożyłem w Panu całą nadzieję E /x2
On schylił się nade mną fis
I wysłuchał wołania mego. H7 (A H7)
Wydobył mnie z dołu zagłady, cis gis/H7
wydobył mnie z kałuży błota, cis gis/H7
Stopy me postawił na skale A H7 E
I umocnił moje kroki. A fis E H7

37.    Zmartwychwstał Jezus

1. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! G e a /x4
On żyje! On żyje! On żyje! Żyje! D G D7 G
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! C D7 G

2. Vive Jesus, El Senor! G e a /x4
El vive! El vive! El vive! Vive! D G D7 G
Vive Jesus, El Senor! C D7 G

38.    Zmartwychwstał Pan

Ref. Zmartwychwstał Pan H7 e D C a /x3
Alleluja Alleluja H7 e
Alleluja Alleluja Alleluja D C a H7

1. O śmierci gdzie jesteś, o śmierci e D
Gdzie jest moja śmierć C a
Gdzie jest jej zwycięstwo H7

2. Radujmy się, radujmy się bracia e D
Jeśli dziś się miłujemy C a
To dlatego, że On zmartwychwstał H7

3. Dzięki niech będą Ojcu e D
Który prowadzi do Królestwa C a
Gdzie się miłością żyje H7

4. Jeśli z Nim umieramy e D
Z Nim żyć będziemy C a
Z Nim śpiewać będziemy H7
Alleluja

39.    Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref. Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, e C
Blaskiem jaśnieje noc GD
Nie umrę, nie, lecz będę żył, e C
Bóg okazał swą moc GD
Krzyż to jest brama Pana, a e
Jeśli chcesz przez nią wejdź GD
Zbliżmy się do ołtarza, a e
Bogu oddajmy cześć! GD

1. Dzięki składajmy Mu, e D G
Bo wielka jest jego łaska a H7
Z grobu powstał dziś Pan, e D G
A noc jest pełna blasku a H7
Chcę dziękować Mu e D G
I chcę Go dziś błogosławić a H7
Jezus mój Pan i Bóg, e D G
On przyszedł, aby nas zbawić! a H7

2. Lepiej się uciec do Pana e D G
Niż zaufać książętom a H7
Pan - moja moc i pieśń, e D G
Podtrzymał, gdy mnie popchnięto a H7
Już nie będę się bał, e D G
Cóż może zrobić mi śmierć a H7
Nie, nie lękam się e D G
I śpiewam chwały pieśń! a H7

3. Odrzucony Pan, e D G
Stał się kamieniem węgielnym. a H7
Pan wysłuchał mnie, e D G
On jest zbawieniem mym. a H7
Cudem staje się noc, e D G
Gdy w dzień jest przemieniona. a H7
Tańczmy dla niego dziś, e D G
Prawica Pańska wzniesiona. a H7

40.    Zmartwychwstały Pan

Ref. Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś. G D C D        / E H A
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc. G D C            / E H A
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie. a D7                / fis H
Jezus Pan rozdaje życie swe. a D                    / fis H

1. Milczący Baranek, Baranek zabity e D e D            / cis H cis H
Wybawia dziś nas, z niewoli tego świata. C D C D            / A H A H
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha. e D e D                / cis H cis H
On wywiódł dziś nas, ze śmierci do życia. C D C D            / A H A H

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany e D e D            / cis H cis H
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany. C D C D        / A H A H
Zrodzony z Maryi, przepięknej owieczki e D e D            / cis H cis H
Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych. C D C D        / A H A H

3. Zstępuje z nieba, w nasze cierpienia, e D e D            / cis H cis H
By wyprowadzić nas, z ciemności do światła. C D C D        / A H A H
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie e D e D            / cis H cis H
Naznacza nas Duchem i własną krwią. C D C D            / A H A H

41.    Znalazłeś mnie Panie na krawędzi końca

1. Znalazłeś mnie Panie na krawędzi końca, G C G D
Wstrzymałeś me kroki, bym nie runął w przepaść C G D
I nie dałeś zmarnować tej ostatniej szansy, G C G D
Bym wreszcie mógł zaśpiewać: wierzę, wierzę, wierzę!!! C G D

Ref. Jednym dotknięciem łaski życie moje zmieniłeś G D a e
Jak pasterz po owcę Ty po mnie przyszedłeś, G D a e
W ramiona mnie wziąłeś, jak skarb najcenniejszy, G D a e
Więc z Tobą zostanę, bo nie chcę już błądzić. G D a e

2. Uciekałem przed Tobą pustką przeniknięty, G C G D
Nie wiedziałem, co robię, byłem opętany, C G D
Moją pięść zaciśniętą Ty sam rozluźniłeś, G C G D
Mój uśmiech Ci powiedział: wierzę, wierzę, wierzę!!! C G D

3. Teraz już się nie boję, bo wiem, komu ufam, G C G D
Ty sam jesteś skałą, na której ja stoję, C G D
A gdy zginąć przyjdzie, wtedy cicho powiem G C G D
W ostatnim westchnieniu wierzę, wierzę, wierzę!!! C G D

42.    Znowu widzę

1. Znowu widzę przygnębioną twarz, e a
Znowu widzę zasmucone oczy, e D
Zagubiony, wśród codziennych spraw, e a
Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. e D e D7

Ref. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, D7 G e
Wie czego ci potrzeba, lecz chce, C
Byś ty zaufał sercem Mu. H7 D7
Już nie martw się, D7 G
On z tobą jest na zawsze i kocha cię e
I winy ci przebacza, nie lękaj się, C
Bo cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? H7 D7

2. Czegoś chciałeś tak ze wszystkich sił, e a
Tyle pragnień powiązałeś z tym, e D
Aż tu nagle, mówisz, straszny pech, e a
Wszystko inaczej potoczyło się. e D e D7

3. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, e a
Gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka. e D
Krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam, e a
Złościsz się, a Bóg na ciebie ciągle czeka. e D e D7

43.    Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam

Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. D G D G
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. D G D G
Byśmy dziećmi Boga mogli być! D G D G
Byśmy dziećmi Boga mogli być! D G D G

44.    Zraniona Matka

1. Matko z pociętym obliczem e D
Zalana potokiem łez a D
Bólu i wzgardzenia pełna nadziei e D G D
Matko z pociętym obliczem e D
Zalana potokiem łez a D
Bólu i wzgardzenia pełna nadziei e D G D

Ref. To ja jestem mieczem Twych ran G D
To ja wyciskam łzy z Twych oczu a e
To ja... G D
Zasmucam Ciebie moim życiem G D

2. Matko podaj mi Swoją dłoń e D a D
Przytul jak syna a Twoje rany się zagoją e D a D
Matko, podaj mi Swoją dłoń e D a D
Łzy wyschną, a twarz radością zajaśnieje e D G D

45.    Zwiastowanie

1. O Maryjo, czemu pobladłaś, Ty można C a d
Jak inna żadna, G
Bo poczniesz Króla nad króle, C a
A nazwą Go Emanuel. F G

Ref. Nie trwóż się Maryjo-Lilijo, C a d
Dzieciątko święte powijesz, E a G
Siankiem Mu żłobek wyścielesz, C a d
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem. G C
Radować wszyscy się będą, G C
Muzyką chwalić, kolędą. a
Bić będą niskie pokłony, d a
Przed Twoim Jednorodzonym. G C F G C

2. Nadzieje ludów spełnione, C a d
Bo ciałem się stanie Słowo. G
Niech będzie błogosławiony, C a
Żywota Twojego owoc. F G

46.    Zwiastunom z gór

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć A D E
Bo niosą nam, radosną wieść, tę wieść. A h A7
Pokoju dar wśród życia dróg D E A
Przychodzi znów, władać Bóg. h E
Królem Bóg. A / D / A / D E / A /x5

47.    Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, G D C G C D Es G
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. G D e a D4 D
Naród niewierny trwoży się, przestrasza G D G fis e a
Na cud Jonasza. Alleluja. Es D G

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał". Alleluja.

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja.

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, daje nauk wiele,
O swym Kościele. Alleluja.

48.    Żadna pieśń

1. Nie ukochałem mego krzyża e a e
Nie rozpoznałem perły D G H7
I wciąż szukałem mego życia e a e
Lecz doświadczałem śmierci D G H7
Aż pokonując groźne fale e a e
Ujrzałem krzyża drewno D G H7
Ty wytyczyłeś moją drogę e a e
Miłości ścieżkę pewną D C D D7

Ref. Żadna pieśń nie wypowie G D
Co czuje moje serce e H7
Liche drewno ratuje moje życie G D e H7
Błogosławiony krzyż, moja arka C D

2. Skłoniłem głowę w Twych ramionach e a e
I w Tobie odpoczywam D G H7
Ze skały płynie woda życia e a e
I rany me obmywa D G H7
Gdy tak jesteśmy połączeni e a e
Mam w sobie wszechświat cały D G H7
Niebo i ziemia, i anieli e a e
Śpiewają pieśni chwały D C D D7

49.    Źródła

Ref. Wszystkie moje źródła w Tobie są d C g /x3
Jeruzalem! A7

1.Budowla Twoja na górach wznosi się, F C
Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie dziś. g A7
Na wzgórzach twoich narodziłem się, F C
Pan cię miłuje, życie odda ci. g A7

2. Tańcząc, śpiewajmy naszemu Bogu dziś, F C
Źródło otworzył w zranionym sercu swym g A7
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się, F C
Alleluja, Alleluja, Barankowi cześć. g A7


http://img509.imageshack.us/img509/9947/ichtisln0.jpg

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.motodawcy.pun.pl www.max-bakugan.pun.pl www.dbzpbf.pun.pl www.zwierzecerp.pun.pl www.avilafans.pun.pl